Megkezdődött a Kutatási munkacsoport 5 terepen zajló kutatása

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202018 év elején megkezdődött a munka a TÁRS Projekt Kutatási munkacsoportja által szervezett, 5 kiválasztott terepen zajló „Komplex mérések a kiváltással érintett helyszíneken” megnevezésű kutatásban.

A kutatás több szempont figyelembevételével, 5 kiválasztott pályázó intézményre fókuszálva indultel: Barcson, Csobánkán, Fülpösdarócon, Kaskantyún és Szombathelyen. A kutatásban a debreceni Revita Alapítvány és a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet végzi az adatfelvételeket, a megszerzett tudás és tapasztalatok terjesztése érdekében több felsőoktatási intézményből vontak be hallgatókat, elsősorban a kutatás lakossági kérdőíves vizsgálati szakaszában.

A térképen a kutatások helyszíneit jelöltük.

A lakossági kérdőíves vizsgálat a jelenleg ápolást-gondozást nyújtó intézmények településén túl a Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás keretében építeni tervezett házak településeire is kiterjed vizsgálva azt, hogy az ott lakók milyen tudással rendelkeznek a létrehozni kívánt TL házakról és a célcsoportokról, milyen véleményt formálnak a kiváltás folyamatáról. A kérdőíven túl az érintett intézmények közreműködésével mindegyik terepen interjúk és fókuszcsoportos interjúk készülnek az intézmény lakóival, a lakók hozzátartozóival, a dolgozókkal, vezetőkkel és a helyi ellátórendszer/nonprofit szektor meghatározó tagjaival.

A hallgatók maximális felkészítése érdekében a Munkacsoport a 2018 februárjában megtartott 3 napos felkészítő tábor során egy teljes napot szánt arra, hogy a kiváltásról, a támogatott lakhatásról és ebben a folyamatban az FSZK szerepéről tájékoztassa a résztvevő mintegy 50 hallgatót és jelen lévő tanáraikat. A tapasztalatok szerint a hallgatók a jelenleg már zajló kérdőívezés során jól tudják használni a megszerzett tudást.

Az 5 terepen zajló kutatás 3 hullámból áll. Az adatfelvételek jelenleg zajló első hulláma várhatóan április közepén zárul, melyből rengeteg hasznos információ gyűjthető a  Támogatott Lakhatásokba való költözést megelőző időszakra vonatkozóan.  A másik két hullám már a „kiköltözést” közvetlenül követő illetve a „kiköltözést” követő hosszabb távú időszakra nézve ad majd hasznos információkat.

Az első adatfelvételi hullám eredményeiről az elemzéseket követően az FSZK honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

További információk a projektről