IFKKOT nemzetközi konferencia a Bárczin

2014. január 30-án az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara megrendezte a Testület első nemzetközi konferenciáját „Intézménykiváltással a fogyatékos emberek társadalmi befogadásáért” címmel.

A konferencián megszólalt a kiváltás hazai szakmapolitikájáért felelős helyettes államtitkár, Asztalosné Zupcsán Erika, aki a kiváltás fontosságát hangsúlyozta. Farkas Edit, a Testület elnökeként a Testület főbb feladatait és működését vázolta föl a hallgatóságnak, majd két, nemzetközileg elismert kiváltási szakértő, Dr. Maria Bruckmüller, aki egyben a konferencia fővédnöke is volt, és Jan Pfeiffer tolmácsolta a saját országa példáján keresztül évtizedes tapasztalatait a kiváltás terén.

A konferencia nemzetközi blokkjában Petri Gábor, a European Expert Group szakértője számolt be a kiváltás folyamat EU-s támogatottságáról, jogszabályairól, illetve kutatásairól egy magyar nyelven is megjelent online útmutató bemutatásával („Az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra való áttérésre vonatkozó közös európai útmutató”). Az útmutató letölthető erről a linkről: http://deinstitutionalisationguide.eu/

A nemzetközi blokk következő előadója Christy Lynch, ír fogyatékosságügyi szakértő volt, az ír kiváltás úttörője, aki elkötelezetten állt az ír kiváltási folyamat élére, és vitte keresztül a kutatásokkal szakmailag is megalapozott gyakorlatokat akár fogyatékosságügyi szervezeteken, akár az ezzel szembenálló politikai erőkön is.

Germain Weber, a Lebenshilfe Österreich elnöke, a”Lakni is úgy, mint bárki más!” elv szellemében az osztrák kiváltási folyamatról beszélt. Saját tapasztalatán alapuló gyakorlati példáin keresztül szemléltette a kiváltásra is jól értelmezhető „lassú víz, partot mos” közmondást. Bíztatta magyar kollégáit, hogy a kezdeti nehézségek ellenére jó úton járnak, és idővel meglesz a nehézségekkel tarkított folyamat sikere.

A délután folyamán egy kerekasztal-beszélgetésre került sor a Down Alapítvány elnöke (Gruiz Katalin), az ÉFOÉSZ Veszprém Megyei elnöke (Horváthné Somogyi Ildikó), a Kézenfogva Alapítvány ügyvezetője (Pordán Ákos) és a Mentorhálózat működését koordináló TÁMOP 5.4.5. projekt vezetőjének (Szentkatolnay Miklós) részvételével. A résztvevők az eddigi hazai kiváltási folyamat tapasztalatairól, illetve a támogatott lakhatás témájáról beszélgettek, majd lehetőség nyílt kérdezni a számára is.

A konferencia hasznosnak bizonyult, sok ötlet, de probléma is felmerült mind a hazai, mind a nemzetközi kiváltással kapcsolatban. A Testület tervezi a továbbiakban is megrendezni éves konferenciáját, az előadók körét egyre inkább bővítve a hazai kiváltásban közvetlenül érintett szereplőkkel.

A konferencia előadásának anyagai elérhetők itt: