Megjelent a Kommunikációs módszertani segédanyag

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Megjelent a kiváltási folyamat kommunikációját támogató kiadványcsaládunk harmadik, egyben utolsó eleme, a „Kommunikációs módszertani segédanyag” című szakmai anyag, mely a már bemutatott „Válságkommunikációs terv” és „A kiváltási folyamat kommunikációs stratégiája” című kiadványokkal együtt segíti a kiváltási folyamat kommunikációját.

A módszertani segédanyag az érintett intézmények számára készült olyan általános dokumentum, amely az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv „Az intézmény kommunikációja” című fejezetének kiegészítésként, az intézmény már működő kommunikációs szokásrendjének vizsgálatához és a további kommunikációs tevékenységek tervezéséhez ad segítséget. Számba veszi a célcsoportokat, célokat, üzeneteket, kommunikációs eszközöket és a megvalósítás részleteit; megvilágítja azokat a jellemzőket, amelyeket érdemes figyelembe venni a kommunikációs tevékenység kialakításánál az intézményi férőhelykiváltás folyamatában.

A Kommunikációs módszertani segédanyag itt érhető el:

A kiadványcsalád másik két tagja mellett a Kommunikációs módszertani segédanyag további kapaszkodót nyújt az intézményeknek abban, hogyan kommunikáljanak a kiváltási folyamatban érintett különböző célcsoportokkal a kiváltásról. Ehhez egyrészt módszertani támogatást, másrészt gyakorlatias segédleteket ad, amelyek az intézmények egyéni jellegzetességeinek megtartása mellett megkönnyíthetik a kiváltási folyamat egységes kommunikációját a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat tagjai számára.

A TÁRS Projekt egyik kiemelt célkitűzése ugyanis egy olyan országos hálózat kialakítása és működtetése, amely országos szinten biztosítja a kiváltásban érintett szereplők közötti információáramlást, a módszerek és jó gyakorlatok megosztását, fejlesztések közössé tételét, továbbá garantálja a horizontális és vertikális szakmai kommunikációt az érintett szereplők között. E cél érdekében indult útjára a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat, melynek tagjai a kiváltásban érintett intézmények, valamint a kiváltási folyamatban szerepet vállaló szakemberek.

Azért, hogy az intézményi férőhely kiváltás a széles társadalmi nyilvánosság felé történő kommunikációja hatékonyabb legyen, célszerű az érintett intézmények – a Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat tagjai – körében egységes megjelenést biztosító arculati elemeket is alkalmazni. Ezért a TÁRS Projekt kialakított, és jelen szakmai anyag mellékleteként – célzottan és igény szerint – közread egy a TÁRS HÁLÓZAT tagjainak kidolgozott arculatot, mely a köztudatban megjelenő egyöntetűbb képet hivatott elősegíteni.

A szakmai anyag mellékletének részét képezik a mindennapok során jól alkalmazható praktikus segédletek: sablonok és mintadokumentumok, amelyek a kommunikációs folyamatok vázául szolgálhatnak, továbbá a melléklet tartalmazza a rendezvények akadálymentesítési szempontjait is. A gyakorlati alkalmazást segíti, hogy a módszertani segédanyag a bemutatott kommunikációs eszközökhöz hozzárendeli az ajánlott segédleteket is.

A mellékleteket a kiváltási folyamatban érintett intézmények számára célzottan küldjük meg. A további érdeklődők hálózati kommunikációs kapunkon keresztül igényelhetik a név és képviselt szervezet feltüntetésével.

Kiváltással kapcsolatos egyéb kérdéseikkel is hálózati kommunikációs kapunkon keresztül bizalommal fordulhatnak hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

 

További információk a projektről