SHF Szakmai Műhely a TÁRS Projekt szervezésében

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Nagy érdeklődés övezte áprilisban a TÁRS Projekt SHF Szakmai Műhelyét. „A magas támogatási szükségletű személyek lakhatási lehetőségei és akadályai” című szakmai rendezvényen a jelenlévők betekintést kaptak a témában, az elmúlt hónapokban elkészült nemzetközi és hazai szakmai anyagokba. Továbbá a Műhelyen bemutatkoztak azon szolgáltatók is, akik Támogatott Lakhatást (TL) hoztak létre magas támogatási szükségletű személyeknek és beszámoltak az ezzel kapcsolatos tapasztalataikról.

A 45 fős rendezvényen részt vettek magas támogatási szükségletű személyt nevelő szülők és hozzátartozók, az EMMI képviselője, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatója, érdekvédelemmel foglalkozó szervezetek tagjai, fogyatékosságügyi tanácsadók, Támogatott Lakhatást (TL) Fenntartók, továbbá olyan Fenntartók, akik szeretnének TL-t létrehozni magas támogatási szükséglettel élő személyek számára.

Kiss Róza, a TÁRS Projekt szakmai vezetője köszöntötte a résztvevőket és beszédében kiemelte, hogy mind az ellátottak, mind a dolgozók biztonsága nagyon fontos, ezért minden szakmai kezdeményezés ennek érdekében történik.

Urbanovszky Zsuzsanna, a TÁRS Projekt a Szolgáltatásfejlesztési munkacsoport tagja – SHF modellprogramért felelős szakmai menedzser – az ígéretes gyakorlatok gyűjtéséről beszélt SHF személyek lakhatási szolgáltatásaira vonatkozóan a nemzetközi és hazai színtereken. Továbbá a Hazai helyzetkép elkészítéséről tájékoztatta a résztvevőket.

Bartókné Luthár Barbara, a TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési munkacsoport tagja – SHF szakértő -, a napra való ráhangolódásként bemutatta a résztvevőknek az „If You Listen, You Will Hear Us” című filmet és annak szemléletét alapul véve kezdeményezett közös gondolkodást.

Varga Veronika, az FSZK Nonprofit Kft. megbízásából az elmúlt időszakban a dán és cseh ellátórendszert vette górcső alá. Előadásában kiemelte azt a pozitív attitűdöt, miszerint „a közösségi érdekek mindig előrébb valóak, mint az egyéni érdekek”.

Kovács Éva, az FSZK Nonprofit Kft. képviseletében elmondta, hogy a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek definiálása mindig is problémát okozott, ezért, ahogy a nemzetközi, úgy egyre inkább a magyar jogrendszer is igyekszik a szükségletek oldaláról megközelíteni a fogyatékos személyeket, felváltva ezzel a medikális szemléletet. Előadásában kiemelte, hogy a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek életminőségének javítása szempontjából nagyon fontos lenne, ha valóban elismerné a rendszer, hogy az SHF személyek folyamatos, és intenzív támogatási szükséglettel élnek, s a szolgáltatások tervezését és annak finanszírozását ehhez mérten alakítanák.

Balázs Péter, az Önállóan lakni, közösségben élni csoport tagja előadásában a részvételi akciókutatásukat ismertette röviden, amely a mozgássérült emberek önálló lakhatásának öt szegmensét járta körbe: lakáspolitika, támogató szolgáltatások, akadálymentes közlekedés, munka, emberkép.

Terbócsné Hajdú Barbara, az Egyenlő esélyekért! Alapítvány Rehabilitációs centrumát és az ehhez kapcsolódó Támogatott Lakhatásokat mutatta be az SHF Szakmai Műhely résztvevőinek. A csömöri TL-ről készített film levetítése közben az előadó elmondta, hogy többféle Támogatott Lakhatási egységük van és mindegyikben alapvető szempont, hogy heterogén lakócsoportok éljenek együtt.

Németh Ildikó a Patrónus Ház egyik megálmodója, beszámolt arról, hogy szülői kezdeményezéssel belevágtak egy Támogatott Lakhatás létrehozásába, amely autista és magas támogatási szükségletű személyeknek nyújtana lakhatást és szolgáltatásszervezést. A TL jelenleg az engedélyezési fázisban tart és a nappali ellátás, illetve a foglalkoztatás témában zajlanak előremutató tárgyalások. Előadásában a fenntarthatóságot emelte ki, mint kulcskérdést.

Schenk Erika a CÉHálózat – amely olyan civilszervezeteket tömörít magába, amik többek között lakóotthont és Támogatott Lakhatást is működtetnek – képviselőjeként elmondta, hogy ő autista személyek számára hozott létre lakóotthont. A szakember szerint a területen óriási szerepe van a civil szolgáltatóknak, ugyanakkor mind a lakók, mind a munkatársak, mind a szervezet számára biztosítani szükséges a biztonságot és a kiszámíthatóságot. Erre kidolgozott a CÉHálózat egy javaslatcsomagot, melynek egyik legfontosabb eleme a finanszírozási rendszer differenciálása, amely reagálni tud a támogatási szükségletekre.

A TÁRS Projekt köszöni az előadóknak, hogy elfogadták a meghívást és a résztvevőknek, hogy aktív közreműködésükkel segítették a megoldásokon való együttgondolkodást! Bízunk abban, hogy az SHF Szakmai Műhellyel most is elősegíthettük az információátadást és a tudásmegosztást, továbbá, hogy az ezen a területen érdekelt szülők és szervezetek körében előmozdíthattuk az együttműködést!

További információk a projektről