Hogyan szervezzünk TL igénybevevők részére szolgáltatási gyűrűt?

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektjének Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja és partnere 2018 szeptemberétől tovább folytatja a Támogatott Lakhatás protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan szakmai fórumsorozatát, melynek témája a szolgáltatási gyűrű megszervezése lesz.  A megrendezésre kerülő országjáró szakmai műhely sorozat célja, hogy az intézményi férőhely kiváltást megvalósító intézményeknek közvetlen segítséget nyújtson a létrehozandó Támogatott Lakhatások szolgáltatási gyűrűjének kialakításában.

A TÁRS Projekt 2018 májusa és júliusa között 19 helyszínen (18 megyeszékhely és Budapest) rendezte meg „Hogyan működtessünk Támogatott Lakhatást?” című szakmai rendezvényeit, melyek látogatottsága csaknem 650 fő volt. A résztvevők között voltak mind a szociális alapellátás szolgáltatói (pl. nappali ellátások), mind a személyes gondozás keretébe tartozó szakosított ellátások képviselői (pl. ápolást- gondozást nyújtó intézmények, lakóotthonok, fogyatékos személyek átmeneti gondozóházai), illetve a már működő Támogatott Lakhatás szolgáltatást nyújtó szervezetek képviselői is.  A rendezvényeken tiszteletüket tették a helyi szintű hatóságok, képviseltették magukat a Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalainak képviselői, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségei, melyek a legtöbb esetben előadásokat is tartottak.

A szakmai fórumsorozat 2018. szeptember elejétől tovább folytatódik, melynek témája a szolgáltatási gyűrű megszervezése, amely a helyi szolgáltatási környezet feltérképezésén, a környezet tájékoztatásán, a hiányzó szolgáltatások megszervezésén, valamint a helyi szociális háló és közszolgáltatások szereplőinek együttműködésén alapul. A TÁRS Projekt szakemberei a kerekasztal beszélgetések megszervezésével és lebonyolításával egy-egy jelentkező, férőhely kiváltást megvalósító intézményt közvetlenül szeretnének támogatni a létrehozandó Támogatott Lakhatások szolgáltatási gyűrűjének kialakításában. A találkozások célja, hogy a célzottan meghívott szereplők megismerjék a Támogatott Lakhatás és támogatott életvitel lényegét, a támogatott döntéshozatal, mint jogintézmény, és mint támogatási eszköz / módszer lényegét, illetve a férőhely kiváltást megvalósító intézmény szolgáltatásfejlesztésre irányuló terveit. Hiszen a kiváltás alapját képező személyközpontú támogatás megvalósítása érdekében elengedhetetlen, hogy az említett szolgáltatók a Támogatott Lakhatást létrehozó szervezettel közös nevezőre jussanak a rendelkezésre álló szociális alapszolgáltatások igénybevételének feltételeivel kapcsolatosan, valamint, a közszolgáltatásokhoz – úgymint egészségügyi alap-, és szakellátáshoz, szakápolási és rehabilitációs szolgáltatásokhoz, foglalkoztatási, felnőttképzési, valamint sport-, kultúra hitéleti lehetőségekhez – való közösségi alapú hozzáférés biztosításával kapcsolatosan.

A szakmai találkozók ezúttal is 19 alkalommal kerülnek megrendezésre, melyekből az alábbiakra már lehetőség van jelentkezni:

  • szeptember 4. – Esztergom
  • szeptember 18. – Fülpösdaróc

Kérdéseit, észrevételeit, illetve a fórumokon való részvételi szándékát az alábbi elérhetőségen jelezheti: tlprotokoll@fszk.hu

Mindkét fórumsorozat tapasztalatai, az elhangzott javaslatok, vélemények 2019 év elején beépítésre kerülnek a Támogatott Lakhatás protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertanába.

További információk a projektről