Hírlevél – 2013. március

Felnőttképzési Csoport

Képzők Képzése – Vezetői Esélyegyenlőségi Kompetenciák

Sikeresen zárult 2013. január 25-én a Képzők képzése – Vezetői Esélyegyenlőségi Kompetenciák képzés (PL-5522) a TÁMOP 5.4.5-11/1-2012-0001 A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása kiemelt projekt keretében. A képzés zárásaként megrendezett kiscsoportos projektvizsgán az oktatójelöltek bemutatták a 116 órás vezetői képzésre kidolgozott feladat- és munkatervüket egy-egy rövid prezentáció keretében.

Összesen 17 szakember vette át az oktatói képzettségét igazoló tanúsítványát, 2 résztvevő pedig részvételi igazolást kapott a képzés elvégzéséről.

Vezetői Esélyegyenlőségi Kompetenciák

2013. február 22-én 11 fővel elindult a Vezetői Esélyegyenlőségi Kompetenciák képzés (PL-5520), melybe olyan felsőfokú végzettségű, leendő vezetők vagy már vezető pozícióban dolgozó szakemberek kapcsolódtak be, akik szeretnének tenni munkahelyük, szervezetük befogadó szemléletűvé alakításáért a fogyatékos személyek egyenlő esélyű munkaerő-piaci érvényesüléséhez.

A képzést sikeresen elvégző résztvevők még többet tehetnek azért vezetőként, hogy szervezetükben, amit irányítanak, vagy irányítani fognak, a társadalmi felelősségvállalás, azaz CSR szervezeti kultúrájuk szerves részét képezze.

Oktatási és Rehabilitációs Programiroda

Szülősegítő honlap – Igényfelmérés

Az FSZK Nonprofit Kft. fogyatékos gyermekek szülei részére hozta létre a Lépjünk szülősegítő honlapot: www.lepjunk.hu.
Határozott szándékunk, hogy a honlap minél jobban illeszkedjen a célcsoport igényeihez. Ehhez szükségünk van a szülők véleményére, visszajelzéseire.
Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy minél több fogyatékos gyermeket nevelő szülőhöz eljuttatja igényfelmérő kérdőívünket, melynek kitöltési határideje 2013. március 25.
A kérdőívet Word formátumban e-mailen keresztül és kinyomtatva postai úton is elküldhetik az érintett szülők, illetve interneten keresztül is kitölthető.
Postacím: FSZK Nonprofit Kft., Vajda Edina, 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
e-mail: vajda.edina@fszk.hu
Internetes elérhetőség: http://unipoll.hu/Survey.aspx?surveyid=45168619
A kérdőív Word formátumban itt letölthető.
Segítségüket előre is köszönjük!

Akadálymentesítési Programiroda

Továbbra is az FSZK a kiváltási testület élén

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) 2013. február 19-i ülésén folytatta munkáját. A Testület legfontosabb feladata volt a megüresedett elnöki poszt betöltése, amelyre a szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár javaslatára, Farkas Editet, az FSZK ügyvezetőjét, egyhangúan megválasztották a Testület tagjai. E nagy megtiszteltetés mellett továbbra is az FSZK látja el a titkársági feladatokat a Testület munkájában.

Nemzetközi konferencia Prágában

2013. február 14-15-én Prágában, a cseh intézményi férőhely kiváltást koordináló központ nemzetközi konferenciát szervezett „Intézménytelenítés: a követendő út” címmel. A konferencia során bemutatták az intézménytelenítés előkészítésének és megvalósításának csehországi tapasztalatait, valamint más közép-kelet európai országok is ismertették, hogyan haladnak ezen a területen. A magyarországi előrehaladást az FSZK munkatársa, Szentkatolnay Miklós mutatta be. A konferenciáról részletesen az alábbi oldalon olvashatnak.

Érdekvédelmi tanácsadó képzés

A Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa (FESZT) soros elnökségét betöltő ÉFOÉSZ szervezésében sikeresen lezárult az érdekvédelmi tanácsadó képzés, melynek az FSZK adott otthont. A képzésben elsősorban a FESZT tagszervezeteinek képviselői vettek részt, akik évek óta az érdekvédelemben végzik munkájukat. A képzés a kitagolási stratégia részletes ismertetésére, az intézményi férőhely kiváltásban közreműködő mentorhálózat bemutatására, a különböző meggyőzés-érvelési technikákra és az érdekvédelmi tanácsadó konkrét szerepére, feladataira fókuszált.
A kiképzett érdekvédelmi tanácsadók a mentorokkal együttműködve, a TIOP 3.4.1-A pályázat keretében, összesen 400 órában fogják segíteni az intézményeket a kitagolás során, elsősorban a lakók érdekeit képviselve.

Miskolci szakmai konferencia

2013. február 27-én az FSZK két munkatársa részt vett a Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége által szervezett „Összefogás a fogyatékos emberekkel” megnevezésű konferencia sorozat miskolci rendezvényén. A konferencia színvonalas programján közel 70 érintett, szülő, szakember vett részt. Az FSZK részéről Simonics Benjámin programmenedzser délelőtti előadását Békefi Éva feliratozó segítette, így növelve az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását. A délutáni programban az FSZK munkatársai bemutattak augmentatív és alternatív kommunikációt segítő eszközöket és lehetőségeket.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott konferencia célja, hogy a halmozottan sérült gyermekeket nevelő szülők szakmai segítséget kapjanak, illetve egymással hasznos tapasztalatokat cserélhessenek.

RÉV Programiroda

RÉV bemutatkozása a munkaügyi szervezet rendezvényein

2013. február 28-án lezárult a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 kódjelű, „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt, melynek megvalósítását 2008. március 1-jén kezdték meg az akkor még regionális szervezetként, a program befejező szakaszában pedig már a megyei, illetve fővárosi kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő megyei munkaügyi központok. A projekt zárása alkalmából minden megyében ünnepélyes záró konferenciát tartottak, ahol a helyi államigazgatási szervezetek vezetőin kívül a Nemzetgazdasági Minisztérium projektmenedzsere is részt vett, ismertetve a projekt országos számadatait, eredményeit.

Az uniós támogatással, 15,3 milliárd Ft forrásból megvalósuló kiemelt projekt közvetlen célja az volt, hogy a megváltozott munkaképességű személyek számára történő foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával segítsék a korábbi munkahelyre való visszatérést, vagy az újbóli elhelyezkedést. Az országos programba közel 15 ezer embert vontak be, akiknek foglalkozási rehabilitációját munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásán kívül képzési támogatással, valamint a munkáltatók számára történő bérjellegű támogatásokkal is segítette a munkaügyi szervezet.

Két megyei rendezvényen az FSZK RÉV programirodájának munkatársa is részt vehetett meghívott előadóként. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által szervezett konferencián kollégánk a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci esélyei növelésének módszertani lehetőségeiről beszélt. Előadásában az FSZK főbb tevékenységeinek és komplex rehabilitáció rendszerében betöltött szerepének ismertetését követően beszélt az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertanokról, azok jelentőségéről, a civil és az állami szolgáltatási rendszerek összekapcsolódásának lehetőségeiről. Ismertette a RÉV projekt keretében megvalósuló szakmai módszertani fejlesztéseket, valamint a projektmegvalósítás időszakának végére kialakítandó Országos szakmai módszertani központ, és Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat tervét.