PODIUM projekt – Elültettük az első magokat

A 2015 októberében indult, 32 hónapot felölelő, 293.265 € támogatási összegű Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves (PODIUM) nevet viselő nemzetközi Erasmus+ projekt keretében már javában zajlik a szakmai munka. Társaságunk, mint konzorciumi vezető a négy külföldi (Central Denmark Region – Dánia; Asociația Alternativa Brincovenești – Románia; CUDV Draga – Szlovénia; MDRI-Serbia – Szerbia) és egy magyarországi (ELTE – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és Társadalomtudományi Kar) partnerintézménnyel karöltve jelenleg gőzerővel azon dolgozik, hogy együtt kidolgozzák azt a közös alap képzési anyagot (core training curriculum), amely a későbbi intézményi férőhelykiváltást koordináló menedzserek (DI managers) felkészítésére irányuló képzés kiindulási alapját adja majd.

Egy hasonlattal élve jelenleg olyan ültető magok kifejlesztése folyik, amelyek mindenféle táptalajban képesek termést hozni, függetlenül az egyes nemzetekre jellemző klímától és az egyéb meglevő környezeti sajátosságoktól (azaz függetlenül attól, hogy melyik országban hol tart jelenleg az intézményi férőhelykiváltás folyamata). A projekt keretében a következő partnertalálkozóra 2016. február 25-26-án kerül sor Szlovéniában, ahová már mindegyik partner magával hozza a saját, belső és/vagy külső szakértők által kidolgozott javaslatait arra vonatkozóan, hogy milyen tulajdonságokkal, felépítéssel, attribútumokkal kell rendelkeznie ennek a bizonyos univerzális magnak.

A projekt későbbi szakaszában aztán ezt a magot, ezt az alap képzési anyagot fogja minden partnerintézmény a saját célországára, célközönségére adaptálni, és a korábban közösen meghatározott alaptulajdonságok mellett olyan plusz, speciális tulajdonságokkal felruházni, amelyek már az adott táptalajhoz, befogadó környezethez igazodva segítik elő remélhetőleg a minél bővebb termést, azaz a minél hozzáértőbb, változásra nyitottabb szakemberek kiképzését az intézményi férőhelykiváltás koordinálására, és ez által az intézményi férőhely-kiváltási folyamat minél hatékonyabbá, eredményesebbé tételét mindegyik célországban. Ugyanezen célt szolgálandó a dán partnerintézmény – a többi partnerrel szorosan egyeztetve – már megkezdte a képzők képzésének kifejlesztését is, amely mindvégig a képzési anyag kidolgozásával párhuzamosan, azzal szoros összefüggésben fog zajlani.

Társaságunk az alap képzési anyag kidolgozására három szakembert kért fel. A nagy sikerrel lezajlott fókuszcsoport találkozó keretében érintetteket, továbbá az intézmény férőhelykiváltásban érintett szervezetek vezetőit, szakembereit és érdekvédelmi szervezeteket kérdeztünk meg arról, hogy…

  • ők mit várnának az „intézményi férőhely kiváltási menedzser/vezető” képzéstől?
  • az érintettek/lakók számára mik az intézményátalakulás kulcsterületei?
  • kik a kulcsemberek, vezetők a kiváltás folyamatában; kiknek szóljon a képzés?
  • mik azok a főbb témák, témakörök, amelyekkel foglalkozni kell?
  • hogyan épüljön fel a képzés?

Ezt követően, részben a fókuszcsoporton kapott válaszokra, részben saját szakmai tapasztalataikra, szaktudásukra alapozva – természetesen Társaságunkkal szorosan egyeztetve – a feladatra felkért szakértőink megkezdték az alap képzési anyagra vonatkozóan Társaságunk javaslatainak kidolgozását, amelyet a februári szlovéniai megbeszélésen intézményünk reprezentálni fog a többi partnerintézménynek.

További információk a projektről