PROGRESS – Nagy tervek készülőben

Előrehaladott állapotába került Társaságunk és a Kézenfogva Alapítvány VP/2013/013/0057 azonosítószámú „New dimension in social protection towards community based living” („Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában”) című projektjének megvalósítása, melynek gerincét a TÁRKI  Társadalomkutatási Intézet Zrt. által megvalósított kutatás és tanulmány, valamint a részben ez utóbbi alapján, részben a feladatra felkért szakértők szakmai tapasztalatai és az egymással megosztott egyéb szakirodalmak nyomán készülő szakmapolitikai ajánlások adják.

Kutatásában a TÁRKI kérdőíves módszerrel mérte fel és hasonlította össze a magyarországi szociális intézményekben, lakóotthonokban, illetve családokban élő fogyatékos személyek életminőségét és e felsorolt lakhatási formák költséghatékonyságát a különböző fogyatékos célcsoportokra lebontva. Ilyen mélységű és ilyen összetett kutatás ezen a területen nemcsak idehaza, de globális szinten sem valósult még meg, ezért kijelenthetjük, hogy egy nagyon komoly jelentőségű és horderejű anyag született meg a projektünk keretében, amelynek véglegesítését a projektvezetés és a szakértők beérkezett visszajelzései alapján jelenleg is végzi a TÁRKI. Terveink szerint a tanulmányt honlapunkon közzé fogjuk tenni, amint az véglegessé és hivatalossá válik.

Addig is a szakmapolitikai ajánlások elkészítésével megbízott szakértőkkel (9 fő) már megosztottuk tájékoztató jelleggel a még nem teljesen végleges tanulmányt, akik így már meg is kezdték munkájukat, az alábbi három munkacsoportban:

  • Pénzbeli ellátások, jogi szabályozás és a nem-bentlakásos támogatási szolgáltatások c. munkacsoport
  • Finanszírozási rendszerek, különösen az egyénre szabott, illetve a teljesítményalapú finanszírozás c. munkacsoport
  • Más szektorokkal való szinergiák (gyermekvédelem, idősgondozás) c. munkacsoport

A szakmapolitikai ajánlások 2016. április 30-ig készülnek el, de már a munkacsoportok munkájával párhuzamosan megkezdjük a tanulmány legfőbb tapasztalatainak, tanulságainak és eredményeinek disszeminálását négy hazai és két nemzetközi workshop keretében, melyek az alábbi időpontokban és helyszíneken kerülnek megrendezésre.

Hazai workshopok

  • 2016. március 31., Budapest (FSZK Nonprofit Kft., 1071 Budapest Damjanich utca 4.)
  • 2016. április 12., Szeged
  • 2016. április 19., Miskolc
  • 2016. május 18., Kaposvár

Nemzetközi workshopok

  • 2016. április 1., Budapest (FSZK Nonprofit Kft., 1071 Budapest Damjanich utca 4.)
  • 2016. június 16-17., Budapest (záró konferenciával egybekötve)

További információk a Progress - Új dimenziók projektről