Megjelent az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT)

 

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

Elérhető az EMMI Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkársága által elfogadott Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani útmutatója, mely a TÁRS projekt (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 „A szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása”) keretében készült. Az útmutató segítséget nyújt az Európai Uniós társfinanszírozással, a 2014-2020-as programozási időszakban megvalósuló pályázatokban résztvevő, 50 fő engedélyezett férőhely feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek számára nyújtott bentlakásos ápoló-gondozó otthoni telephelyek kiváltására pályázó intézményeknek.

A szakmai dokumentum összhangban áll a vonatkozó szabályzókkal, tartalmazza az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve annak végrehajtási rendeletének az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet módosításait.

Az önálló/támogatott életvitel kialakítása, az intézményi férőhelyek kiváltása során komplex tervezési folyamatot igényel. Az IFKT szakmai, módszertani útmutató és tervezést segítő excel adatbázis gyakorlati segítséget nyújt az új szolgáltatási rendszer tervezéséhez.

Az IFKT alkalmazására, a pályázat benyújtásához szükséges szakmai tervek elkészítéséhez az intézmények szakmai tematikus napokon és konzultációs alkalmak keretében segítséget kapnak az FSZK TÁRS projektjétől.

A módszertani anyag alkalmazására való felkészülés 2017. februárban megkezdődött, folyamatosan zajlik, melyről bővebb információ itt elérhető.

Tájékoztatjuk azokat az ápoló-gondozó otthonokat, amelyeknek egyelőre nincs lehetőségük a pályázati forrásból megvalósuló intézményi férőhely kiváltásban való részvételre – ugyanakkor az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet szerint ők is kötelesek azt elkészíteni 2018. december 31-ig –, hogy az IFKT elkészítéséhez útmutatót fognak kapni, mely az ágazati minisztérium (EMMI) honlapján lesz elérhető. További szakmai, módszertani támogatás kidolgozása folyamatban van, amelyről a későbbiekben az EMMI, illetve az FSZK honlapján tájékozódhatnak.

Az elkészült IFKT módszertani útmutató teljes egészében, illetve modulonként is letölthető erről az oldalról.

További információk a projektről