Megjelent a modellprogramok közbeszerzési felhívása

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Hosszú előkészítői munka után 2017. május 22-én megjelent a „TÁRS Projekt – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekthez kapcsolódóan modellprogramok megvalósítása tárgyú közbeszerzési felhívás.

A TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportjának feladatai között szerepel két modellprogram megvalósítása, amely reagálni kíván a szociális ellátórendszer új kihívásaira, illetve annak fejlesztésére. A közbeszerzés útján megvalósítandó modellprogramokra olyan szakmai szervezetek jelentkezését várják, akik a kapcsolódó szakmai tervezést és támogatást a program teljes ideje alatt biztosítani tudják.

 A Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek támogatott lakhatási modellprogram célja, hogy egy, a kiváltásban résztvevő szociális intézménnyel együttműködve, az intézmény súlyosan, halmozottan fogyatékos kliensei számára támogatott lakhatást és kapcsolódó szolgáltatási gyűrű kialakítását segítse elő, s ennek során kidolgozásra kerüljön az SHF személyek támogatott lakhatásának és kapcsolódó szolgáltatásainak modellje. Célja továbbá, hogy szakmai háttértámogatást nyújtson olyan intézményeknek, szervezeteknek, melyek bentlakásos szolgáltatásokat igénybe vevő súlyosan, halmozottan fogyatékos klienseik számára támogatott lakhatás szolgáltatást kívánnak létrehozni. A modellprogramhoz szorosan kapcsolódik egy 50 órás szakmai képzés kidolgozása és lebonyolítása, valamint egy folyamkövető film elkészítése.

Mivel a modellprogramra jelentkezők alacsony száma miatt nem volt lehetőségünk a korábban tervezett szakmai szempontok mentén a modellprogram megvalósításának helyszínéül szolgáló intézmény kiválasztására, ezért az ajánlattevők feladata lesz, hogy a modellprogram helyszínét adó intézménnyel és annak fenntartójával együttműködési szándéknyilatkozatot írjanak alá.

Az Intézményi jogviszonyra várók szolgáltatási modellprogramjához olyan bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézmények, szervezetek jelentkezését várja a TÁRS Projekt, melyek támogatott lakhatást is működtetnek, s vállalják a modellprogram szakmai tartalmának megvalósítását.

A modellprogram célja, hogy feltárja az alap és szakosított ellátásban található várólisták kezelésének módját, feltérképezze, hogy a szakosított ellátást biztosító intézmények várólistáján található személyek milyen problémák miatt kérik intézményi elhelyezésüket, s bentlakásos intézménybe való bekerülésüket miként lehetne megelőzni.

A program célja emellett, hogy kidolgozásra kerüljön egy olyan szakmai javaslat, amely elősegíti, hogy a várólistán szereplő személyek az igényeiknek és szükségleteiknek legmegfelelőbb szolgáltatási formát tudják igénybe venni, lehetőség szerint megelőzve ezzel a bentlakásos intézményi elhelyezésüket.

További célkitűzés, hogy kidolgozásra kerüljön a családból és gyermekvédelmi intézményből érkező fogyatékos személyek támogatott lakhatásra történő felkészítésének módszertana. A módszertan célja, hogy útmutatást adjon, miként lehet a várólistán szereplő „külső” (családból, gyermekvédelmi intézményből érkező) jelentkezőket a várakozás, majd a támogatott lakhatásba kerülés ideje alatt szakmailag a legmegfelelőbben támogatni, hogyan lehet a TL szolgáltatásra várakozók listáját az egyéb szolgáltatásoktól függetlenül kezelni.

A nyertes ajánlattevő a saját várólistájának helyzetelemzése alapján a jelentkezők közül 5 főt kiválaszt, s esetükben a fenti módszertant alkalmazza, modellezi.

A közbeszerzési felhívás elérhető: http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-kozbeszerzesek/

További információk a projektről