Folytatódik a vezető munkatársak képzése

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az FSZK Közhasznú Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének keretében 2019 októberében folytatódik a „Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási (IFK) folyamatban” című képzés az intézményi vezető munkatársak részére. Az ingyenes szakmai tanfolyamra 2018. október 3-ig jelentkezhetnek az érdeklődők.

A képzés célja, hogy az Intézményi Férőhely Kiváltási Programban (IFKP) résztvevő vezetők számára a szervezeti viselkedés és vezetés témakörökben megfelelő elméleti és módszertani ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat nyújtson a kiváltási folyamattal, továbbá az új szolgáltatói struktúra szerinti működés menedzsment feladataival összefüggésben.

A szakmai tanfolyam fókuszában a kiváltási folyamat összetevőinek, törvényszerűségeinek ismerete, valamint a rendelkezésre álló eszközrendszer bővítése és értő alkalmazása áll. A tanfolyam során a résztvevők megismerkednek az IFKP rendszerének szervezetelméleti és szakmódszertani hátterével, valamint eszközrendszerével. Az aktív, innovatív szerepvállalás érdekében a vezetői önismeret és a kulcskompetenciák fejlesztése reflektív és önreflektív tapasztalati tanulás eszközeivel történik, egyéni, páros, kiscsoportos és csoportos gyakorlatokon keresztül. A résztvevők áttanulmányozzák a vezetői és team szerepek jellemzőit, a szervezeti működés és szervezeti változás törvényszerűségeit, beleértve a kommunikáció és konfliktuskezelés eszközeit, a szervezetirányítás stratégiai és HR összetevőit is.

A képzés végére a TÁRS Projekt – mint az intézményi férőhelykiváltás szakmai- módszertani hátterének biztosítója –, a nagyintézményi vezetők fejlődését és tanulás iránti elkötelezettségét; az autonómia és a hatalommal való felruházás (empowerment) növekedését; az aktív, proaktív és kreatív vezetői viselkedés erősödését  reméli, összhangban az IFKP szakmai elemeivel.

A térítésmentes szakmai tanfolyamra elsősorban az EFOP-2.2.2. „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás” pályázatot megvalósító intézmények munkatársai jelentkezhetnek. Emellett lehetőség van a képzés elvégzésére az EFOP-2.2.5.-17 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című pályázati felhívásra majdan pályázni szándékozó intézmények munkatársai számára is.

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés a „Változó vezetői szerepek és megújuló kompetenciák az intézményi férőhely kiváltási (IFK) folyamatban” című (T-05-036/2017 engedélyszámú) képzésre a TÁRS Projekt honlapján keresztül lehetséges az erre a célra kialakított felületen (az oldal alján).

A TÁRS Projekt további képzéseiről a későbbiek során olvashatnak az érdeklődők a honlapon a TÁRS hírei között.

További információk a projektről