Hiánypótló kiadvány felnőtt korú SHF személyek komplex mozgásfejlesztésével és szinten tartásával kapcsolatban

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS projekt „SHF személyek támogatott életvitelének kialakítását elősegítő modellprogramja” saját tevékenysége mellett folyamatosan nyomon követi a területen történő legfontosabb eseményeket és a kapcsolódó szakmai anyagok megszületését. Örömmel osztjuk meg a hírt, hogy fontos kiadvány jelent meg a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány gondozásában „Súlyosan, halmozottan fogyatékos felnőtt személyek komplex mozgásfejlesztése, mozgásos képességeiknek szinten tartása” címmel.

Az alapítvány a „Súlyosan, halmozottan fogyatékos felnőtt személyek komplex mozgásfejlesztése, mozgásos képességeiknek szinten tartása” című kiadvány megírására Tóth Orsolyát kérte fel, aki az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar értelmileg akadályozottak pedagógiája és szomatopedagógia szakirányán szerezte meg gyógypedagógusi végzettségét, hosszú évek óta dolgozik halmozottan fogyatékos fiatalokkal, jelenleg a XV. kerületi Fejlesztő Gondozó Központ csapatát erősíti, mint mozgásterapeuta.

A szakmai anyagban szó esik a mozgásállapot fejlesztését és szinten tartását befolyásoló külső tényezőkről; illetve a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek fejlesztésének és mozgásfejlesztésének elméleti hátteréről. Emellett gyakorlatias tanácsokkal is találkozhat az olvasó, hiszen a szerző ír a komplex mozgásfejlesztés megvalósításának elsődleges lépéseiről és tartalmi elemeiről; továbbá az otthoni keretek között történő fejlesztő tevékenységről is. Egy külön fejezetben pedig mozgásfejlesztő eszközök, gyakorlatok és játékötletek tárát is megtalálhatjuk.

A kiadvány egy hiánypótló szakmai anyag, amely felnőtt korú súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek komplex mozgásfejlesztésével, illetve szinten tartásával foglalkozik, s ahogy a szerző fogalmaz: „A szakmai anyag címében szereplő komplex mozgásfejlesztés kifejezéssel arra szeretnék rámutatni, hogy a mozgásfejlesztés során nem csupán és kizárólag a motoros funkciókra fókuszálunk, hanem minden fejlesztési terület megjelenik, de mindenekfelett a cél a sikerélmények biztosítása.”

A szakmai anyag a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány honlapjáról vagy innen tölthető le.

További információk a projektről