Sajtóközlemény

Új Széchenyi Terv logója

Ötmilliárd a munkaerő-piaci esélyegyenlőség érdekében

Uniós projekt a fogyatékos személyek munkavállalásáért

2012. december 3.

Soha nem látott mértékű forrásokat biztosít az Európai Szociális Alap és Magyarország a fogyatékos személyek társadalmi integrációjának megvalósítása érdekében. E folyamat egyik legfontosabb eleme a TÁMOP 5.3.8-11/A1 projekt, melynek előkészületi szakasza a támogatási szerződés aláírásával lezárult. Elindulhat tehát az érdemi, operatív fejlesztés megvalósítása, melynek keretében mintegy 5000 megváltozott munkaképességű munkavállaló felmérése és képzése valósul meg a sikeres és egyenlő esélyű nyílt munkaerő-piaci érvényesülés érdekében.

A KSH 2001-es népszámlálási adatai alapján 1990 és 2001 között majdnem a duplájára emelkedett a regisztrált fogyatékos személyek száma (2001-ben 577 ezer fő), miközben közel a felére csökkent a foglalkozatási mutatójuk, (14%-ról 9%-ra). Hasonló arányokról tudunk beszámolni jelen projekt első számú célcsoportja esetében is: a hazánkban regisztrált megváltozott munkaképességű személyek alig 23 százalékát foglalkoztatják ma. A projektben résztvevő öt konzorciumi partner célja, hogy e kedvezőtlen arányokon változtasson.

A megvalósítás két évében a TÁMOP 5.3.8-11/A1 projektben részt vevő három, állami tulajdonban levő védett foglalkoztató összesen 5000 megváltozott munkaképességű munkavállalójának felmérése és közel 3000 kolléga képzése, kompetencia-fejlesztése valósul majd meg a sikeres nyílt munkaerő-piaci érvényesülés érdekében. A résztvevők a hiányzó képességek, kompetenciák pótlását szolgáló alapképzéseken vesznek részt, melyek az érdekérvényesítéshez, a számítógép használatához, a hivatali ügyintézéshez kapcsolódnak, vagy olyan kompetenciákat fejlesztenek, mint a konfliktus- és stresszkezelés. A képzések második szakaszában a résztvevők általános szakmai képzésen vesznek részt, amely munkavégzésükhöz közvetlenül kapcsolódik. A képzés keretében új szakmai ismeretekre tesznek szert, így munkavégzésük hatékonysága növekszik. E tapasztalattal jelentősen nő majd e munkavállalók munkaerő-piaci értéke. Bízunk benne, hogy ez sok új foglalkoztatást eredményez majd a versenyszférában is – fogalmazott Bernáth Ildikó, a projekt végrehajtását segítő Szakmapolitikai Koordinációs Testület elnöke.

A képzések mellett elektronikus piactér, tudásmenedzsment portál készül, ahol a munka világához kapcsolódó fontos információkon és szolgáltatásokon túl mind a potenciális munkaadók, mind a megváltozott munkaképességű munkavállalók jelen lesznek, így a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egymásra találhat. Létrejön továbbá egy Országos Módszertani Központ, mely a civil munkaerő-piaci szolgáltatók által végzett tevékenységek minőségfejlesztését célozza.

Jelen projekt megvalósítása az első kiemelten fontos lépés azon az úton, mely az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez vezet Magyarországon. A folyamat következő szakaszában mintegy 2,7 milliárd forint áll majd rendelkezésre a civil, egyházi és magán fenntartású védett foglalkoztató szervezetek, valamint további 2 milliárd forint az országban működő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók fejlesztésére. A megváltozott munkaképességű munkavállalók számára e három komponens eredményeképpen rendkívül magas minőségű szolgáltatások lesznek elérhetőek.

A projekt alap adatai:

Konzorciumi partnerek száma 5 cég
Résztvevők megváltozott munkaképességű munkavállalók száma 5000 fő (kompetencia alapú felmérés)
3000 fő (képzés)
A projekt összköltsége 4,9 milliárd HUF
Támogatás összege (A1 pályázat) 4,6 milliárd HUF
Megvalósulás várható befejezése 2014. ápr. 30.
Támogatás intenzitása 95%

A projektben résztvevő cégek:

 1. FSZK Nonprofit Kft. – konzorciumvezető
  1. feladat: a projekt koordinációja, az Országos Módszertani Központ létrehozása, és ennek működtetése
 2. KÉZMŰ Nonprofit Kft.,
 3. FŐKEFE Nonprofit Kft.,
 4. ERFO Nonprofit Kft.
  1. három állami tulajdonban levő védett foglalkoztató feladata: mintegy 3000 megváltozott munkaképességű munkavállaló képzése, illetve az ezekhez kapcsolódó kompetencia felmérések megvalósítása (5000)
 5. TMSZK Kft.
  1. feladat: tudásmenedzsment portál létrehozása, amely a célcsoport nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését segíti elő

Magyarország megújul - A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.