Hírlevél – 2013. február

Magyar Jelnyelvi Programiroda

Jegyzetelő képzés

Továbbra is folyamatosan lehet jelentkezni Jegyzetelő képzésünkre! Itt az érdeklődők olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyek szükségesek a megfelelő jegyzet elkészítéséhez, és ezáltal elősegíthetik az akadálymentesítést a felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók számára. Az e-learning alapú képzés elvégzéséhez ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, amelyet az alábbi linken lehet elérni: http://fszk.hu/mindennapi-hosok-az-iskolapadban-avagy-a-jegyzetelo-szolgaltatas/

A képzés a http://tudastar.fszk.hu/ oldalon található meg, ahol szintén regisztrálni kell a megküldött regisztrációs kód segítségével.

A tananyag bővült egy negyedik Tedd próbára magad! elnevezésű modullal, amelyben a jegyzetkészítés gyakorlatát is ki lehet próbálni.

További információk kérhetők a jegyzetelok@fszk.hu e-mail címen!

Várjuk a jelentkezőket!

Felnőttképzési Csoport

Képzések indulnak

Az FSZK Nonprofit Kft. a TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosító számú, „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt keretében két térítésmentes képzést indít:

Képzők képzése

Speciális kommunikációs szükségletű személyek kommunikációs megsegítése képzési program, melynek célja, hogy a résztvevők felkészültté váljanak a TÁMOP 5.4.5. kiemelt projekt keretében, a Speciális kommunikációs szükségletű személyek kommunikációs megsegítése képzési program oktatására, képviselve az egyenlő esélyű hozzáférés filozófiáját.

A képzés tervezett időszaka: 2013. március 08. – 2013. május 11.
Jelentkezési határidő: 2013. február 21., 16.00 óra

Vezetői esélyegyenlőségi kompetenciák képzés

A képzés célja a leendő vezetők, vagy már vezetői pozícióban dolgozók szemléletmódjának, kompetenciáinak fejlesztése, annak érdekében, hogy képessé váljanak munkahelyük, szervezetük befogadó szemléletűvé alakítására, amellyel hozzájárulnak a fogyatékos személyek diszkriminációmentes, egyenlő esélyű munkaerő-piaci érvényesüléséhez, elősegítve ezzel önálló életvitelük és teljes körű társadalmi részvételük megteremtését. A képzés a résztvevők elfogadó, diszkriminációmentes attitűdformálásához is hozzájárul.

A képzés tervezett időszaka: 2013. február 22. – 2013. május 25.
Jelentkezési határidő: 2013. február 13., 12.00 óra
A képzések részleteiről további információ: http://fszk.hu/category/kepzes/

Képzések zárultak

Ugyanezen projekt keretében 2012 novemberében indult oktatói felkészítő képzéseink közül egymást követően januárban három képzés zárult az alábbi területek számára kidolgozott tananyagok oktatására:

  • Egészségügy
  • Info-kommunikáció
  • Vezetői esélyegyenlőségi kompetenciák

47 résztvevőből, 43 sikeresen felkészült oktató zárta a Képzők képzése oktatói programokat.

Nagy örömünkre az ország valamennyi régiójában mód nyílik a témakörökhöz kapcsolódó 7 tananyag oktatására az FSZK-s képzések jogosultságaival.

Oktatási és Rehabilitációs Programiroda

Lezárult a Ráhangolás projekt

2012. november 15-én lezárult az FSZK Nonprofit Kft. – Nemzeti Munkaügyi Hivatal által támogatott – Ráhangolás projektje, melynek keretében kidolgozásra került a Ráhangolás életpálya-építő és -tervező tananyag hallássérült fiatalok részére. A záró szakmai és pénzügyi beszámolót 2013. január 31-i határidőre megküldtük az NMH-nak. A projekt záró kiadványa honlapunkról letölthető: http://fszk.hu/rahangolas

Amennyiben igénylik, térítésmentesen el tudjuk küldeni Önöknek postai úton a záró kiadványt, DVD-n a kidolgozott teljes tananyagot segédletekkel együtt (e-mail cím: vajda.edina@fszk.hu). A Ráhangolás hallássérült fiatalok számára készült, de bizonyos részei változatlanul, mások adaptálva jól alkalmazhatók más fogyatékossággal élők számára is.

Monitorozás autista gyermekeket ellátó intézményekben

Az Emberi Erőforrások Minisztérium által biztosított 20 millió Ft forrásból összesen 16 intézmény támogatására került sor az Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása a közoktatási intézményekben II. című pályázati program keretében. Pályázni lehetett az autista gyermekek, tanulók neveléséhez, oktatásához kapcsolódó mentorálási tevékenység igénybevételére, eszközbeszerzésre, képzésen való részvételre. A támogatott projektek megvalósítási időszaka 2013. június 30-ig tart. Az FSZK Nonprofit Kft. munkatársai idén februárban elkezdték a programhoz kapcsolódóan a monitorozást. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a pályázat által biztosított forrás nagy előre lépést jelentett az érintett intézményekben az autizmus-specifikus ellátást illetően.

Civil szervezetek támogatása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Társaság által meghirdetett 41292 kódjelű „Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása” című pályázati programhoz 2013. január 28-i postai feladási határidővel 65 pályázat érkezett be. A pályázatok formai értékelése megkezdődött.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 148.395.000 Ft, amely vissza nem térítendő pénzbeli támogatásként, előfinanszírozás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel kerül felhasználásra.

A támogatás célja a fogyatékos és pszichiátriai beteg személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek folyamatos és biztonságos működésének támogatása:

bentlakásos szociális ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;
segítségnyújtás a működést veszélyeztető, nem várt ellátási problémák megoldásához, valamint
a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.
A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás: Giflo H. Péter, email: giflo.peter@fszk.hu

Akadálymentesítési Programiroda

Egyenlő Bánásmód Hatóság – 9. Workshop

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) hagyományosan a teljes körű hozzáférhetőség biztosításáért dolgozik pályázatai és fejlesztései során. Működésünk egyik legfontosabb célja az egyetemes tervezés eszméjének minél szélesebb körű társadalmi implementációja. 2013. február 7-én workshopot tartott Miskolcon az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH), melynek központi témája az esélyegyenlőséget megteremtő akadálymenetesítés volt.

Az FSZK részéről Szentkatolnay Miklós, az Akadálymentesítési Programiroda vezetője előadást tartott az „Egyetemes tervezés eszméje, mint preventív gondolkodásmód” címmel. Az előadást jelnyelvi tolmácsolás és feliratozás kísérte, amellyel a szolgáltatások teljes hozzáférhetőségre való törekvést mutattuk be a résztvevők számára. Az előadást követően több pozitív visszajelzés érkezett az érintett résztvevőktől, hogy valóban hasznos és követhető volt minden információ és a szolgáltatás hozzájárult a tartalom pontos megértéséhez az előadás követéséhez.

Az eseményről a következő oldalon olvashatnak részletesen:
http://www.opont.hu

RÉV Programiroda

Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatatásának nyertes pályázói

2012. december 28-án tette közzé a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a megváltozott munkaképességű munkavállalók 2013. évi támogatott foglalkoztatására kiírt pályázat nyerteseit.

129 településről 326 szervezet, összesen 30.331 fő foglalkoztatására nyert támogatást. Mindebből 27.932 fő után részesülnek a munkaadók tartós foglalkoztatási támogatásban és 2.399 fő esetében tranzit foglalkoztatásra vonatkozó támogatásban.

A megváltozott munkaképességű embereket, illetve a komplex rehabilitáció területén dolgozó szakembereket segítve, elkészítettük a nyertes szervezetek felhasználóbarát adatbázisát, melyet a következő linken érhetnek el: Nyertesek

Az alábbi linken elérhető az a Google Maps-térkép, amellyel rákereshetnek a nyertes védett munkahelyek telephelyeire: Térkép

8 Pont Programiroda

TÁMOP 5.4.11. projekt

Közel 800 millió Ft összegű támogatást biztosít az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében az autizmussal élő személyek ellátó rendszerének országos szintű komplex innovációjára, szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakítására.

A 2013. február 1-jén indult, 27 hónapos projekt stratégiai célja az autizmussal élő személyek társadalmi integrációjának elősegítése az ellátó rendszer felkészültségének javításán keresztül, annak érdekében, hogy az állapotukhoz mért legmagasabb önállósági szinten élhessenek méltó, kompetens életet. A szolgáltató- és ellátórendszer minőségének és hozzáférhetőségének jelenlegi egyenetlenségei tovább erősítik az autizmussal élők szegregációját, amelyet a projektnek rendszerszinten kell megelőznie.

A projekt átfogó célja az ellátásban szereppel bíró közszolgáltatások autizmus specifikus szolgáltatásainak elősegítése, ezek minőségének és hozzáférhetőségének javítása. Cél, hogy az érintett családok váljanak felkészültté és az ellátórendszer partnereivé gyermekük életviteli és foglalkoztatásra való felkészítésében, valamint ezzel párhuzamosan váljanak képessé önmaguk társadalmi és munkaerő-piaci re-integrációjára is.

Mivel az autizmussal élő személyek ellátása az egész életút során fennálló, folyamatos szükséglet, ez csak képzett és megfelelő létszámú szakember egységes, autizmus specifikus módszertani alapokon nyugvó tevékenysége mellett lehet hatékony, ezért a projekt is az érintett területek szoros együttműködésében valósul meg.

Nemzetközi Ügyekért Felelős Csoport

QALL projekt

Támogatást nyert a Brüsszelbe beadott QALL projektünk, amelynek célja a korai iskolaelhagyás megelőzését támogató nemzeti stratégia megalapozása. A QALL futamideje 2013. március 1. – 2014. február 28., amely az LLP KA1 keretében és konzorciumi együttműködésben fog megvalósulni. A fő kedvezményezett a Budapesti Corvinus Egyetem Observatory munkacsoportja, további projektpartnerek a Tempus Közalapítvány és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A projektben az FSZK olyan műhelyek megszervezéséért felelős (5 alkalommal), ahol az állandó résztvevői körrel fokozatosan építkező munka folyamán alakítjuk ki a megyei/helyi lehetőségek figyelembe vételén alapuló átfogó koncepciót. A műhelyekhez támogatást nyújtanak az EU Early School Leaving tematikus munkacsoportjának anyagai, a feltárt jó nemzetközi gyakorlati példák (OFI végzi) és a hazai ilyen jellegű kezdeményezések és jó gyakorlatok példatára (BCE Observatory készíti).

Partner Programok / Ajánlók

I. ADHD Konferencia Dél-Magyarországon

Időpont: 2013.március 22., 9:00 – 16:00 óra
Helyszín: Együd Árpád Kulturális Központ, 7400 Kaposvár, Csokonai u. 1.

Az ADHD nem nevelési probléma. A genetika és magzatkori hatások lehetnek felelősök az állapot kialakulásáért. „A szülők elvesznek a tanácsok és módszerek, elvek és próbálkozások tömegében, mégis egyedül küzdenek a helyzettel. A leggyakrabban feltett kérdésük: képes vagyok megoldani ezt, kompetens szülő vagyok? Pedig ha felismerik az ADHD-t, akkor a problémák komplex terápiával (köztük viselkedésterápiával és gyógypedagógiai módszerekkel) kezelhetőek. Ehhez azonban a szülőnek szakember segítségét kell kérnie. Konferenciánk ehhez akar segítséget nyújtani.

Az országos figyelmet szeretnénk a hiperaktivitás-figyelemzavar problémára irányítani, valamint elmélyíteni a szakmai összefogást, társadalmi tudást, a tudatosságot hangsúlyozni a hiperaktivitással foglalkozó szakemberek, szülők között. Minden érintettet, családot, szakembert, érdeklődőt várunk szeretettel! Szívesen látjuk a szervezeteket, magán terapeutákat, akik a terápiáikat mutatnák be.

Várjuk a jelentkezését: Tel.: (+36 70)776 7757, E-mail: adhdmo@gmail.com

Regisztráció, tervezett program és további információ:
www.adhd-magyarorszag.com

Alternatív Terápiás központ

Cím: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 5.
Nyitva tartás: 9-14 óráig

Egyéni felmérés, tanácsadás, fejlesztés, terápiák (hiperaktív, tanulási problémával küzdő (disz…) gyermekek esetén is! (12 éves korig) Csoportos és egyéni fejlesztéssel, iskola előkészítéssel működünk! Csapatunkban, magasan képzett, gyermekpszichiáter, pszichológus, gyógypedagógusok, logopédus, tanár, kommunikációs szakember, fejlesztőpedagógus, zeneterapeuta, nővér, sport szakember, korokan masszőr vesz részt.

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, tanulási zavar, a vizsgálattal időben kiszűrhetőek gyermeke képességprofiljában azok a tényezők, amelyek akadályozhatnák képességei egészséges fejlődésében.

Mozgás (nagymozgás, finommozgás)
Beszéd (beszédértés, beszéd észlelés)
Kognitív funkciók (észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás)
Szociális érettség (iskolaérettség, önkiszolgálás, társas viselkedés szabályai)
Bármilyen fogyatékossággal élő gyermeket szívesen látunk központunkban, akár alkalmanként is.

Információ, jelentkezés:

Hajdu Ágnes, szakmai vezető
Tel: (+36 30) 854 4149
Email: adhdmo@gmail.com
Web: http://terapia.aboltokboltja.hu/

Felhívás – Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata egy különszámként megjelenő EMLÉKKÖTETBEN kívánja megörökíteni GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA, a Gyógypedagógiai Szemle alapító főszerkesztőjének szakmai munkásságát.

Kérjük Önt, hogy amennyiben a cél megvalósításával egyetért, és megteheti, támogassa az EMLÉKKÖTET megjelenését.

Pénzügyi adományát GYÓGYPEDAGÓGIA FEJLESZTÉSÉRT ALAPÍTVÁNY számlaszámára várják: K&H bank Zrt. 10409015-90146510-00000000

Megjegyzés: „Gordosné – EMLÉKKÖTET”

Kiemelt támogatók:

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.
Tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 – Fax: (+36 1) 450 3235
E-mail: titkarsag@fszk.hu – Honlap: www.fszk.hu