Módosultak a jelnyelvi tolmácsolás folytatásának feltételei

A  Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékét (38/2011. (VI.29.) NEFMI rendelet) érintő, 2017. január 1-jétől érvénybe lépő változások a Magyar Közlöny 2016. évi 217. számában jelentek meg (43/2016. (12.27.)).

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16217.pdf

A módosításnak köszönhetően a tolmácsolási tevékenység folytatásához elfogadott szakképesítések, rész-szakképesítések és bizonyítványok kiegészülnek a 37/2013. (V.28.),illetve a 27/2016 (IX.16.) EMMI rendeletek alapján kiadottakkal.

A másik jelentős változás a továbbképzéseket érinti. A továbbképző szervezetek pályázati úton, három éves időtartamra tervezhetnek képzéseket. A pályázatok kiírásáról a Budapest Főváros Kormányhivatala (Hivatal) gondoskodik, aki 2017. január 1-jétől átveszi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatait. A Hivatal kijelölésben határozza meg, mely képzéseket ismeri el. A kijelölésről szóló döntését a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Jelnyelvi Programiroda szakmai véleményének figyelembevételével hozza meg. A pályázati kiírás a Hivatal honlapján, illetve a Szociális Ágazati Portálon kerül közzétételre.

2017. január 1-jétől csak a rendelet módosításban foglaltak szerinti továbbképzésekkel teljesíthető a továbbképzési kötelezettség!

Új elemként jelenik meg továbbá, hogy a jelnyelvi tolmácsszolgálat fenntartója éves továbbképzési tervet köteles készíteni, melyben szerepel a tervezett továbbképzések megnevezése, azok óraszáma, a képzésre fordítható összeg, a képzésen résztvevők száma és a képzés idejére a helyettesítésükre vonatkozó terv.

A jelnyelvi tolmács köteles bejelenteni és egyidejűleg a rendeletben meghatározott módon igazolni a Hivatalnak az előírt továbbképzés és a szakmai gyakorlat teljesítését.

A Névjegyzékben szereplő jelnyelvi tolmácsok számára a továbbképzési időszak 2017. január 1-jétől újraindul.