PODIUM projekt: Erdélyi partnertalálkozó

A 2015 októberében induló Path Of Deinstitutionalisation – Urgent Moves (PODIUM) nevet viselő nemzetközi Erasmus+ projekt keretében a budapesti projektindító találkozót és a szlovéniai partnertalálkozót követően 2016 május végén Marosvásárhelyen és Marosvécsen folytatódott a szakmai munka.
Az erdélyi partnertalálkozó fő témája és feladata az alap képzési anyag véglegesítése volt, amit a hat intézményt (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., mint konzorciumi vezető, továbbá Central Denmark Region – Dánia; Asociația Alternativa Brincovenești – Románia; CUDV Draga – Szlovénia; MDRI-Serbia – Szerbia; ELTE – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és Társadalomtudományi Kar) magában foglaló konzorcium sikeresen végre is hajtott.

Ez az alap képzési anyag adja majd a későbbi, intézményi férőhelykiváltást koordináló menedzserek (DI managers) felkészítésére irányuló képzés kiindulási alapját, és a konzorcium tagjai nagyon fontosnak érezték, hogy a minél minőségibb és valóság közelibb képzési anyag létrehozása érdekében kölcsönösen megosszák egymással különféle jó gyakorlataikat.

A képen Kalányos György látható előadás közben. Ebből a célból az FSZK-val tartott Erdélybe a tapolcai KULCS-program egyik érintett fiatalja, Kalányos György, aki Horváthné Somogyi Ildikó, az ÉFOÉSZ Veszprém Megyei igazgatója és egyben a KULCS program megálmodója és fő patrónája társaságában ismertette egy előadás keretében a KULCS programot a külföldi partnereknek, mint magyarországi jó példát. György és Ildikó nemcsak az előadásukkal arattak méltán nagy sikert, de a kétnapos partnertalálkozót is hősiesen végigülték, és a meeting több pontján is kikérte a konzorcium mindkettőjük véleményét 1-1 sarkalatos kérdésben: így pl. egy a kiváltásban is érintett fiatal szájából hallgathatták meg a szakértők, hogy milyen szerinte egy ideális segítő, Ildikó pedig a kiváltás során a gyakorlatban felmerült tapasztalatokról, esetleges buktatókról szolgált első kézből származó, értékes információkkal a jelenlevőknek. Mindenképp hozzá adott értéke volt a találkozónak, hogy ők is ott voltak, és ezúton is köszönjük nekik az aktív részvételt.

Mellettük a szlovén és a szerb partnerintézmény, továbbá az ELTE képviselői is készültek 1-1 rövid jó gyakorlatos előadással. Az ELTE részéről Katona Vanda a közösségi alapú szolgáltatásokról tartott előadást, a CUDV Draga egy érzékenyítő videót mutatott be, míg az MDRI-S az intézményi férőhely-kiváltási és a közösségi alapú szolgáltatások szerbiai helyzetéről, továbbá önérdek-képviseleti sikerekről számolt be prezentációjában.

Ezt követően, délután kezdetét vette a szigorúbb értelemben vett szakmai munka, amit másnap csak egy rövid marosvécsi intézménylátogatás szakított meg az erdélyi partnerintézet jóvoltából. Ami a szakmai munkát illeti, a jelenlevők 4 munkacsoportban feszültek a közös alap képzési anyag 4 fő moduljának, és minden oldalról körüljárva minden lényeges témát, véglegesítették saját moduljukat, majd másnap egy prezentáció formájában bemutatták az eredményeket a többi munkacsoportnak. A találkozó elérte célját, mivel a közös alap képzési anyag véglegesítésre került, így immár kezdetét veheti az adaptációhoz szükséges tudásbázis összegyűjtése (július végéig), majd pedig maga az adaptációs folyamat, azaz a képzési anyag specializálása, hozzáigazítása az adott partnerintézmények nemzeti, jogszabályi stb. adottságaihoz. Ez lesz az a folyamat, amelynek során az elmélet egyre inkább átfordul gyakorlatba, és egyre inkább a praktikus, megvalósíthatósági szempontok kerülnek előtérbe. Másképpen fogalmazva, azt már összegyűjtötte a konzorcium, hogy milyen tudással és kompetenciával szeretnék felvértezni a jövőbeni intézményi férőhely-kiváltási menedzsereket, hogy mit szeretnének a képzési anyagban látni, míg innentől már inkább a „hogyan”-on lesz a hangsúly, vagyis azon, hogy hogyan lehet mindezt a gyakorlatban megvalósítani az adott nemzetekre jellemző más és más, egyéni, speciális viszonyok között. Ez lesz a PODIUM projekt soron következő szakmai kihívása.

További információk a projektről