Hamarosan érdekvédelmi tanácsadók segítik a kiváltási folyamatot

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjével (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) partnerségben Érdekvédelmi Tanácsadó (ÉT) hálózat működtetését tervezi, mellyel közvetlen kapcsolódást kíván kiépíteni a intézményi férőhely kiváltásban érintett fogyatékos személyekkel és környezetükkel. Ehhez kapcsolódóan a FESZT megbízásából az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) minősített érdekvédelmi tanácsadó képzést tartott július elején.

Az intézményi férőhely kiváltási folyamatban fontos feladat az intézményekben élő fogyatékos emberek meghallgatása és személyes szempontjaik figyelembe vétele az új lakhatási formák kialakítása során. Ehhez kíván megfelelő szakmai háttértámogatást nyújtani a FESZT és az FSZK Nonprofit Kft. A leendő érdekvédelmi tanácsadók a képzés elvégzését követően jogosultságot szereztek a Támogatott Lakhatásba (TL) költöző fogyatékos személyek, valamint az intézményi férőhely kiváltási folyamat össz-fogyatékossági szempontú érdekvédelmi támogatására.

Az érdekvédelmi tanácsadók munkájának része lesz:

  • az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények férőhely-kiváltási folyamatának monitorozása a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezménynek megfelelően;
  • a lakók önérdek-érvényesítésre való felkészítésének elősegítése;
  • az intézményekben és a Támogatott Lakhatási formában a lakók részvételén alapuló döntéshozatali, irányítási formák kialakításával kapcsolatos tanácsadás;
  • közreműködés a helyi közösség befogadó attitűdjének, a helyi szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének elősegítésében;
  • a kiváltási folyamatban résztvevő intézmények összekapcsolása a helyi érdekvédelmi szervezetekkel.

Az érdekvédelmi tanácsadó képzést a TÁRS Projekt szakemberei is figyelemmel kísérték, és az együttműködés jegyében személyesen is részt vettek az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon. Az előadók az elméleti ismeretek átadásán túl a résztvevők bevonódását elősegítő szituációs gyakorlatokkal érzékeltették, hogy mennyire fontos a fogyatékos személyek lakókörnyezetével való jó kapcsolat kiépítése és fenntartása, beleértve a közeli hozzátartozókat, szülőket, akik kulcsfontosságú szereplői a sikeres kiváltási folyamatnak.

Az elméleti oktatás során érintett témakörök: A kiváltás emberjogi környezete, A hazai szociális szolgáltató rendszer, foglalkoztatási lehetőségek és jogorvoslat, Általános és speciális fogyatékosságügyi ismeretek és szemlélet, A fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek és hálózatainak bemutatása, Az érdekvédelmi tanácsadói tevékenység színterei és módszerei, Az érdekvédelmi tanácsadás célja és protokollja.

A képzést záró vizsgafeladat fókuszában a gyakorlati életből vett szituációs gyakorlatok álltak, melyek szemléltették az érdekvédelmi tanácsadói tevékenység során előforduló tipikus helyzeteket.

A 25 fő érdekvédelmi tanácsadóból álló Érdekvédelmi Tanácsadó (ÉT) hálózat előreláthatóan 2017. augusztus 1-jén kezdi meg működését 29 nagy bentlakásos intézményben.

További részleteket a FESZT honlapján olvashat:

https://www.feszt.eu/hir/erdekvedelmi-tanacsadok-tamogatjak-a-kivaltasi-folyamatot/

 

További információk a projektről