FSZK stand a 13. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon

Educatio standSzervezetünk az Educatio NKft. meghívásának jóvoltából 2013. január 18-19-én részt vett a 13. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, a hazai oktatási piac legnagyobb seregszemléjén.

Igazodva vendéglátói standunk témájához, a Digitális Tankönyvtárhoz, olyan speciális hardver és szoftver eszközökkel települtünk ki, melyek a hátrányos helyzetű felhasználók számára nyújtanak hozzáférést az Információs és Kommunikációs Technológiák elérésében (IKT).

Örömmel tapasztaltuk, hogy a személyesen érintett látogatóknak is tudtunk olyan eszközöket mutatni, amelyek lehetőséget biztosíthatnak az önálló tanulásuk kiteljesedéséhez. Érdeklődéssel tapasztaltuk, hogy a kezdeti bátortalan közeledések után, sok fiatal kipróbálta az eszközöket és számos kérdés fogalmazódott meg bennük az adott fogyatékosságra vonatkozóan.

Köszönjük a lehetőséget!