Pszichoszociális szakmai műhely

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202019. október 22-én, egész napos szakmai műhelynek adott otthont a budapesti Mozgásjavító Intézet a pszichiátriai- és szenvedélybetegeket ellátó, kiváltási folyamatban érintett intézmények vezetői és munkatársai számára. A szakmai rendezvény alkalmával a résztvevők az általuk megfogalmazott problémákkal dolgoztak. A TÁRS projekt a rendezvény hasznosságát látva, tervezi a pszichoszociális szakmai műhely folytatását.

A tréningelemeket is tartalmazó program során a kiváltásban érintett intézmények, valamint az őket segítő intézményi koordinátorok által összegyűjtött, hétköznapokat érintő problémákat dolgozták fel a résztvevők. A fórum témája az intézményi férőhely-kiváltáshoz kapcsolódó szakmai kérdések, dilemmák megvitatása, feldolgozása, megoldása, a pszichoterápia nyelvén történő feldolgozása volt. Ezen folyamatban a szakmai műhely résztvevői – köztük a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megjelent munkatársai is – nyitottan, kreatívan és aktívan vettek részt.

A szakmai műhelyt Dr. Sziklai István, az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének vezető szakértője nyitotta meg. Ezt követően kiscsoportos munkával folytatódott a munka, Balcsik-Tamás Zsolt – a TÁRS projekt módszertani munkatársa – moderálásával. Ennek keretében a résztvevők először megvizsgálhatták képzeletbeli „szemüvegüket”, mellyel a problémákra tekintenek. E problémák, feladatok nagyobb részben komplex módon, több működési és jogi dimenziót öleltek fel. Az első ilyen lényeges téma reflektálás volt magára a gondolkodásmódra, vagyis arra, ahogyan a résztvevő szakemberek reagálnak egy-egy feladatra, hiszen ez nagyban meghatározza, hogy kihívásként vagy akadályként tekintenek arra. További megvitatást jelentő kérdések voltak: az áttérés a feladatalapú tervezésre (a bázisalapú helyett); finanszírozási kérdések; emellett pedig, a szakápolást illetően szóba került a szakma társadalmi elismertségének kérdése is. Utóbbi témakörhöz kapcsolódóan a képzések és illetmények rendszere is felmerült a szakmai egyeztetésen; ahogyan a közösségi befogadás és az intézmények belső működését érintő szakmai dilemmák is. Majd a szakmai találkozó további részében, ezen felszínre került problémákat megoldandó feladattá redukálva, számos konstruktív megoldási lehetőséget és cselekvési irányokat dolgoztak ki a jelenlévők. Az eredményeket a szakemberek megosztották egymással.

A pszichoszociális szakmai műhely eredményeit összefoglaló dokumentumot a megjelent intézmények rendelkezésére bocsátja a TÁRS projekt, ez konkrét segítséget jelenthet a kiváltási folyamat kapcsán és a mindennapi működés során is a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberekkel való munkában. A program nagy sikerére való tekintettel, az érintett intézmények bevonásával folytatásra lehet számítani.

További információk a projektről