LAKÓTÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG A TÁRS PROJEKTBEN

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS projekt keretében működő Lakók Támogatása Csoport már több mint 2 éve tevékenykedik, tagjai országszerte tartanak lakótámogató foglalkozásokat a kiváltással érintett intézményekben és a már támogatott lakhatásokban élő fogyatékos emberek számára. A csoport ez idáig mintegy 150 csoportfoglalkozást szervezett meg és bonyolított le személyes találkozások, illetve on-line beszélgetések formájában.

Minden támogatott lakhatásba költöző lakóközösségnek van saját története. Hogyan jöttek létre, kik alkotják, milyen elképzelésekkel vágtak bele életük új szakaszába? Az egyéni lakófelkészítések mellett közös célok kitűzésére, hasonló alapértékek kialakítására van szükség minden egyes házban. A Lakók Támogatása Csoport tagjai a fenti igényre válaszolva alakították ki a felkészülés időszakában használható közösségépítő gyakorlatok alapjait. A játékos tréning során az ugyanabba a támogatott lakhatás (TL) házba költöző 10-12 fő lehetőséget kap arra, hogy jobban megismerje egymást, a TÁRS projekt munkatársai pedig megtapasztalhatják, mennyi ötlet, kezdeményezőkészség, nyitottság rejlik a sokszor évtizedek óta bentlakásos intézményben élő lakókban.

Több lakóközösségben felmerült a szomszédokkal, a településen élő emberekkel való kölcsönösen előnyös, támogató kapcsolat ápolásának szándéka. Ennek jegyében az ország több pontján szemléletformáló események kerültek megrendezésre az elmúlt időszakban, a nagyintézmények kezdeményezésére. A leendő TL lakók közreműködésével lebonyolított programok sikere igazolta a személyes történetmesélés, közös élménymegosztás erejét, a személyesség szemléletformálásban betöltött szerepét.

Az esztergomi támogatott lakhatásokba 2020 nyarán költöztek ki az első lakók. Köztük az a huszonéves fiatal pár is, akik 2019 őszén még a terveikről, álmaikról meséltek a szemléletformáló rendezvényeken. A Lakók Támogatása Csoport több alkalommal találkozott velük a csoportfoglalkozásokon, a kiscsoportos gyakorlatokban ők is lelkesen részt vettek. A támogatott lakhatásban tett látogatás alkalmával a TÁRS projekt munkatársai megtapasztalhatták, hogy a felkészítő tréningeken szerzett tudások, ötletek hogyan hasznosultak. A pár élete teljesen megváltozott. Végre együtt lakhatnak. A felkészítés eredményeképpen hatékonyan tudják segíteni társaikat a bevásárlásban, vacsora elkészítésben, közös programok szervezésében. Ők főznek a legtöbbet a házban. Összehívják a házban élő társaikat és közösen megbeszélik, mi legyen a vacsora. A fiatal férfi korábban a lovardában dolgozott, most kertészeti munkákat vállal. Párja is dolgozik, takarítóként. „Értékeljük a nyugalmat, a békét, a szép új házat és jól érezzük magunkat az új otthonunkban. A szomszédok is kedvesek velünk. Sok tervünk van a jövőre nézve: szeretnénk kipróbálni magunkat több munkahelyen, biciklit venni, hogy könnyebben eljuthassunk távolabbi pontokra is, például a bevásárlások alkalmával. Szeretnénk jobban felfedezni a várost, strandra, koncertre járni” – meséltek elképzeléseikről a fiatalok.

A Lakók Támogatása Csoport tagjai a vírushelyzethez alkalmazkodva – április óta – igény szerint online támogatást is nyújtanak a bentlakásos intézmények lakói számára. Rendkívül fontosnak tartják a fokozott személyes törődést a kijárási korlátozás idején is. A cél az, hogy a támogatott lakhatásra váró lakók a rájuk váró kihívások kezelésére vonatkozóan minél változatosabb módszerekkel találkozzanak a felkészülésük során. A tapasztalatok szerint sikeres közösségi életüknek, beilleszkedésüknek fontos záloga ez. Éppen ezért a TÁRS projekt intézményi koordinátorai is bekapcsolódtak a csoportfoglalkozások szakmai tartalmának, tematikájának kidolgozásába és jelenleg is közreműködnek az online lakótámogatási alkalmakon, valamint összegyűjtik azokat a tudásokat, melyekkel segíthetik az intézmények vezetőit, dolgozóit, lakóit a változási folyamat sikeres megvalósításában.

A Lakók Támogatása Csoport ezúton is köszöni minden meglátogatott intézmény szakmai stábjának és az intézményi koordinátoroknak az összehangolt, kollektív munkát!

További információk a projektről