PROGRESS – Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában

Az FSZK Nonprofit Kft. és a Kézenfogva Alapítvány VP/2013/013/0057 azonosítószámú „New dimension in social protection towards community based living” című projektjében a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. megkezdte a társadalomtudományi kutatás lebonyolítását.  Az adatfelvételt egy szakmai kerekasztal-beszélgetés és egy próbakérdezés (pilot kutatási szakasz) előzte meg, melynek célja volt a kérdőív, az akadálymentes kérdezési instrumentumok és segédanyagok, azaz augmentatív és alternatív kommunikációs eljárások, illetve a kérdezési szituáció egyéb módszertani részleteinek „kipróbálása” a különböző célcsoportok körében.

Az adatfelvétel alapja az ún. kapcsolt kérdezési technika, mely során

  1. a fogyatékos személy mellett
  2. a hozzá legközelebb álló és elérhető gondozó személytől is felvesznek egy-egy kérdőívet a fogyatékos személy életminőségéről, annak objektív mérőszámairól, illetve
  3. a lakóotthon/bentlakásos intézet vezetőjétől és a családok esetében a háztartásfőtől a költség-hatékonyság elemzéséhez szükséges adatokat gyűjtik össze.

A családban élők esetében a gondozó és a háztartásfő sok esetben ugyanaz a személy lesz, ebben az esetben két kérdőívet kérdezünk majd végig a háztartásfővel.

Az adatfelvétel 2015. novemberéig tart, majd ezt követően szakértői munkacsoportok dolgozzák fel a kutatási eredményeket annak érdekében, hogy a projektben vállalt szakmapolitikai javaslatok elkészüljenek. A szakértői munkacsoportban való részvételre az FSZK nyílt felhívást tesz közzé, amelyre jelentkezni lehet az FSZK honlapján elérhető dokumentációval: http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/kivaltas/progress-uj-dimenziok/munkacsoportok/

A projekttel kapcsolatos további információk, kérdések esetén, illetve további tájékoztatásért, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az ujdimenziok@fszk.hu email címen keresztül.

A projekt megvalósítása szorosan kapcsolódik a magyarországi intézményi férőhely kiváltási folyamathoz, ezért röviden összefoglaljuk az intézményi férőhely kiváltással kapcsolatos legfontosabb eseményeket az elmúlt fél évből:

  • 2015. március: az FSZK felkérést kap az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI), hogy dolgozza ki a 2015-2020. időszakra szóló intézmény férőhely kiváltási koncepciót
  • 2015. április: EMMI egyeztetése intézményi férőhely kiváltás ügyében az Európai Bizottsággal
  • 2015. június: elkészül a „Fejlesztési koncepció-javaslat a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011-2041) végrehajtásának elősegítéséről a 2015-2020. időszak tervezéséhez” című dokumentum
  • 2015. július-augusztus: elindul a Fejlesztési koncepció-javaslat társadalmi vitája
  • 2015. szeptember: az Intézmény Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület nyílt ülésén bemutatásra kerül a Fejlesztési koncepció-javaslat

További információk a Progress - Új dimenziók projektről