JÁTSZVA TANULNI ÉS TANÍTANI – A Szegedi Tudományegyetemen járt a TÁRS projekt SHF témakörben

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az előző évekhez hasonlóan, 2019. november 12-én a TÁRS projekt SHF modellprogramjával foglalkozó szakember is részt vett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Kar Gyógypedagógus-képző Intézet 3 és 4. évfolyamnak tartott „Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiája és a fejlesztő nevelés-oktatás módszertana” című óráján. A szakmai alkalom fő célja a közös, JÁTSZVA tanulás és tanítás a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyekről és szükségleteikről, szolgáltatásszervezésről, szociálpolitikáról, ellátórendszerről, az intézményi férőhelykiváltásról és annak dilemmáiról, hozományairól.

A téma iránt érdeklődő diákok 2 tanóra keretében különböző érdekcsoportok bőrébe bújva vitatták meg egy képzeletbeli intézmény férőhely kiváltási lehetőségeit, ahol SHF személyek is élnek. Ennek megfelelően a beszélgetésen a következő érdekcsoportok képviseltették magukat: intézményi vezetés, intézmény lakói és segítőik, lakók hozzátartozói, település lakói, TASZ.

A 2 kerekasztal beszélgetésre 1,5 óra állt rendelkezésre, melynek során az érdekeltek meghallgatták egymás szempontjait és felsorakoztatták egymásnak a kiváltás melletti és elleni érveket. A TÁRS projekt Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportjában dolgozó meghívott szakember, Urbanovszky Zsuzsanna a kiváltásban megjelenő szakmapolitikai szempontokkal, továbbá az elkészült módszertani fejlesztések ismertetésével segítette a diákok gondolkozását. Mindkét csoport szakmailag felkészült volt a célcsoport tekintetében és törekedtek a konszenzus meghozatalára.

Az interaktív órák fontos hozadéka volt, hogy az átgondolt választási lehetőségek magas száma lehetőséget biztosít az előremutató megoldási alternatívák megtalálásában. A csoportok szereplői felismerték, hogy fontos lenne egymás tudására támaszkodni annak érdekében, hogy valamit közösen alkossanak, véghezvigyenek és ezáltal a közösségi tervezés megvalósulhasson. A kommunikációs folyamatok erős érvényesülése miatt a diákok érdekeltek voltak a megoldások kidolgozásában és a döntések meghozatalában. Megtanulták meghallgatni egymást és ezzel együtt továbbfejlődött vitakultúrájuk is.

A TÁRS projekt szakembere nagyon hasznosnak tartotta ezt a kooperatív tanulást célzó órát, hiszen az élményszerű képzés átlagon felüli motiváltsághoz és tartós tanulási hatáshoz vezethet, amelynek köszönhetően széles látókörű, tájékozott, a kiváltási folyamatról is felkészült, illetve vitára kész gyógypedagógusok kerülnek ki a képzési rendszerből. Ezúton is köszönjük Dr. Tiszai Luca egyetemi adjunktus meghívását, illetve a diákoknak a kooperatív együttműködést!

További információk a projektről