Partnerségben a TÁRS a látássérült emberekért

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202018. szeptember 18-án került sor, ünnepélyes keretek között a LSER2017 Projekt zárórendezvényére és szakmai workshopjára. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) 2017 májusában pályázatot hirdetett „Elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítása látássérült személyek számára” (kód: LSER2017) címmel. A pályázati program kiemelt célja – a látássérült személyek számára nyújtott elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosításához szükséges feltételek megteremtése, a szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása mellett – magának a szolgáltatásnak a népszerűsítése, az együttműködések generálása volt.

A szakmai workshopon a TÁRS Projekt szakmai vezetője, Szulyák Eleonóra – aki előző munkahelyein több mint 10 évig a látássérült emberekhez kötődő különféle szolgáltatásokban dolgozott – azt hangsúlyozta, hogy a LSER2017 pályázati konstrukcióban igyekeztek kihasználni a projektekben lévő lehetőségek összekapcsolódását, hogy azok erősítsék egymást a fogyatékos emberek érdekében. Az FSZK szakembere az intézményi férőhely kiváltási folyamat elemi rehabilitációhoz való lehetséges kapcsolódásáról is beszélt a konferencia részvevőinek. Kiemelte, hogy a jelenleg zajló kiváltási folyamatban a Támogatott Lakhatás szolgáltatás bevezetése személyközpontú megoldásokon nyugszik, melynek során fontos szerepet kap az érintettek közösségbe való beágyazódása, illetve a személyes, azaz családi, baráti kapcsolatainak erősítése.

A szakmai vezető kihangosította azt is, hogy a Támogatott Lakhatás nem csupán egy kisebb létszámú, barátságosabb, éppen ezért családias lakhatási formát jelent, hanem filozófiájában is más megközelítést igényel: egy szemléletváltást. Ennek előmozdításáért nagyon sokat tesz a TÁRS Projekt a rendezvényein, képzésein és személyes jelenlétével a kiváltást megvalósító intézményekben is.

Az intézményi férőhely kiváltási folyamatnak a Kormány által elfogadott hosszú távú koncepció szerint 2036-ig kell teljes körűen megvalósulnia. Ez magában foglalja az infrastruktúra megteremtését, a szükséges szociális alapszolgáltatások létrehozását, valamint a foglalkoztatás fejlesztését. Mindezen területeken a TÁRS Projekt szakmai-módszertani támogatást nyújt, például képzések szervezésével, módszertani segédanyagok készítésével, helyszíni szakértői tanácsadással. A 2036-ra meghatározott céldátumig országszerte számos Támogatott Lakhatás fog létrejönni. Ez az időszak nagy kihívást jelent mindenkinek, összefogást igényel: fenntartók, szakmai- és érdekvédelmi szervezetek együttes közösségvállalása szükséges ehhez a folyamathoz.

Szulyák Eleonóra szerint, az elemi rehabilitációs központoknak a szolgáltatásuk tervezése során érdemes gondolkodni a kiváltáshoz kapcsolódó szolgáltatásokban is. Több olyan elemi rehabilitációs szolgáltató is létezik, akik egyben érdekvédelmi feladatot is ellátnak, ezért számukra több szempontból is érdemes ismerni a teljes szociális intézményi férőhely kiváltási folyamatot. A TÁRS Projekt szakmai vezetője úgy hiszi, hogy az érdekvédők, a társadalmi szerepvállalásuknak megfelelően nagyban tudják segíteni, támogatni az előrehaladását az új, inklúziót támogató szolgáltatói és lakhatási rendszer kialakulásának, vigyázva az emberi jogok érvényesülésére.

A kiváltási folyamatban jelenleg is több száz látássérült ember érintett, akik életében jelentős változás fog bekövetkezni, így a felkészítésükben teret kaphatnak az elemi rehabilitációs szolgáltatások. Ezért ezek igénybevétele várhatóan növekedni fog az érintett nagyintézmények részéről. A TÁRS Projekt szakmai vezetője kiemelte, hogy a fogyatékos emberre holisztikusan kell tekinteni, mert a legtöbb esetben nem csak elemi rehabilitációs szükséglete van. Az elérhető szolgáltatások és támogatások mellett a Támogatott Lakhatásról – mint új szolgáltatási formáról – is fontos tudniuk az elemi rehabilitációs központoknak és civil szervezeteknek, hiszen információt kell nyújtaniuk saját klienskörüknek, ezzel segítve az egyén életét. A TÁRS Projektben minden támogató szolgáltatás egymás mellé van rendelve és összeilleszthető. Az FSZK szakembere szerint a LSER2017 Projekt is egy mozaikja ennek a nagy egésznek. Az FSZK szervezeti egységeként működő Hazai Támogatások Programiroda hazai források felhasználásával pályázati úton nyújt támogatást a fogyatékos személyeket tömörítő vagy azokat segítő civil szervezetek, intézmények részére. Szulyák Eleonóra szerint: Szilaj Zsolt – a programiroda vezetője – és csapata úgy tevékenykedik, hogy minél több információt kapjanak az elemi rehabilitációban szolgáltató kollégák minden olyan szolgáltatásról, ami kapcsolódhat a fogyatékos emberekhez, a LSER2017 projektben kiemelten a látássérült személyekhez. Nem csupán a segítő szervezetek házon belüli együttműködését szorgalmazzák ezzel, hanem igyekeznek összekötni a szolgáltatásokat a terület más kezdeményezéseivel is.

A TÁRS Projekt szakmai vezetője úgy gondolja, hogy a szinergia-hatást érdemes kihasználni, annak érdekében, hogy a projektekben rejlő lehetőségek összekapcsolódjanak és kölcsönösen erősítsék egymást a fogyatékossággal élő emberek minél jobb segítése érdekében. Vallja, hogy a szociális szakmai műveltséghez az is hozzátartozik, hogy ismerjük a szociális ágazatban zajló aktuális folyamatokat. A TÁRS Projekt ebben is igyekszik a szakemberek partnere lenni.

További információk a projektről