Hírlevél – 2013. április

Felnőttképzési Csoport

Képzők képzése

2013. április 11-én két Képzők Képzése – oktatói képzések indult a szociális és kommunikációs területeken.

Az FSZK Nonprofit Kft. a TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 azonosítószámú, „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” című kiemelt projekt keretében  49 fővel nyitotta meg a

 • Képzők képzése – Oktatói felkészítés esélyegyenlőségi és akadálymentesítési témájú programok oktatására a szociális szakágazatban, és
 • Képzők képzése – Oktatói felkészítés esélyegyenlőségi és akadálymentesítési témájú programok oktatására kommunikációs területeken képzési programokat.

A képzés elvégzésével az alábbi tananyagok oktatására szerezhetnek jogosultságon a résztvevők:

 1. Fogyatékos emberek társadalmi befogadása – a szociális ellátórendszer feladatai, lehetőségei és Fogyatékos emberek szociális segítése
 2. Esélyegyenlőség a joggyakorlatban és Esélyegyenlőség a foglalkoztatáspolitikában
 3. Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között (kötelező szakmai modul)
 4. Esélyegyenlőségi kommunikációs ismeretek a munka világában (választható szakmai modul)
 5. Kulturális, sport és szabadidős tevékenységek kommunikációja (választható szakmai modul)

Akkreditált pedagógus továbbképzések

2013. május 3-án két akkreditált pedagógus továbbképzések indul:

 • Könnyen érthető kommunikáció, és
 • Fejlődésmenetükben súlyosan akadályozott (FSA) személyek kommunikációs szakembere címmel.

A képzésekre való jelentkezési határidő: 2013.04.19.

A képzésekről részletesen a www.fszk.hu oldalon érhető el bővebb információ.

Akadálymentesítési Programiroda

„Kapaszkodó” szociális börze

A Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye és a Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye harmadik alkalommal szervezte meg 2013. április 4-én a „Kapaszkodó” Szociális Börzét, mely az ”Új út – új lehetőség” alcímet kapta.

A konferencia előadói között volt Farkas Edit az FSZK ügyvezetője, aki az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) elnökeként „Az intézményi férőhely kiváltás program jelenlegi helyzetéről”  tartott előadást a megjelent szociális szakemberek számára. Előadásában tájékoztatta a jelenlévőket a TIOP3.4.1. pályázatról és a hozzá kapcsolódó TÁMOP 5.4.5. program keretében zajló mentorhálózat pillanatnyi állapotáról, illetve az IFKKOT tevékenységéről.

Az előadást – ahogyan a kiváltás témáját általában – nagy érdeklődés kísérte, az előadást követő kérdések elsősorban az intézményi férőhely kiváltás hosszú távú programjára irányultak.

Az IFKKOT következő – kihelyezett –  ülése 2013. árpilis 24-én Szakolyban lesz.

Az IFKKOT tevékenységével kapcsolatos további információ a www.szocialisportal.hu  Kiváltás Testület menüpont alatt érhető el.

Oktatási és Rehabilitációs Programiroda

2013 áprilisában megkezdődött az Oktatási és Rehabilitációs Programiroda alábbi programjainak helyszíni ellenőrzése:

 • 41292 kódjelű Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos, vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása
 • 41291 kódjelű Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása
 • 31292 kódjelű Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
 • 31221 kódjelű Szülősegítő szolgáltatások támogatása
 • 21222 kódjelű Speciális kommunikációs szolgáltatások, valamint az augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök kölcsönzése, szolgáltatás modellezése
 • 21221 kódjelű Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében

A monitori látogatások alkalmával az FSZK munkatársai ellenőrzik a programok szakmai megvalósítását és pénzügyi felhasználását, valamint lehetőséget teremtenek a felmerülő szakmai vagy pénzügyi kérdések egyeztetésére.

Nemzetközi Ügyekért Felelős Csoport

Párizsban mutatkozik be a Dobbantó

Az EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kulcsindikátora a korai iskolaelhagyók arányának csökkentésére vonatkozik. Az Európai Bizottság ennek érdekében 2011 júniusában, a magyar elnökség idején, Hoffmann Rózsa vezetésével átfogó szakpolitikai ajánlásokat tett, amelyet az Európai Parlament jóváhagyott. Első lépésként a Bizottság 2011 decemberében tematikus munkacsoportot hozott létre, amely az európai tapasztalatokra és jó gyakorlatokra építve segíti a nemzeti szakpolitikák továbbfejlesztését. A tematikus munkacsoportba a tagállamok két főt, egy kormányzati és egy nem kormányzati képviselőt delegáltak. Magyarországot nem kormányzati hivatalos delegáltként az FSZK színeiben Bognár Mária képviseli.

Az FSZK témához való csatlakozásának előzményét a 2012-ben zárult Dobbantó program adta, amely a korai iskolaelhagyás csökkentésére adott választ egy komplex, nevelési-oktatási program kidolgozásával és iskolai bevezetésével.

Az Európai Bizottság által működtetett tematikus munkacsoport évente több, ún. „peer learning” tevékenységet szervez (PLA), amely lehetőséget biztosít arra, hogy egy-egy ország korai iskolaelhagyás elleni tevékenységét, gyakorlatát közelebbről is megismerhessék a delegált tagok. Ennek keretében két-két ország jó gyakorlatának bemutatására/bemutatkozására is sor kerül, amely bemutatkozásokat irányított beszélgetés, vita követ a tematikus munkacsoport tagjaival és a vendéglátó ország szakminisztériumának illetékeseivel. Az Európai Bizottság tematikus munkacsoportjának felkérésére, április 16 és 19. között Párizsban mutatja be Bognár Mária a Dobbantó programot, amely egy francia jó gyakorlattal együtt kerül megvitatásra ezen az európai plénumon. A bemutatkozásról és az elhangzott véleményekről/vitáról soron következő hírlevelünkben lehet majd olvasni.

A World Disability Union tiszteletbeli tagja lett az FSZK

Ez év április 6-7. között tartotta első közgyűlését a törökországi székhelyű World Disability Union (WDU). Az FSZK márciusban meghívást kapott a WDU részéről, hogy legyen tiszteletbeli tagja az új világszervezetnek. A felkérést az FSZK elfogadta és a WDU közgyűlése április 6-án tiszteletbeli tagjává választotta a szervezetet.

A World Disability Union egy globális, átfogó szervezet, amely a hozzá kapcsolódó tagok és intézmények által a fogyatékos személyek javát szolgálja és képviseli. A WDU elfogadta és tevékenysége alapjának tekinti a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményt és az ENSZ Fogyatékos Emberekkel kapcsolatos nemzetközi cselekvési tervet.

Az április 6-7. között Isztambulban megtartott közgyűlésen, 153 tagszervezet vett részt, 7 kontinens 75 országából. A közgyűlés által hozott határozatok szerint, a szervezet fontosnak tartja:

 • a WDU hivatalos, világszintű promócióját
 • a megelőzést támogató tevékenységeket
 • az egyenlő esélyű hozzáférést – egységes standardok létrehozásával, azok akkreditációjával
 •  a rehabilitációs és akadálymentes élet projektek megvalósítását – Barrier Free World Holiday Village (Antalya, Törökország) és a Spinal Cord Healing and Rehabilitation Center
 • az egyéb aktivitásokat, például a fogyatékos menekült személyek segítését vagy nemzeti és nemzetközi sport és művészeti rendezvényeket.