Sikeres hazai és nemzetközi műhelymunka

A csoportképen a projektben részt vevő hazai és nemzetközi szakemberek láthatóak.A „New dimension in social protection towards community based living” (Új dimenziók a fogyatékos személyek szociális ellátásában) című projekt keretében 2016. március 31-én és április 1-jén, Budapesten, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. épületében került megrendezésre az első hazai, illetve nemzetközi workshop (szakmai műhely).

A rendezvényen a TÁRKI által megvalósított, a magyarországi fogyatékos személyek különböző csoportjainak életminőségét és a különböző lakhatási formák költséghatékonyságát felmérő és elemző társadalomtudományi kutatás eredményei, továbbá az ezek alapján még jelenleg is készülő szakmapolitikai ajánlások kerültek bemutatásra a szép számban összesereglett szakmai közönség előtt.
Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban előadás diasora

Az, hogy a kutatási eredményeket, a készülő félben levő szakmapolitikai ajánlásokat, valamint magát a rendezvényt mekkora érdeklődést övezte, mi sem jelzi jobban annál, mint hogy a meghívók kiküldése után alig 2-3 nappal az összes hely megtelt, és ezt követően a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és a Kézenfogva Alapítvány által alkotott projektvezetés már csak nagyon korlátozott számú jelentkezést tudott elfogadni.

Az első workshop tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy szükség van a további diskurzusra a különféle szakemberekkel, mivel a kutatás mélysége, annak eredményei és a szakmapolitikai ajánlások is mind olyan súlyt és olyan nívót képviselnek, amiről minden szakembernek van véleménye. A TÁRKI és a szakmapolitikai ajánlások elkészítésével megbízott három munkacsoport előadásai után is rendkívül előrevivő, konstruktív és interaktív szakmai párbeszéd alakult ki az előadók és az értő közönség között, amely úgy gondoljuk, ugyancsak hozzá fog járulni ahhoz, hogy a munkacsoportok még több szempontot tudjanak figyelembe venni szakmapolitikai ajánlásaik elkészítése során. Ezek az anyagok ugyanis még mindig készülnek, jelen workshopon ezeknek még csupán egy „nulladik draft” verzióját mutatták be a közönségnek, a végleges ajánlások 2016. május 30-ig fognak megszületni.

Ezért is szolgál örömünkre, hogy ezúton tisztelettel meghívhatjuk Önt és kedves kollégáit a projektünkhöz kötődő további hasonló jellegű szakmai műhelyekre, amelyek keretében szintén a TÁRKI, valamint a munkacsoportok fognak előadni. Ezek helyszínei és időpontjai a következők:

2016. április 12., Szeged

2016. április 19., Miskolc

2016. május 18., Kaposvár

2016. június 16-17., Budapest (záró konferenciával egybekötve)

Az április 1-jén megrendezett első nemzetközi workshop is hasonlóan konstruktív szakmai diskurzust teremtett, mint az előző napi hazai szakmai műhely. Az öt országból (Dánia, Lettország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia) érkezett résztvevőknek előbb Szentkatolnay Miklós szakmai vezető számolt be a projekt kereteiről, majd a TÁRKI angol nyelvű prezentációjának meghallgatása után mindegyik résztvevő ország intézményi férőhelykiváltással kapcsolatos jelenlegi helyzetét megismerhették 1-1 prezentáción keresztül a jelenlevők. Ezt egy konstruktív beszélgetés követte, melynek során elsősorban arra a kérdésre kerestek választ a felek, hogy a TÁRKI kutatási eredményeinek és az egyes országok intézményi férőhelykiváltással kapcsolatos helyzetének ismeretében milyen általános szakmapolitikai ajánlásokat lehetne európai szinten is megfogalmazni a projekt esetleges utóéleteként.

A rendezvényt követően a munkacsoportok folytatták a szakmapolitikai ajánlások elkészítését, illetőleg felkészülésüket az április hónapban soron következő két vidéki workshopra, amelyekre tehát minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk (részletek lásd fentebb).

További információk a Progress - Új dimenziók projektről