Megalakult a Szakmai Konzultációs Testület

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Szeptember 28-án megalakult a TÁRS projekt Szakmai Konzultációs Testülete (SZKT).

Az SZKT a projekt megvalósulása során biztosítja a fejlesztési támogatások összehangolását az EFOP-2.2.2 konstrukció során pályázó bentlakásos szociális intézményfenntartókkal való eredményes együttműködés érdekében. A Testület megteremti a kapcsolódást más operatív programok keretében megvalósuló konstrukciókkal és hazai források felhasználásával, továbbá a TÁRS projekt előrehaladásáról történő tájékoztatás színtere.

Az SZKT, melynek tagjai az EFOP-1.9.1 kiemelt projekt szakmai vezetője, projektmenedzsere, vezető szakértője, illetve az EMMI illetékes szaktárcájának delegáltjai és az állami fenntartó képviselője, kéthavonta tartja üléseit.

További információk a projektről