Létrejött az Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A nagy létszámú szociális intézmények kiváltása új lendültet kapott a közelmúltban: a Kormány elköteleződése alapján az eddigi legnagyobb forrás (közel 36 milliárd Ft) áll rendelkezésre az Európai Unió társfinanszírozásával legalább 3600 intézményi férőhely megszüntetésére és minimum 4000 támogatott lakhatási férőhely létrehozására, országosan, az elkövetkező 5 – 7 évben.

Az FSZK régóta elkötelezett az intézménytelenítés ügye mellett. A szociális intézményi férőhelyek kiváltásának szakmai támogatása és koordinálása érekében, egy kiemelt projekt támogatásával, létrehozta az Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhelyt. A Műhely létrehozása az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú projekt egyik mérföldköve, első operatív célja. Feladata a kiváltási folyamatban érintett intézmények folyamatos támogatása. A Műhely tudásközpontként is funkcionál, szorosan kapcsolódva a szociális alapszolgáltatások fejlesztéséhez, továbbá segíti az érintett fogyatékossággal élő embereket.

A Műhely egy központi egységből és öt munkacsoportból áll. A Központba tartoznak a projekt egészét érintő integrált feladatok (szakmai támogatás és tudásbázis folyamatos biztosítása, szakmai tanácsadó testület működtetése, kapcsolattartás a szakmapolitikával, társintézményekkel, érdekvédelem, minőségbiztosítás) illetve a projekt munkacsoportjainak irányítása. A Munkacsoportok a projekt főbb szakmai és tudásmegosztási feladatainak megfelelően álltak fel, annak érdekében, hogy az elvárt eredményeket, indikátorokat strukturáltan és hatékonyan tudjuk megvalósítani, teljesíteni. A kutatási munkacsoport felel a helyzetelemzések, igényfelmérések elkészítéséért, a szakmai nyomon követéshez szükséges mérés-értékelésekért, a hatékonyság- és hatásvizsgálatokért, valamint szakmapolitikai ajánlások megfogalmazásáért. A szolgáltatásfejlesztési munkacsoport dolgozza ki az intézményi férőhely kiváltást megalapozó felmérés módszertant, vagyis az  Intézmény Férőhely Kiváltási Tervet (IFKT), készít protokollt a támogatott lakhatás és a fogyatékossággal élő lakót körbevevő szolgáltatási gyűrű vonatkozásában, valósít meg modellprogramot a súlyosan halmozottan sérült emberek és az intézmények várólistáin szereplők számára. A foglalkoztatási munkacsoport feladata a támogatott lakhatásban élők foglalkoztathatóságának elősegítése, foglalkozási rehabilitációs eszköztárának bővítése. Az intézménytámogatási munkacsoport szakértői, tanácsadói tevékenységet nyújt, közvetít, s közvetlen napi szintű kapcsolatot tart az érintett intézményekkel az intézményi koordinátorok segítségével. A  hálózati munkacsoport biztosítja a szakmai kommunikációt, adja a hátteret a képzések, felkészítések megvalósításához, illetve fenntartja a hálózatot a kiváltás ügye iránt érdeklődő szervezetek, intézmények, szakemberek és érintett személyek számára

A Műhely működteti a projekt eredményei alapján kialakuló tudásbázist, amelybe összegyűjti a kifejlesztett módszertanokat és közreműködik – a Hálózati munkacsoport segítségével – a tudástranszfer megvalósításában.

Az Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely kiemelt figyelmet fordít az intézményben élők számára biztosított érdekvédelmi tanácsadásra, a kiköltöző fogyatékos emberek mentorálására, önálló életvitelének erősítésére, valamint a kiváltás utáni beilleszkedés támogatására.

A Műhely szakmai munkája nyomon követhető a Társ projekt – EFOP 1.9.1 oldalán. A kiváltással kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a halozat.kivaltas@fszk.hu e-mail címre küldheti.

További információk a projektről