Intézményi férőhely kiváltás – új hosszú távú koncepció

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Megjelent a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció, valamint az intézményi férőhely kiváltást segítő program első szakaszának kiírása – jelentette be Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az Országos Fogyatékosságügyi Tanács idei első ülésén.

A stratégia célja az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú, fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó intézmények kiváltása, az eddigi bentlakásos intézmények által nyújtott komplex szolgáltatások helyett az önálló életvitelt elősegítő támogatott lakhatás megvalósítása.

A 2006-ban született, 2007-2013-ig szóló új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat volt az első olyan hazai szakpolitikai stratégia, amelyben egyértelműen megjelenik a kiváltás gondolata.

Hazánk ugyanebben az évben – a világon az elsők között – ratifikálta a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-Egyezményt. Ezen Egyezmény 19. cikke – Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás – rögzíti a fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez és hogy a részes államok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek másokkal azonos alapon lehetőségük legyen megválasztani, hogy hol és kivel élnek együtt, és ne legyenek kötelezhetőek bizonyos megszabott körülmények között élni.

2011 nyarán megszületett az 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat, amely egyebek mellett meghatározta a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló, 2011–2041. évre kidolgozott stratégiát. A 2013. január 1-jével hatályba lépő módosítás létrehozta a támogatott lakhatás nevű új ellátási forma jogi kereteit.

2015-ben a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) megvalósításának első időszaka – a kapcsolódó projektekkel együtt lezárult, időszerűvé vált a tapasztalatok összegzése, a Stratégia értékelése minden érdekelt fél bevonásával, az érintett szakpolitikák teljes spektrumán. Az értékelés és a Stratégia átdolgozásával kialakított, 2017-2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepció, mely a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., valamint további szakértők bevonásával készült el – ezen a linken olvasható.

További információk a projektről