Megjelent az IFKT sablonja és módszertani útmutatója

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Áprilisban megjelent az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) sablonja és módszertani útmutatója. Az EMMI által kiadott szakmai anyag iránymutatást ad a kiváltási folyamat stratégiai tervezéséhez, módszereket és eszközöket kínál az intézményeknek az IFKT terv elkészítéséhez.

Az elmúlt időszak szociális szolgáltatások területén bekövetkezett paradigmaváltásának egyik következményeként elindult a nagylétszámú, tartós bentlakást biztosító szociális intézmények átalakítási folyamata, mely nemcsak kizárólag a lakhatási feltételek megváltozását jelenti, hanem egy személyközpontú, illetve szükségletalapú szolgáltatásszervezésen alapuló szolgáltatói struktúra kialakulását is eredményezi. Az intézményi ellátásról a közösségi szolgáltatások igénybevételére való áttérés nagyon komplex szervezet-átalakítási folyamat, mely mind ágazati irányítási, mind szervezeti szinten komoly stratégiai tervezést igénylő feladat.

Minderre reagálva az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú, „TÁRS PROJEKT – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása” elnevezésű projekt keretében került kidolgozásra az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv – Módszertani Útmutató, melynek célja, hogy hosszú távon használható eszközt nyújtson a nagylétszámú intézményekben élő fogyatékos személyek szükségleteire, az intézmény saját, mozgósítható belső erőforrásaira és a céltelepülések meglévő és fejleszthető kapacitásaira építő teljes kiváltási folyamat megtervezéséhez. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A. § (2) bekezdés d) pontja alapján az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervet azon nagy létszámú ápoló-gondozó intézményeknek is el kell készíteniük szakmai programjuk mellékleteként, amelyek a jelenlegi uniós támogatási ciklusban kiváltásra nem pályáznak. Speciális szempontjaik és az IFKT lényegi elemeinek hangsúlyával kialakításra került egy sablon, mely rendszerezi, és egyben nagymértékben megkönnyíti a terv elkészítését.

Az IFKT módszertani útmutató, az egyes módszertani területekhez tartozó modulok, a felmérési, tervezési sablonokat tartalmazó dokumentumtár, a tervezést támogató IFKT excel adatbázis, valamint az IFKT adatbázis használati útmutatója az alábbi hivatkozás alatt tölthetők le:

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/tars-ifkt/intezmenyi-ferohely-kivaltasi-terv-modszertani-utmutato/

A most megjelent IFKT sablon és módszertani útmutatója minden 50 fő feletti fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos és szenvedélybetegek személyeket ápoló-gondozó otthona esetében nagy segítséget jelent, hiszen a szakmai programhoz kötelező mellékelni az Intézményi Férőhely Kiváltási Tervet, melyet első alkalommal 2018. december 31-ig szükséges elkészíteni.

Az IFKT sablon és útmutató célja, hogy segítse az intézményeket az intézményi ellátásról a közösségi életvitelt támogató szolgáltatásokra való áttérés megvalósításában.

Az IFKT módszertan alkalmazásához kapcsolódó segítségnyújtás az ifkt@fszk.hu e-mail címen lehetséges.

Az IFKT sablon és módszertani útmutató itt érhető el:

http://www.kormany.hu/download/2/00/61000/IFKT_sablon_utmutato.pdf#!DocumentBrowse

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/150056

További információk a projektről