PODIUM: Nagy lépések a cél felé

A képen Giflo Péter (az FSZK ügyvezetője) látható előadás tartás közben.2017. február 8. és 10. között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai-, valamint Társadalomtudományi Kara adott otthont az Európai Uniós finanszírozásból megvalósuló Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves (PODIUM) c. projekt budapesti partnertalálkozójának. Az 5 nemzet 6 partnerintézményét magában foglaló, FSZK Nonprofit Kft. által vezetett konzorcium tagjai a remek, elgondolkodtató előadásokon és őszinte szakmai eszmecseréken keresztül jelentősen közelebb kerültek a projektcél megvalósításához.

A projektcél megvalósításához, amely nem más, mint – az intézményi férőhely-kiváltási folyamatot támogatandó – az intézményi férőhely-kiváltási program kidolgozása és a jövő intézményi férőhely-kiváltási menedzsereinek kiképzése a négy kelet-közép-európai partnerországban, Magyarországon, Szlovéniában, Szerbiában és Romániában.

A háromnapos budapesti meetingen vendégként részt vett Veres Tibor is, a Felvidéken található ekecsi nagy bentlakásos intézmény igazgatója, aki az erdélyi konzorciumi partnertől hallott a projektről, és szeretett volna ő is részesülni mindabból a tudáshalmazból, amit a konzorcium tagjai osztanak meg egymással 1-1 ilyen találkozó alkalmával. Ezek a közös, őszinte eszmecserék ugyanis nemcsak a projektcélok magas szintű megvalósításához járulnak hozzá, de az egész intézményi férőhely-kiváltási folyamattal kapcsolatban is folyamatosan megosztják egymással a partnerek a saját országukban tapasztalt nehézségeket, gondolatokat, jó gyakorlatokat stb., és együtt, egymást inspirálva és motiválva gondolkodnak tovább a lehetőségeken.

A képen a találkozó résztvevői láthatóak, ahogy egy u alakú asztal körül ülnek.Az ELTE által szervezett meetinget az ELTE BGGYK dékánhelyettese, dr. Stefanik Krisztina, az ELTE TÁTK dékánhelyettese, Németh Renáta és az FSZK ügyvezetője, Giflo H. Péter inspiráló köszöntőbeszéde nyitotta meg, majd a konzorcium tagjai belevetették magukat a szakmai munkába, és 1-1 rövid prezentáció keretében osztották meg egymással, ki hol tart jelenleg a saját országára specializált intézményi férőhely-kiváltási képzés kidolgozásával, ki hogyan, milyen keretek között tervezi megvalósítani a képzést stb. Öt, egymástól merőben eltérő, de egyaránt kiváló tervet hallhattunk, és megnyugvással tapasztaltuk, hogy mindegyik partnerünknek nagyon konkrét ötletei vannak a megvalósítást illetően, és mindenki tett is már konkrét lépéseket ennek érdekében.

A háromnapos partnertalálkozó programját ezt követően különböző előadások, szakmai műhelymunkák, illetve helyszínlátogatások (6 különböző szolgáltatót látogathattak meg a résztvevők kis csoportokban: Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont; Down Alapítvány; Ébredések Alapítvány; Salva Vita Alapítvány; mexikói úti Mozgásjavító; Csalogány iskola) tarkították.

Többek között az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Juhász Péter, a Fogyatékosságügyi Főosztályának vezetője is tiszteletét tette az eseményen, ő a magyarországi támogatott lakhatás jogi hátteréről tartott előadást. A szakember ezt követően a jelenlévő dán, szlovén, szerb, román, szlovák és magyar kollégák valamennyi kérdésére őszintén válaszolt, így mindannyian kerek képet kaphattak a magyarországi intézményi férőhely-kiváltási folyamat jelenlegi stádiumáról, hátteréről, nehézségeiről, céljairól stb.

De hasonlóan érdekfeszítő és gondolatébresztő előadásokat hallhattak a résztvevők a támogatott lakhatás olyan további aspektusairól, mint az autonómia, a jogi háttér vagy épp a nevelőszülők, illetve a fogyatékos gyermekek örökbefogadásának kérdése. Ez utóbbi témában például nagyon élénk eszmecsere alakult ki a műhelycsoport résztvevői között, hiszen Magyarországon jelenleg körülbelül 1000 fogyatékos gyermek él nagy bentlakásos intézményekben felnőtt társaikkal együtt, és nagy kérdés, hogy velük mi fog történni a kiváltási folyamat során. Erre kínálhat megfelelő alternatívát a nevelőszülői hálózat, illetve az örökbefogadás.

A „Semmit rólunk, nélkülünk” elv jegyében több, fogyatékossággal élő előadó is tovább gazdagította hiteles, őszinte előadásával a partnertalálkozó témavilágát, így a jelenleg a saját országukra specializált intézményi férőhely-kiváltási menedzserképzés kidolgozásán munkálkodó külföldi szakemberek, valamint a képzők képzésén dolgozó dán kollégák személyesen kérdezhettek meg néhány érintett személyt arról, hogy számukra mi a fontos az életben, ők mire vágynak, mi hiányzik nekik, mit tanácsolnának azoknak a társaiknak, akik most még nagy intézetben élnek, de hamarosan kisebb otthonokba költözhetnek? stb.

Összességében elmondhatjuk, hogy a partnertalálkozónak köszönhetően valamennyi konzorciumi partner nagyon sok olyan inputtal, inspirációval gazdagodott, számos olyan aspektust ismerhetett meg, és megannyi olyan kérdéssel és őszinte válasszal szembesült, amelyet felhasználva még körültekintőbben tudják kidolgozni, véglegesíteni saját országuk intézményi férőhely-kiváltási menedzserképzését. A munka még javában zajlik, de a célt mindannyian egyre tisztábban látjuk, és egyre közelebbinek érezzük magunk előtt. A tervek szerint például az ELTE már idén szeptemberben meghirdeti szabadon választható egyetemi kurzusát a projekt eredményeként, míg az FSZK a felnőttképzési rendszerben kívánja akkreditáltatni képzését, majd azon keresztül kiképezni a jövő intézményi férőhely-kiváltási menedzsereit.

További információk a projektről