SHF Szakmai Műhelyek – lakhatási szolgáltatással kapcsolatos ígéretes gyakorlatok bemutatása

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A súlyosan, halmozottan fogyatékos (SHF) személyek intézményi férőhelykiváltását segítő SHF modellprogram kutatási alprogramjának keretében, 2018 novemberében a TÁRS Projekt két helyszínen, Csömörön és Debrecenben tartott SHF Szakmai Műhelyt, melyek témája a magas támogatási szükségletű személyek lakhatási szolgáltatásával kapcsolatos ígéretes gyakorlatok bemutatása volt.

Az SHF Szakmai Műhelyek apropóját az adta, hogy a TÁRS Projekt 2018 szeptemberében három hazai szervezet szakemberét kérte fel arra, hogy közös szempontrendszer alapján írják meg a magas támogatási szükségletű személyek, és azon belül az SHF személyek ellátásával kapcsolatos ígéretes gyakorlataikat. Így a szakmai műhelyeken az alábbi szervezetek mutatták be működésüket, amely segítséget adhat az SHF személyek intézményi férőhelykiváltásához:

  • Egyenlő Esélyekért! Alapítvány (Csömör)
  • Tovább Élni Egyesület (Perbál)
  • Mohács-Kölked Református Társegyházközség Pándi Kálmán Otthona (Mohács)

Ezzel párhuzamosan elkezdődött külföldi gyakorlatok feltárása is. A Műhelyeken résztvevő intézmények a 3 hazai ígéretes gyakorlaton kívül megismerhettek egy dán lakhatási szolgáltatást nyújtó intézményi tapasztalatot is, illetve betekintést nyerhettek a dán kiváltási folyamat tapasztalatiba, a viborgbeli Katrinehaven példáján.

A Műhelyeket felvezető előadásában Urbanovszky Zsuzsanna, a TÁRS Projekt Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportjának modellprogramokért felelős szakmai menedzsere elmondta, hogy hazánkban még kevés szó esik a szociális ellátórendszeren belül az SHF személyek támogatott életvitelének helyzetéről, előmozdításának lehetőségeiről.  Éppen ezért az SHF modellprogramnak feladata, hogy olyan hazai ígéretes gyakorlatokat tárjon fel, ahol kis létszámú lakhatási egységekben – legyen az Támogatott Lakhatás (TL) szolgáltatás, lakóotthon, kis létszámú ápoló-gondozó otthon – látnak el súlyosan, halmozottan fogyatékos személyeket.

Az SHF Szakmai Műhelyek délelőttjein az említett 3 szervezet mutatta be ígéretes gyakorlatait, délután pedig a résztvevők 3 szekcióban – kommunikáció, szolgáltatásszervezés, egészségügy – oszthatták meg egymással a magas támogatási szükségletű személyek ellátásának kérdéseit és dilemmáit.

A debreceni szakmai napon Zahoránszky Mária, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Súlyosan és Halmozottan Fogyatékosokat Segítők Szakosztályának elnökségi tagja, az FSZK SHF tanácsadója mutatta be a jelenlegi férőhelykiváltásban résztvevő intézmények körében történő SHF tanácsadói feladatokat, illetve SHF szakmai team-ek felállításának és működésének ígéretes gyakorlatát.

A kommunikációs szekcióban az Augmentatív Alternatív Kommunikáció (AAK) alapjai kerültek terítékre az interaktív beszélgetés során, összevetve azt a résztvevők eddigi tapasztalataival. Igazán jó példát adott az „If you listen, you will hear us“ („Ha hallgatsz, meghallasz minket”) című angol dokumentumfilm, amely súlyosan, halmozottan sérült fiatalok és felnőttek kommunikációs lehetőségeiről szól. Elemezve a filmet, jó néhány megvalósítható ötletet kaptak a jelenlévők, és beszélgettek a kapcsolatteremtés, kommunikáció különböző, alapvető útjairól. Az elmélet és a szemléleti háttér megismerésén és megvitatásán túl a szekcióban lehetőség nyílt néhány AAK eszköz kipróbálására, valamint bemutatásra került a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetkezete (MEOSZ) által lefordított és adaptált Kommunikációs útlevél is.

A szolgáltatásszervezési szekcióban leginkább a kis létszámú lakhatási egységekhez kapcsolódó szolgáltatási elemekről volt szó. A jelenlévők a TÁRS Projekt keretében készült „SZOLGÁLTATÁSI ELEMEK – Tervezési segédanyag a kiváltásban résztvevő intézmények részére” című szakmai anyag mentén beszélték át a szolgáltatási elemeket, és a lehetséges nyújtható szolgáltatási formákat.

Az egészségügyi szekcióban az érdeklődés középpontjában a viselkedési kockázatok álltak, amelyre Varga Veronika, a TÁRS Projekt SHF modellprogramjához kapcsolódó nemzetközi helyzetfeltárásért felelős szakértő mutatott be egy viselkedés (ön)szabályozási stratégiai eszközt (Katrinehaven).

A kiváltásban résztvevő intézmények körében nagy sikere volt a rendezvénysorozatnak, hiszen jó alkalmat kínált arra, hogy súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek részére Támogatott Lakhatás szolgáltatást megvalósító intézmények munkatársai találkozhassanak egymással. Megtapasztalhatták, hogy nincsenek egyedül a kiváltási folyamatban, hiszen mások is ellátnak SHF személyeket TL-ben vagy más kis létszámú lakhatási egységekben. Pozitív visszajelzések érkeztek a bemutatott videókkal kapcsolatban: jól láttatták az SHF személyek ellátásának különböző aspektusait, illetve nem csak külföldi példát, hanem magyar adaptációt is lehetett látni.

Elmondható, hogy a résztvevők elkötelezettek a súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek vonatkozásában a Támogatott Lakhatás szolgáltatás létrehozására, ugyanakkor különösen sok akadályozó tényezőt érzékelnek maguk körül. Sok visszacsatolás érkezett arról, hogy megvalósíthatónak tartják az SHF személyek kiváltását. Ezzel együtt a jelenlévők közül többen kifejezték azt is, hogy az SHF személyek kiváltásának megvalósításához elkötelezett szakemberekre van szükség, akik szívvel, lélekkel, felkészülten dolgoznak az ügyért; illetve rugalmas ellátórendszerre, amely lehetővé teszi a szükségletekre való reagálás lehetőségét. Az egyik intézményi szakember pedig így fogalmazta meg, mit kapott az SHF Szakmai Műhelytől: „Mindenkiben nagy a félelem a kiváltással kapcsolatban, de megnyugtató, hogy nem vagyunk egyedül és jó, hogy az FSZK segíti ezt a folyamatot.”

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket a csömöri Egyenlő Esélyekért Alapítvány munkatársainak, hogy lehetőséget adtak személyesen is megismerni ellátórendszerüket. Köszönjük a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthonának, hogy a debreceni alkalomra rendelkezésünkre bocsátott AAK eszközöket. Továbbá köszönetet mondunk minden jelenlévő intézménynek (Belecska, Boldogkőváralja, Derecske, Kéthely, Magyarbánhegyes, Peresznye, Segesd, Szerep-Hosszúhát, Tokaj kiváltási helyszínek), hogy részvételükkel megtisztelték, illetve aktivitásukkal, visszajelzéseikkel gazdagították az SHF Szakmai Műhelyeket.

Előadások:

További információk a projektről