Mentorok segítik a Kiváltás intézményeit

A jövő év januárjától száznál is több, felkészült mentor áll majd az intézményi férőhelykiváltás programjában résztvevő intézmények rendelkezésére. A mentorokat felkészítő FSZK bízik benne, hogy a változási folyamat e szakembereknek köszönhetően hatékonyabban és eredményesebben zajlik majd.

A Kiváltás 30 éves stratégiájának első, hároméves etapjában résztvevő, több száz férőhelyes intézmények számára komoly kihívást jelent, hogy terveikkel összhangban létrehozzák azokat a legfeljebb 50 férőhelyes, integrált környezetben működő otthonokat, melyek a fogyatékos bentlakók életminőségén soha nem látott mértékben javít majd.

A TÁMOP 5.4.5-11/1 kiemelt projektjének keretén belül ezért az FSZK, a Kézenfogva Alapítvánnyal konzorciumi együttműködésben, több mint száz tanácsadó-mentor képzését végzi el annak érdekében, hogy e szakemberek támogassák, segítsék, tanácsokkal lássák el azokat az intézményeket, kik vállalták, hogy úttörői lesznek az integrált és emberhez méltó életkörülményeket biztosító Kiváltás projektnek – mondta el Szentkatolnay Miklós, az FSZK programiroda vezetője.

A képzések a TÁMOP 5.4.5-11/1 projekt keretében valósulnak meg annak érdekében, hogy a Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati program (TIOP-3.4.1.A-11/1) megvalósításához szükséges szakmai támogatást biztosíthassa.

A szakmai támogatás több területet is érinteni fog, így az intézményi férőhely kiváltásában egyaránt támogatni fogja az ott élő érintetteket, családtagjaikat, és az ott dolgozókat. A támogatást nyújtó szakemberek mentorként lesznek jelen a változás folyamatában, s felkészülten, hálózatba szerveződve fogják segíteni a kiváltási folyamatba bekapcsolódott intézményeket.

Mentorképzés

A mentorok számára október 11-én és 12-én 50 órás felnőttképzési tanfolyam indult, melyen 109 főt készít fel az FSZK kulcsmentori és szakterületi mentori területekre. A résztvevők a képzés első napján az uniós irányelveket, szabályozásokat, nemzetközi modelleket és gyakorlatokat ismerhették meg. A második nap témái az életminőség kérdésének értelmezése, az érdekvédelmi szervezetek szerepe a lakók felkészítésében, valamint segítői kompetenciák fejlesztése volt. Az ünnepélyes tanúsítvány átadásra 2012. december 13-án kerül sor.

A képzés fontosságát talán az első képzési napon előadást tartott Luk Zelderloo (EASPD főtitkár) támasztotta alá leginkább. A szakember felhívta a figyelmet arra, hogy az „intézményi férőhely kiváltásban radikálisnak kell lenni és gyorsnak! A lassú átmenet teret enged az intézeti jellemzők újratermelődésének!” A mentorok egyik legfontosabb feladata pedig a folyamat elakadásainak feloldása és a folyamatos támogatás. Bízunk benne, hogy e száznál is több szakember képes lesz gyorsan és hatékonyan segíteni a változási folyamatban biztosan megjelenő nehézségeket, ellenállást. Hiszem, hogy ez a teljes magyar társadalom érdeke – hangsúlyozta Szauer Csilla, az FSZK ügyvezetője, valamint a kiváltást koordináló testület, az IFKKOT elnöke.