Hírlevél – 2013. június

RIDENS

Tájékoztatás a RIDENS Iskola Diákjai, Szüleik és Munkatársai, valamint azok számára, akik fontosnak tartják és figyelemmel kísérik a gyógypedagógiai intézményrendszer működését.

FSZK által fenntartott RIDENS iskola a korábbi Oktatási Minisztériummal kötött közoktatási megállapodása 2013. augusztus 31-ig van érvényben. Az iskola további zavartalan, zökkenőmentes működésének fenntartása érdekében az FSZK vezetése felvette a kapcsolatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a fenntartói feladatok átadásának ügyében.

A tárgyalások folyamatban vannak, annak befejezéséig kérjük szíves türelmüket. Az eredményről természetesen haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket.

Farkas Edit
ügyvezető igazgató
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

Akadálymentesítési Programiroda

TÁMOP 5.4.5-11/1 „A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” az IFKT mentorszolgáltatás eseményei

2013. június első hetében lezárásra került az IFKT mentorokkal a szerződéskötés. A közbeszerzési eljáráson kiválasztott cég, mintegy 88 szerződést kötött az IFKT mentorokkal, így megkezdődhet a mentorszolgáltatás működtetése.

Annak érdekében, hogy az IFKT mentorok szabályozott keretek között tudjanak tevékenykedni megállapodást kötöttünk a fenntartókkal, azaz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, valamint a Görögkatolikus Egyház Szeretetszolgálatával.

Négy intézményben (Szakoly, Bélapátfalva, Szentes és Berzence) látogatást tettünk, melyen az FSZK dolgozóin kívül a Kézenfogva Alapítvány munkatársai és az adott intézményhez tartozó kulcsmentorok vettek részt. A látogatások célja a kapcsolatfelvétel, tájékozódás a projekt helyzetéről, egyeztetés a további lépésekről.

2013. június 11-e és 14-e között hat találkozót szerveztünk az intézmények vezetőinek, fenntartóinak, az adott intézményhez rendelt mentorcsoport tagjainak. A találkozón bemutatásra került a közbeszerzésen kiválasztott közvetítői cég képviselője, átadtuk az intézményeknek a mentorok működési rendjét, bemutattuk a mentori tevékenység adminisztrációjára létrehozott elektronikus felületet és lehetőséget biztosítottunk az intézményi mentorcsoport bemutatkozására, a közös munka indításának megtervezésére, a kötetlen konzultációra. A találkozón megjelent IFKT mentorok átvehették megbízólevelüket.

RÉV Programiroda

Nyitó rendezvény

Bár már a tavalyi évben megkezdődött a szakmai munka a RÉV projektben résztvevő szervezeteknél, a kiemelt projekt ünnepélyes nyitórendezvényére 2013. május 16-án került sor, ahol így már a célok és hozzájuk kötődő feladatok bemutatásán túl az eddigi eredmények ismertetésére is sor kerülhetett. A mintegy kétszáz résztvevővel megrendezett eseményen előadást tartott többek között Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár, Bernáth Ildikó a Szakmapolitikai Koordinációs Testület elnöke, dr. Kósa Ádám európai parlamenti képviselő, továbbá személyes tapasztalatairól tartott beszámolót számos fogyatékossággal élő ismert személy. A rendezvény részleteiről honlapunkon bővebben is olvashatnak. (http://fszk.hu/sajtokozlemeny-4/) 

Újabb közbeszerzési eljárás zárult a RÉV projektben

2013. május 14.-én szerződéskötésre került sor a „TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci átvezetéséhez kapcsolódó egységes módszertan és képzés kidolgozása és átadása a hálózat tagjai számára” tárgyú közbeszerzésben. Ezzel kezdetét vette a szakmai munka, melynek keretében június hónapban egy az egységes szolgáltatás-módszertan elkészítéséhez kapcsolódó, a hazai munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertanokat összegyűjtő és elemző kutatási tanulmány készül el. Az egységes szolgáltatás-módszertan kidolgozása július közepére várható. Ez a módszertan a kiemelt projekthez kapcsolódó – TÁMOP-5.3.8. A3-12/1-2 kódjelű – egyfordulós pályázati konstrukció nyertes pályázói közül, az „új szolgáltató szervezeteket” segíti majd a megváltozott munkaképességű személyek számára történő munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtásban. A módszertan átadása az új szervezetek számára képzés keretében történik majd, még várhatóan a nyár közepén.

A kiemelt projekthez kapcsolódik egy másik – TÁMOP-5.3.8. A2-12/1-2 kódjelű – pályázat is amely a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásában érintett szervezetek számára nyújt segítséget a tranzitálás, a nyílt munkaerő-piacra való átvezetés megvalósításában, valamint egy a kiemelt projekt keretében megvalósuló szakmai hálózathoz csatlakozás révén a jó gyakorlatok megismerésében, átadásában és átvételében.

Mindkét kapcsolódó pályázat a bírálati szakaszban tart, és az eredményekről folyamatosan tájékozódhatnak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hivatalos honlapján (www.nfu.hu.).

Hazai Támogatások Programirodája

A Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében című pályázati programhoz kapcsolódva 2013. június 12-én szakmai egyeztetésre került sor, melyen a nyertes pályázók közül öt magyarországi felsőoktatási intézmény (Debreceni Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, ELTE BTK, ELTE BGGYFK) képviseltette magát. A találkozó célja az volt, hogy a jegyzetelő szolgáltatás biztosítása során felgyűlt tapasztalatok megvitatására, a jó gyakorlatok átadására, illetve a közép és hosszú távú célok kitűzésére nyíljon alkalom.

Nemzetközi Csoport

Az FSZK látta vendégül az E2C – Europe irányító testületét

Június 5-én Budapesten ülésezett az E2C-Europe (European Association of Cities, Institutes and Second Chance Schools – Városok, Intézmények és Második Esély Iskolák Európai Szövetsége) irányító testülete. A szervezetnek az FSZK 2008 februárja óta tagja, és 2008. november 1-je óta az irányító testületben is képviselteti magát. Az E2C-Europe kitüntetett figyelemmel kíséri az FSZK 2008-2011 között megvalósított Dobbantó programját. A Dobbantó tartalmi elemeinek kialakításához sokat segítettek tapasztalataikkal az Európa-szerte működő második esély iskolák, ugyanakkor az iskolák felkészítését, folyamatos szakmai segítésük módja és módszertana szempontjából az FSZK megközelítését tekintik mintának, követendő példának.

Az E2C-Europe irányító testülete évente két-három alkalommal tart személyes találkozásokat, emellett rendszeres Skype konferenciákon keresztül szervezi a szövetség életét. A személyes találkozásokat a szövetség mindig más és más tagja fogadja. A testületben az FSZK mellett Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Portugália és Svédország városai és második esély iskolái képviselik a korai iskolaelhagyók oktatásba-képzésbe visszavezetése érdekében folyó munkát. A mostani volt az első alkalom, amikor Magyarországra, Budapestre jöttek. A június 5-i irányító testületi ülést – a szervezet költözése miatt – sajnos még nem a saját új székhelyünkön, hanem külső helyszínen, az Esély Kövessi Erzsébet Szakképző Iskola és Gimnázium épületében (egy Dobbantó iskolában) tudtuk megtartani. Az ülést Farkas Edit, az FSZK ügyvezető igazgatója nyitotta meg. A tanácskozás jelentős részében a szervezet életének további gazdagítása, a tagintézmények igényeihez még jobban alkalmazkodó működési formájának alakítása volt napirenden. Emellett természetesen egyetlen külföldi vendéget sem hagyott érintetlenül a Dunán lefolyó nagy árvíz és az árvízi védekezés. A nemzeti összefogásról adott bizonyítékot az is, hogy az ülés napján az iskola valamennyi diákja önkéntesként vett részt a Margit-sziget védelmében.

Társadalmi Kapcsolatok és Szolgáltatások Irodája

Kaposvár nyerte az EDEN (Kiváló Európai Desztinációk) “Akadálymentes Turizmus” pályázatát

2013. május 9-én, zárókonferencia keretében szakmai döntőbizottság választotta ki a „Kiváló Európai Desztinációk” magyarországi pályázatának győztesét. A „Könnyű elérni, nehéz elhagyni – fókuszban az akadálymentes turizmus” mottóval kiírt pályázatot Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyerte meg.

EDEN 2013  –  „AKADÁLYMENTES TURIZMUS”

Az Európai Bizottság 2012-ben immár hetedik alkalommal írt ki pályázatot az ún. ,, European Destinations of Excellence’’ azaz a ,,Kiváló Európai Desztinációk’’ témában, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet az európai turisztikai tájegységek értékeire, sokszínűségére, továbbá, hogy népszerűsítse a turisztikai fejlesztéseiket a társadalmi – kulturális – környezeti fenntarthatóság elvei mentén végző tájegységeket.

A 2012/2013-ban a páláyzat témája  az akadálymentes turizmus (Accessible tourism) volt. A pályázat keretében keresték Magyarországon a „Könnyű elérni, nehéz elhagyni – fókuszban az akadálymentes turizmus” A cél olyan térségi – ez idáig akár ismeretlen – különleges turisztikai célterületek kiválasztása, amelyek a legszélesebb közönség által elérhetőek kortól, fizikai állapottól függetlenül. A pályázaton nyertes desztináció jogosult lesz a ,,Kiváló Európai Desztináció – European Destination of Excellence’’ megnevezés használatára.

Az elismerő címet elnyerő magyarországi térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turizmus Zrt. segítséget nyújt.

Az ,,Akadálymentes turizmus” pályázati felhívásra öt pályázat érkezett. A fenti kritériumrendszer szerint végzett formai és szakmai értékelés, továbbá helyszínbejárás eredményeként az alábbi pályázók mérettethetik meg magukat a döntőben, ahol döntőbizottság választja ki a pályázat nyertesét.

Pályázó Pályázat címe
Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. Találd meg utadat a Bakony és Balaton térségében akadálymentesen!
Bük, Bükfürdő KözhasznúTurisztikai Egyesület  „Kincsünk a gyógyító víz” – Bükfürdő a szimpatikus, szolidáris úti cél mindenki számára
Észak-magyarországi Gyógyturisztikai Egyesület Elérhető csillagok
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kaposvár és a Zselic, ahol az élmény szembe jön…
Szép Jelen Alapítvány „Szabadon, mint a madár!”Segítőkész vendégfogadás, akadálymentes helyszínek, befogadó programok a Vértesben

A fődíjat elnyerő desztináció mellett a Magyar Turizmus Zrt. a döntősök számára többszintű promóciós együttműködést és minden résztvevő számára elismerő oklevelet biztosít.

A döntőben bemutatásra kerülő prezentációk a http://eden.itthon.hu honlapon elérhetők. A pályázók turisztikai programajánlatai pedig a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba elérhetők lesznek a www.itthon.hu honlapon.

További információk:

Magyar Turizmus Zrt. – Társasági Kommunikációs Iroda

Tel.: 488-8748, Fax: 488-8691, E-mail: pr@itthon.hu, www.itthon.hu, http://eden.itthon.hu

AJÁNLÓ

Felhívás előadó és/vagy oktatóterem bérbeadásra

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. felhívást intéz leendő Partnereihez nonprofit szervezetek saját tulajdonú vagy üzemeltetésű, budapesti és vidéki helyiségeik alkalmankénti bérbeadásra.

Jelentkezni az alábbi Jelentkezési Lap hiánytalan kitöltésével lehet folyamatosan.

A JELENTKEZÉSI LAPOT ANNYI PÉLDÁNYBAN KÉRJÜK KITÖLTENI, AHÁNY HELYISÉGET A PARTNERSZERVEZET BÉRBE KÍVÁN ADNI.

Letölthető jelentkezési lap

A kitöltött Jelentkezési Lapot / Lapokat az alábbi módon várjuk vissza:

  • E-mail: rajj.nora@fszk.hu (szkennelve)
  • Postai úton: 1071 Budapest, Damjanich u. 4.

*Az FSZK Nonprofit Kft. fenntartja a helyszíni ellenőrzés jogát.

**Az ajánlat benyújtása nem von maga után szerződési kötelezettséget egyik fél részéről sem.

***Szerződéskötés kizárólag konkrét esemény megvalósítása esetén történik.

Kapcsolattartó: Rajj Nóra: rajj.nora@fszk.hu Tel.: (+36 1) 450-3230

Keressen minket a Facebook-on!

http://www.facebook.com/pages/Fogyatékos-Személyek-Esélyegyenlőségéért-Közhasznú-Nonprofit-Kft 

KIEMELT TÁMOGATÓK

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

1071 Budapest, Damjanich utca 4.

tel.: (+36 1) 450 3230, 450 3240 fax: (+36 1) 450 3235

e-mail: titkarsag@fszk.hu honlap: www.fszk.hu