I. Kiváltási Kerekasztal Beszélgetés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

Nagy érdeklődés kísérte 2017. június 22-én délután tartott Kiváltási Kerekasztal Beszélgetést, melyet az FSZK Nonprofit Kft. szervezett a szociális szakma és az érdekvédelmi szervezetek képviselőinek bevonásával, a közelmúltban a gödi TOPhÁZ Speciális Otthon történt eseményekhez kapcsolódóan.

A kerekasztal összehívásának szükségességét az elmúlt hetekben a Szociális Szakma szakmai levelezőlistáján a gödi TOPhÁZ Speciális Otthon körülményeit érintő szakmai vita szolgáltatta, melyet az FSZK is figyelemmel követett. A beszélgetés kiterjedt általánosságban az intézményi férőhely kiváltás tárgykörére is, melynek szakmai-módszertani háttértámogatását a TÁRS Projekt biztosítja az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című kiemelt projekt keretein belül.

A vitaindító Krémer Balázs (szociológus) mellett a kerekasztalnál helyet foglaltak még: Kővári Edit (FESZT, elnök); Kovács Melinda (ÉFOÉSZ, ügyvezető); Bercse László (ÉFOÉSZ, társ elnök); dr. Gurbai Sándor (MEOSZ, emberjogi szakértő); Simonovits Borbála (TÁRKI, vezető kutató); Kun Zsuzsa (szociológus);  Czakó Tibor (ÉFOÉSZ, szakmai referens); Harmarth Lilla (tapasztalati szakértő); Pataricza Sándor (tapasztalati szakértő); Sallai Ilona Éva (ÉFOÉSZ, érdekvédelmi tanácsadó); dr. Sziklai István (moderátor).

Készítette: Bernáth Borbála

A mintegy két órán át tartó konzultáció során az említett szakemberek egyetértettek abban, hogy a cél a fogyatékos személyek emberi méltóságának növelése a „Semmit rólunk, nélkülünk!” elv alapján. Azt is megfogalmazták, hogy a kiváltás kiemelkedően fontos lépés ezen a területen. Utóbbi megvalósításával kapcsolatos félelmeiket és kérdéseiket is feltették a kerekasztal beszélgetés résztvevői, mely témakörök középpontjában a fogyatékos emberek érdekei álltak.

Miként változhat az attitűd abba az irányba, hogy ne a fogyatékos személy, hanem a „megismerhető ember” fogalma legyen az elfogadott? Milyen szolgáltatások haszonélvezői lesznek a kiváltás szereplői? Milyen élet vár a kiköltözőkre? Hogyan érvényesülnek majd az egyéni szükségletek?  Hogyan tudnak kapcsolódni a családban élő fogyatékos emberek a jelenleg zajló kiváltási folyamathoz? Mik a kiváltás esetleges veszélyei, kiemelten az SHF személyek esetében? Milyen eszközökkel tehetjük transzparenssé a teljes kiváltási folyamatot? A kiváltási folyamatban mi nyújthat biztonságos kereteket az előttünk álló változások közepette? Mit tehetünk a Támogatott Lakhatás hosszú távú fenntartásáért és finanszírozásáért?

A messzire mutató, izgalmas és egyben fontos kérdésfelvetések további megvitatására az FSZK az elkövetkező időszakban a kerekasztal folytatását tervezi, a találkozások tematizálásával és a kiváltásban érintett szakmai szereplők minél szélesebb körű bevonásával.

További információk a projektről