Megalakult a Támogatott Lakhatás Munkacsoport

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú „TÁRS PROJEKT – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” c. projekt részeként történő Q-P-K közbeszerzési eljárás lezárásával a megvalósítás szakaszába érkezett a Támogatott Lakhatás szolgáltatási protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan kidolgozása. Ennek keretén belül 2017. szeptember 5-én megtörtént a Támogatott Lakhatás Munkacsoport első, alakuló ülése.

A munkacsoport életre hívásának célja, hogy az FSZK Nonprofit Kft szerződéses partnere a TL protokollt és szolgáltatási gyűrű módszertanát úgy dolgozza ki, hogy közben széles körben bevonásra kerüljenek a terület szakmai szervezetei. Ennek érdekében a TL munkacsoportba meghívást kaptak az érdekképviseleti szervezetek, szakértők, szolgáltatók, szolgáltatások fenntartói, valamint a szakmapolitika képviselői, amely által széleskörű szakmai egyetértésen alapuló, magas színvonalú szolgáltatást garantáló TL protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan kerül kidolgozásra és elfogadásra.

További cél, hogy a kiváltásban résztvevő intézményeken kívül – a minőségi szolgáltatás nyújtás kereteinek kialakításával – támogassa a már működő TL szolgáltatások szakmai folyamatainak felülvizsgálatát, szükség szerinti módosítását, TL protokollt megalapozó nemzetközi és hazai helyzetfeltáró kutatáson alapuló szakmai irányelveket fogadjon el. Mindezek érdekében, amennyiben szükséges, a munkacsoport fogalmazzon meg javaslatokat a jogszabályi környezet módosítására.

A Munkacsoport tagjainak feladata az elkészült rész-anyagok adott határidőn belül történő véleményezése, a munkacsoportüléseken való rendszeres részvétel, vitatott kérdések tisztázása, konszenzus kialakítása. A Munkacsoport a projekt megvalósítás szakaszában, tervezetten 6 alkalommal fog ülésezni, ezen belül intenzívebb munka a Protokoll első verziójának kidolgozásának időszakában, 2018. február közepéig zajlik, mely időszakban legalább 3 ülés kerül összehívásra.

A szeptemberi első ülésen dr. Sziklai István vezető szakértő röviden bemutatta a TÁRS Projekt feladatát, jelentőségét, ebben a TL protokoll kidolgozásának fontosságát, a munkacsoport helyét, szerepét a QPK támogató tevékenységben és a protokoll kidolgozásában. Kialakításra került a munkacsoport működési rendje, az ülések tervezett időpontjai. Fő témaként a megvalósító szakemberek bemutatták a magyarországi és nemzetközi helyzetfeltárást célzó kutatás területeit, módszereit, valamint a TL protokoll szerkezeti keretét, tartalmi elemeit. A Munkacsoport tagjai konkrét javaslatokkal egészítették ki az egyes témákat, támogatva ezzel a kidolgozók, tervezők tevékenységét.

 A TL munkacsoport tagjai:

  • A Munkacsoport vezetője Giflo H. Péter, az FSZK Nonprofit Kft ügyvezetője.
  • A szakmapolitika képviseletét az EMMI Szociális szolgáltatások Főosztálya, Bódy Éva Főosztályvezető helyettes asszony látja el.
  • Országos módszertani képviseletet az SZGYF Módszertani Főosztálya biztosítja a Főosztályvezető, Ráczné Németh Teodóra személyében.
  • Az érdekvédelem képviseletét 1 fő FESZT delegált, valamint Szabó Péter tapasztalati szakértő látja el, aki a Lámpás’ 92 Alapítványnál TL szolgáltatást vesz igénybe.
  • 1-1 fő képviseli az állami-, egyházi- (történelmi egyházak), és civil fenntartókat.
  • A szolgáltatók képviseletében:
  • az állami szolgáltatokat a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon vezetője,
  • az egyházi szolgáltatókat: a Magyar Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda képviselője, a Baptista szeretetszolgálat Életminőség – Fejlesztő Szolgáltatások Intézménye vezetője, a Magyaroszági Evangélikus Egyház – Támogatott Lakhatás szolgáltatás vezetője,
  • a civil szolgáltatókat a CÉHáló által delegált Mécses Egyesület vezetője képviseli.

A munkacsoport összetétele figyelemmel a célcsoport specifikus szükségletekre, a TL szolgáltatás létrehozásának módjára, valamint a földrajzi elhelyezkedésre került kialakításra. A Támogatott Lakhatás Munkacsoport tevékenységéről és eredményeiről folyamatosan beszámolunk majd honlapunkon.

További információk a projektről