„Fókuszban a rehabilitáció” – TÁRS Addiktológiai Szakmai Műhely

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202019 februárjában a TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja „Fókuszban a rehabilitáció” címmel Addiktológiai Szakmai Műhelyt szervezett Budapesten az intézményi férőhely kiváltást megvalósító, szenvedélybeteg embereket ellátó intézmények munkatársai és fenntartói számára.

A szakmai fórum egy több alkalomból álló rendezvénysorozat első állomásaként került megszervezésre. A találkozók a szociális intézményi férőhely kiváltás folyamán felmerülő szakmai kérdéseket, dilemmákat járják majd körül, célcsoportokra fókuszálva, különös tekintettel a rehabilitációs szemlélet megjelenítésére.

Jelen rendezvény jó alkalmat teremtett az addiktológiai szakterületet gyakorlati kérdéseinek és tapasztalatainak átbeszélésére, a közös gondolkodásra feladat- és megoldás-orientált módon. Emellett lehetőség adódott a résztvevő intézmények közötti szakmai együttműködés mélyítésére, valamint jó gyakorlatok tapasztalatainak integrálására, megosztására.

A résztvevők megismerhették a „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény, a Debreceni Szociális Szolgáltató Központ Bárándi Humán Szolgáltató Otthona, valamint a Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény Rigópusztai Otthona kiváltás projektjeit.

Továbbá a Támogatott Lakhatás Szolgáltatás és a kapcsolódó szolgáltatási gyűrű kialakításának jó gyakorlatait, valamint a rehabilitációs szolgáltatások, tevékenységek mindennapi működésbe történő beépítésének lehetőségeit is körüljárták a jelenlévő szakemberek. Mindehhez saját példájuk bemutatásával segítséget nyújtottak rehabilitációs intézmények (KIMMTA – Zsibriki Drogterápiás Intézet, MRE KIMM Drogterápiás Otthon) illetve szenvedélybeteg emberek számára kialakított Támogatott Lakhatás szolgáltatást nyújtó szervezetek (Bázis Addiktológiai Szolgálat, Egészségdokk Addiktológiai Központ és Serdülő Kríziscentrum).

A szakmai nap során felmerült kérdéseket, dilemmákat csoportos műhelymunka keretében is feldolgozhatták a résztvevők az előadók és – a TÁRS Projekt szakértői támogatása keretében tevékenykedő – addiktológiai szakértő vezetésével.

A cél egy olyan közös gondolkodás elindítása volt, amely hozzájárul ahhoz, hogy a szenvedélybeteg embereket ellátó ápoló-gondozó intézmények a lehető legmagasabb szinten valósítsák meg kiváltás projektjeiket, a szolgáltatást igénybevevők szükségleteihez igazodó, ugyanakkor hosszú távon is tudatosan átgondolt szolgáltatási, ellátási portfólió kialakításával.

További információk a projektről