Megjelent az új kiváltási koncepció

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A 2019. május 27-én kiadott Magyar Közlönyben megjelent és az azt követő napon hatályba lépett a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról (továbbiakban: új kiváltási koncepció) szóló határozat, melyben még nagyobb figyelmet szánnak a fogyatékos személyek jogainak minél teljesebb módon történő érvényesítésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Közlöny 2019. évi 89. számában tette közzé a 1295/2019. (V. 27.) Kormány határozatban megfogalmazott új kiváltási koncepcióját, melynek teljes szövegét itt éri el.

A fogyatékos személyek jogainak minél teljesebb módon történő érvényesítése érdekében a Kormány egyetértett abban, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciót szükséges felülvizsgálni, építve a civil szervezetek véleményére és az eddig, a kiváltási folyamatban tapasztaltak beépítésére.

A Kormány határozat 1. pontjában foglaltak teljesítése érdekében a Kormány elfogadta a felülvizsgálat eredményeképpen elkészült, a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló, 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepciót, továbbá elrendelte a 2019–2036 közötti években megvalósuló férőhely-kiváltási folyamatnak az új kiváltási koncepcióban foglaltak szerinti végrehajtását.

A Kormány felkéri a határozatban az emberi erőforrások miniszterét, hogy:

  • a Kormány honlapján tegye közzé az új kiváltási koncepciót,
  • készítsen az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Tervének részeként egy olyan tervet, amely részletesen tartalmazza az új kiváltási koncepcióban foglaltak végrehajtásával összefüggő egyes feladatokat, felelősöket és határidőket,
  • továbbá készítsen jelentést a Kormány számára az új kiváltási koncepcióban foglalt feladatok időarányos végrehajtásáról,
  • illetve gondoskodjon az új kiváltási koncepcióban foglaltak felülvizsgálatáról is.

Az új kiváltási koncepcióról szóló határozat a közzétételét követő napon lépett hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról szóló 1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat.

További információk a projektről