FSZK hírlevél – 2014. május

TÉNYLEG „Nem para a PARA!”

Tandem hátsó ülésen ülő személy be van kötve a szemetandemeznek a fszk logós polóvalA Társaság DERÉKPÁR nevű csapata részt vett a Kézenfogva Alapítvány által szervezett sikeres tandemezési rekordkísérletben 2014. május 17-én. A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a fogyatékos emberek számítanak arra a társadalomra, aminek ők is részei. Mindannyian egy közös biciklit tekerünk, együtt sokkal hatékonyabban tudunk előrébb jutni. 

Jó mulatság és jó tapasztalat volt!

Tanulmányút Dániában

csoportkép a tanulmány résztvevőivelAz FSZK szervezésében 2014. május 11-14. között a Közép-Dánia Régió vendégei voltunk Viborgban, szakmai tanulmányúton az intézményi férőhely kiváltással kapcsolatban. A tanulmányúton 16 fő vett részt, köztük az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) munkatársai, valamint az FSZK mentorhálózatának tagjai.

A szakmai programok során megismertük a dániai intézmény férőhely kiváltási folyamatot, amely már lezajlott, és tanulmányozhattuk a jelenlegi intézményi kereteket és szolgáltatásokat. A tanulmányút tapasztalatai megerősítették, hogy Magyarország jó úton halad a fogyatékos személyek számára nyújtandó közösségi alapú szolgáltatások bevezetésével, a nagy létszámú, bentlakásos intézmények átalakításával. Kiváló példákat láthattunk a támogatott foglalkoztatásra, valamint a munkába álláshoz vezető képzésre és felkészítésre. Összességében elmondható, hogy azon alapértékek (emberi méltóság, partnerség, személyközpontúság) megélését láttuk a dán rendszerben, amely a hazai intézményi férőhely kiváltási programot is megalapozzák.

Hazai Támogatások Programirodája

Hartheimi tanulmányút


kiállításfüst a háttérbenA Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthonának meghívására a Társaság három munkatársa (Vajda Edina, Nagy Géza és Giflo H. Péter) egy egynapos tanulmányúton vett részt az ausztriai Hartheimben, ahol az ottani kastélyban a II. világháború idején eutanázia központ működött. Ennek az épületnek az alagsorában évekig fogyatékos személyeket semmisítettek meg. A kastélyt emlék- és oktatóközponttá alakították néhány évvel ezelőtt, ahol egyrészt végigvezetnek azokon a helyszíneken, amiket az áldozatok is bejártak, majd az „Élet értéke” című – kifejezetten gyermekeknek, fiataloknak szóló interaktív kiállítással alakítják az oda látogatók fogyatékossággal kapcsolatos szemléletét.

Felnőttképzési csoport

Online oktatás konferencia, helyzetjelentés a magyar e-learning kultúráról

2014. április 15-én a KommON BME Kommunikációs Szakkollégium konferenciát szervezett az online oktatás magyarországi helyzetéhez, eredményeihez, sikereihez és a benne rejlő lehetőségekhez kapcsolódóan.

A tapasztalatok alapján a jelenlegi magyarországi oktatási rendszer sok esetben nem elégíti ki a hallgatók igényeit, így alternatív, kiegészítő megoldások segítségével kívánnák biztosítani számukra a szakmai előrelépés lehetőségét. Az online oktatás fejlesztése, elterjesztése, egy ilyen alternatív lehetőség lenne. A konferencia célja az volt, hogy a hallgatókat, a befektetőket, a jelenlegi és a jövőbeli online oktatásban érdekelt szakembereket egy helyre gyűjtse, hogy azok közösen indítsanak el vagy már meglévő kezdeményezést fejlesszenek tovább ennek érdekében.

Az esemény az alábbi témaköröket ölelte fel:

 • e-learning helyzetjelentés
 • e-learning és a pályakezdők
 • e-learning, az akadálymenetesíthető oktatás
 • e-learning – Nekik már sikerült

A konferencián az akadálymentesíthető oktatás témakörében, Békefi Éva munkatársunk előadást tartott: „Hogyan segítheti a fogyatékos személyek oktatását az e-learning?”  címmel.

TÁMOP 5.4.5. Projektiroda

Meghívás a TÁMOP 5.4.5 projekt zárókonferenciájára

„A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 kiemelt projekt 2014. június 11-én tartja záró találkozóját a programban résztvevő szakemberek és intézmények számára.

A rendezvényen sor kerül a projekt eredményeinek bemutatására, tapasztalatcserékre és egy audió-narrációval támogatott filmrészlet bemutatására.

A rendezvény helyszíne: 

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ (1131 Budapest, József Attila tér 4.)

A regisztráció korlátozott létszámban az érdeklődők részére még lehetséges. Részvételi szándékát kérjük, a somogyi.krisztina@fszk.hu e-mail címre jelezze.

RÉV Projektiroda

IV. Országos Hálózati Találkozó

résztvevők ülnek több sorban2014. április 29-én került megrendezésre az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat IV. Országos Hálózati Találkozója. A 130 fő részvételével lezajlott rendezvény fókuszában az Átvezetés szolgáltatás-módszertan bemutatása állt. Ennek megfelelően a délelőtti plenáris elődadáson bemutatásra került maga a módszertan, majd a délelőtti és a délutáni szekció keretében a résztvevők elmélyíthették tudásukat, illetve a tesztelésében részt vevő civil szervezetek (Mécses Egyesület, Regionális Szociális Forrás Központ Nonprofit Kft., MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt.) képviselői beszélgettek tapasztalataikról a módszertan megalkotóival. A hálózati találkozó további szekcióin a részvevők egyrészt feltehették kérdéseiket a projekt keretében kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatban (Szolgáltatás Elemző Rendszer, TMSZK Portál), illetve a NEsST Hungary előadói és a Kék Madár Alapítvány közreműködésével bővíthették szakmai tudásukat az adományszervezés, illetve a társadalmi vállalkozások témakörében.

A rendezvény előadásai, képei, ezen a linken tekinthetőek meg

További információ: www.revprojekt.hu

Keressen minket a Facebook-on!

Nyolc Pont Projektiroda

Nemzetközi szintű együttműködés és képzések akkreditációja

egy nő beszédet mond2014 márciusától az FSZK Nonprofit Kft. hat hónapos konzultációs szerződést írt alá alá a brit National Autistic Society-vel (a brit autisták szövetsége, szakmai és érdekvédelmi szervezet, továbbiakban NAS). A NAS vezetésével, személy szerint Carol Povey-val történő egyeztetés után a NAS Aimee Chou-t jelölte ki a szakértői konzultációra. 

Aimee Chou a NAS tanácsadója, 2014. február 18-tól 20-ig tartózkodott Budapesten. A háromnapos látogatás alatt, személyesen találkozott a projekt megvalósítóival, valamint tapasztalatot szerzett a magyarországi viszonyokról, a projekt részleteiről, körülményeiről. Ezt követően egyeztetett a projektvezetéssel és a projekt-teammel a NAS részéről az FSZK számára nyújtandó szolgáltatások tartalmáról és megvalósulásának mikéntjéről. 

A NAS-ról: National Autistic Society (Nemzeti Autista Társaság) az Egyesült Királyság vezető jótékonysági szervezete az autizmussal élők és családjaik támogatása terén. 1962-ben történt alapítása óta folyamatosan élen jár belföldi és nemzetközi kezdeményezésekben, és határozottan képviseli az autizmussal élők érdekeit. A NAS a szolgáltatások széles skáláját nyújtja az autizmussal élők és Asperger szindrómában szenvedők számára, hogy életüket a lehető legnagyobb függetlenségben tudják élni. További információ a NAS honlapján: www.autism.org.uk

Ö.T.V.E.N

könyvA Nyolc Pont Projekt keretében elkészült az Ö.T.V.E.N (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés) című tanári kézkönyv, amely autizmussal élők önállósága és egészségnevelése területén segíti a szakemberek munkáját.

A szerző, Fiona Speirs a nottinghami, autizmussal élő diákokkal foglalkozó Rosehill School egykori igazgatóhelyettese. Jelenleg tanácsadóként dolgozik. A kiadványhoz a projektet megvalósító szakértők, valamint a bázisintézmények térítésmentesen jutnak hozzá.

Képzésfejlesztés

A projekt képzésfejlesztés munkacsoportjaiban a szakértők eddig az alábbi képzések akkreditációjához szükséges dokumentumokat alakították ki: 

 • ADOS – autizmus diagnosztikai eszköz felnőtt pszichiátriai ellátásban történő alkalmazását segítő képzés;
 • ADI-R diagnosztikai interjú eszköz felnőtt pszichiátriai ellátásban történő alkalmazását segítő képzés; 
 • Az „Autizmus – specifikus ismeretek a korai felismerésben” című képzés;
 • Az „Autizmus – specifikus ismeretek a korai fejlesztésben” című képzés; 
 • Az „Autizmus – specifikus ismeretek a köznevelésben” című képzés;
 • Autizmus – specifikus ismeretek autizmussal élők foglalkoztatásának segítéséhez.

A képzések részletes tematikájának kidolgozása során a szakértők szem előtt tartották az érintett családok bevonását, valamint a szülőkkel történő együttműködést.  Ez az alapelv természetesen a megvalósítás során is érvényesítésre kerül.

OAIR

logóAz Országos Autizmus Információs Rendszer (OAIR) megvalósításával kapcsolatban a szakértői munkacsoport 2014 tavaszán kezdte meg munkáját. Elkészült az országos adatbázis koncepció, valamint az információs rendszer struktúrája is kialakításra került. 

Érdekvédelmi monitoring

logóA szülői igények projektben történő megjelenítését szolgálják az AOSZ bevonásával megvalósuló érdekvédelmi monitoring egyeztetések. A havi rendszerességgel megtartott fórumon a szülők által fontosnak tartott szempontok érvényesítését Kővári Edit az AOSZ elnöke képviseli. A közös munkában az AOSZ feladata többek között, hogy monitorozza a szülőkkel történő együttműködés témakör képzési anyagokban való konkrét megjelenését. 

Szakmai beszélgetés Uta Frith professzorral

arckép2014. május 22-én, csütörtökön a Nyolc projekt vendége lesz Uta Frith professzor, a londoni University College kutatója. 

Az FSZK Nonprofit Kft-ben a projektet megvalósító szakértők számára megrendezésre kerülő programon bemutatásra kerül a BBC2 Horizon documentary „Living with autism” című filmje. Uta Frith professzor munkáját bemutató filmet követően szakmai beszélgetés zárja a programot.

A projekt következő időszakban prioritást kapnak az alábbi tevékenységek: 

 • Családtagok, szülők, autizmussal élők számára kompetenciafejlesztési programok kialakítása.
 • A bázisintézmények gyakorlatának fejlesztése autizmus szakértői támogatással.
 • Bázisintézmények képviselőinek hálózati találkozója.
 • Szemléletformáló játékok kerülnek kialakításra különböző roadshow és workshop-on való megjelenéshez.
 • Kommunikációt is támogató információs honlap megtervezése, kivitelezése zajlik. 
 • Szociális ellátórendszer szakemberei számára autizmus-specifikus képzési program kialakítása.

További információ: http://fszk.hu/szervezet/programirodak/nyolc-pont/ 

Keressen minket a Facebook-on!

Közérdekű Közlemények

logónklogóEzúton szeretettel invitáljuk Önt és kedves családját a 2014. május 25-én 10 órakor kezdődő „MESÉVEL-LÁTÓ” MESE- ÉS BÁBFESZTIVÁL elnevezésű audió-narrációval kísért integrált gyermeknapi programunkra, melynek a 

Színház- és Filmművészeti Egyetem ad otthont.

A teljes program nyitott és ingyenes minden érdeklődő család számára.

A rendezvénnyel kapcsolatos részletes információk az alábbi linken találhatóak.

Meghívó

 

logóKedves Érdeklődő Partnereink!

Az alábbiakban a Fővárosi Nagycirkusz felhívását olvashatják kedvezményes jegyvásárlásra:

Örömmel értesítem, hogy a Circus Classicus c. műsorunk néhány előadására tudunk fogadni Önöktől hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő vagy szociálisan rászoruló nézőket kedvezményes árú jegyekkel.

Időpontok:

 • 2014. május 24. szombat 19.00 óra
 • 2014. május 31. szombat 19.00 óra

Jegyárak:

III. kategória helyekre (a zenekar melletti szektor) 1000 Ft

II. kategória helyekre 50 %-os kedvezménnyel

 • Felnőtt: 3100 Ft helyett 1550 Ft
 • Nyugdíjas: 2700 Ft helyett 1350 Ft
 • Gyermek: 2500 Ft helyett 1250 Ft

Gyereknapi kedvezmény

2014. május 25. vasárnap a 11 és 15 órás előadáson 50% kedvezményt kapnak az I. és II. kategóriás jegyárakból a 14 év alatti gyerekek!

Kérem, foglalási igényét minél előbb jelezze, mert a jegyek korlátozott számban kaphatóak. A jegyrendelést 06 20 245 1152 telefonszámon vagy a brezovszki.valeria@maciva.hu címen várom. Műsorunkkal kapcsolatos további információkat a www.fnc.hu/musorunk címen talál. Bármilyen kérdésével forduljon hozzám bizalommal!

Szeretettel várjuk Önöket a Fővárosi Nagycirkuszban!

Tisztelet Partnereink!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy levelezési címként a 1074 Budapest, Damjanich utca 4-et szíveskedjenek használni! Számlázási címünk változatlan: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

Köszönettel,

FSZK Nonprofit Kft.

KERESSEN MINKET A FACEBOOK-ON!

facebook logója

KIEMELT TÁMOGATÓ

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
1071 Budapest, Damjanich utca 4.
tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 fax: (+36 1) 450 3235
e-mail: titkarsag@fszk.hu honlap: www.fszk.hu


 A hírlevél leiratkozás itt.