Országos Fogyatékosságügyi Tanácsba való delegálás

Az emberi erőforrások miniszterének hirdetménye az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsba való delegálásra

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 1330/2013. (VI. 13.) Korm. határozat 10. pontja értelmében a Tanács tagjainak megbízatása 2017. szeptember 30-án lejár.

A Korm. határozat 6. pontjának d) alpontjában meghatározott 4 tag delegálásának előkészítése érdekében felhívom a fogyatékos személyek érdekvédelmét ellátó civil szervezeteket, hogy jelöljenek tagot az újjáalakuló Országos Fogyatékosságügyi Tanácsba.

A Tanácsban tényleges tagsággal rendelkező tagok személyéről a jelöltekből álló, az Országos Fogyatékosságügyi Tanács titkára által összehívott delegáló ülés dönt.

A jelölésre azon civil szervezetek jogosultak, amelyek a bírósági nyilvántartásban szerepelnek, továbbá létesítő okiratuk, illetve alapszabályzatuk szerint a fogyatékos személyek vagy valamely fogyatékossági csoport érdekében működnek. Jelen hirdetmény alapján nem jelölhet tagot a fent idézett Korm. határozat 6. pontjának b), c), e), f) alpontjában nevesített, illetve ezekben tagsággal rendelkező szervezet.

A delegálásra való jelölés bejelentéséhez csatolni szükséges:
a) a Korm. határozat 23. pontja szerinti nyilatkozatot;
b) a szervezet bejegyzéséről szóló bírósági végzés 30 napnál nem régebbi hitelesített másolatát;
c) a szervezet létesítő okiratát, vagy alapszabályát, valamint
d) a szervezet bírósági végzésben megjelölt képviselőjének 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát.

A delegálással kapcsolatos költségek a delegáló szervezetet terhelik.

A delegálásra való jelölést a hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül kell bejelenteni a Tanács titkáránál. (cím: Országos Fogyatékosságügyi Tanács dr. Szőke László, 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. fsz. 11.).