Nemzetközi konferencián képviselte a TÁRS Projektet a Kutatási Munkacsoport

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Márciusban Brüsszelben vehettek részt a TÁRS Projekt Kutatási Munkacsoportjának szakemberei az „Idősödés és Fogyatékosság” (Ageing and Disability) című konferencián. A szakmai tanácskozáson az idős és fogyatékos emberek szükségleteiről, a szükségletek közös vonásairól, kapcsolatáról hallhattak előadást a résztvevők, emellett lehetőség nyílt a közös diskurzusra is. A konferencia hozadékaként a közeljövőben egy akcióterv készül az idős fogyatékkal élő ellátottak támogatására vonatkozóan. A készülő anyag a későbbiekben elérhetővé válik majd a szervezők honlapján is.

Az EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) és az ECCE (European Co-operation in Anthroposophical Curative Education and Social Theraphy) közös szervezésében megrendezett konferencia első napján Dr. Jerome Birkenbach-tól hallhattak a résztvevők egy érdekes előadást. A szakember kifejtette azon álláspontját, miszerint az idősödés és a fogyatékosság között rengeteg hasonlóság van, elegendő csak a két ellátotti csoport szükségleteiből, igényeiből kiindulni. A sebezhetőség, a támogatásra és képessé tevő környezet kialakítására irányuló igény mindkettő esetében erőteljesen megjelenik. A szociálpolitika azonban jelenleg szinte teljesen elkülönítetten kezeli a két csoportot. A hasonlóságok előtérbe helyezésével akár a teljes ellátórendszer is szükségletorientáltabbá, hatékonyabbá tehető. Ennek köszönhetően célzottabban eljuthatnának az ellátások az adott személyhez, kiküszöbölhetőek lennének a duplikációk az ellátásokban, és csökkenthetőek lennének az adminisztrációs terhek is.

Az elméleti bevezető után néhány, a területen tevékenykedő európai szervezet mutatkozott be és több jó gyakorlat megismerésére volt lehetőség. Ezek közül kiemelkedett a spanyol Fundació Ramon Noguera Group nevű civil szervezet előadása, melynek témája az életmódtervezés volt az értelmi fogyatékos személyek zökkenőmentes, igényekre jól reagáló idősödésének biztosítása érdekében. A szervezet 1300 ellátottnak biztosít különféle szolgáltatásokat 388 fő alkalmazott segítségével. Szociális szakosított ellátási formában 58 főt látnak el gondozó otthonaikban és 72 főt Támogatott Lakhatás szolgáltatási formában. Az ellátás biztosítása során külön hangsúlyt fektetnek a személyközpontú tervezésre (Person Centered Planning – PCP), a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (UN CRPD) irányvonalaira, illetve a Schalock-Verdugo-féle életminőség modellre (Schalock&Verdugo,2007). Továbbá a lakók támogatási szükségleteinek felmérésére is speciális eszközt használnak az ún. „Támogatási Intenzítás Skála” (Support Intensity Scale) formájában.

Érdemes még megemlíteni az osztrák Jugend am Werk -szervezeten belül működő tanulási nehézségekkel, fogyatékossággal élő személyek számára elhelyezést biztosító szervezetet, ahol a lakhatás mellett különböző napközbeni ellátásokat biztosítanak a 60-65 éven felüli lakók számára Bécs és Alsó Ausztria területén. Ellátottjaik életkorából fakadóan a nappali tevékenységek tekintetében az igények már mások, mint a fiatalabb fogyatékos személyek esetében.

A konferencián elhangzott előadások és tanácskozás végeredményeként a következő kihívások és sarokpontok kerültek megfogalmazásra, melyekre egy akcióterv keretein belül szeretnének választ találni a szervezők:

  • környezeti és információs hozzáférhetőség, akadálymentesítés
  • egészségügyi dolgozók fogyatékosságra vonatkozó szemléletének, ismereteinek alakítása
  • szociális dolgozók idősödésre vonatkozó ismereteinek erősítése
  • szociális kapcsolatok erősítése, izoláció elkerülése
  • nappali ellátások hozzáférhetőségének, elérhetőségének javítása
  • társadalom érzékenyítése
  • ellátásokra vonatkozó várólisták kérdése

A készülő szakmai anyag nyilvánosan elérhető lesz az EASPD honlapján. Emellett – érzékelve a demográfiai változásokból adódó rengeteg kérdést az idősödés témájában – az EASPD a szakpolitika, kutatás és innováció hármas pillére mentén külön kutatói network hálózat működtetésének megszervezését kezdte meg a közelmúltban.

A konferenciáról készült angol nyelvű videós beszámolót itt tekintheti meg.

További információk a projektről