Szakmaközi egyeztetés vette kezdetét a Támogatott Lakhatás munkacsoport januári ülésén

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Januárban került megrendezésre a Támogatott Lakhatás (TL) munkacsoport 3. ülése, melynek egyik fő napirendi pontja volt egy közös gondolkodás, szakmaközi egyeztetés elindítása az egészségügyi és a szociális szféra képviselői között. Fókuszban ezúttal a Támogatott Lakhatás szolgáltatási gyűrűjének biztosítása kapcsán az egészségügyi ellátással kapcsolatban megjelenő problémák, és az ezekre való megoldáskeresés volt.

A TL munkacsoport célja – mint azt egy korábbi cikkünkben bemutattuk – hogy széleskörű szakmai egyetértésen alapuló, magas színvonalú szolgáltatást garantáló TL protokoll és szolgáltatási gyűrű módszertan kerüljön kidolgozásra és elfogadásra, valamint, hogy támogassa a már működő TL szolgáltatások szakmai folyamatainak felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását.

A legutóbbi ülésen szakmaközi egyeztetés indult az alábbi kérdésekben:

  • a TL szociális szolgáltatást igénybevevő fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos, és szenvedélybeteg emberek egészségügyi alap- és szakellátáshoz való hozzájutásának javítása, különösen a háziorvosi és pszichiátriai ellátás területén;
  • a TL szolgáltatást igénybevevők szakápoláshoz való hozzájutása nehezítettségének kérdése, illetve az otthoni szakápolási kapacitások bővítésének lehetősége;
  • súlyosan halmozottan fogyatékos (SHF) gyermekek és felnőttek kórházi rehabilitációhoz való hozzáférésének lehetősége;
  • fenti célcsoport rehabilitációját elősegítő, otthonukban nyújtott szolgáltatások, pl. gyógytorna igénybevételi lehetőségeinek bővítése;
  • alternatív és augmentatív kommunikációs eszközök finanszírozásának kérdése, TB finanszírozás lehetőségének körbejárása súlyosan halmozottan fogyatékos személyek esetében.

A közös konszenzus kialakítása érdekében az ülésen részt vett Sári Károly az EMMI Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Főosztály vezetője, illetve Dr. Ladányi Márta Egészségügyi ágazati Koordinációs Helyettes Államtitkár Asszony megbízásából Dr. Papp Renáta az ÁEEK orvos szakértője.  Az egészségügyi ágazat képviselői fontos társadalompolitikai kérdésként kezelték a TL munkacsoport felvetéseit, fogadó készen reagáltak az ágazatok között felmerült problémák megoldása érdekében történő közös gondolkodásra. Hangsúlyozták a két ágazat közti kommunikáció fontosságát és együttműködésükről biztosították a munkacsoport résztvevőit az ágazatközti problémák megoldásának keresésében.

A munkacsoport ülésén további problémaként merült még fel az egészségügyi képzések tartalmának fogyatékossági illetve TL ismeretekről szóló hiányossága. A résztvevők az egészségügyi szakdolgozók illetve házi orvosok egészségügyi alapképzésének, illetve kötelező továbbképzésének bővítését javasolták a fogyatékossággal kapcsolatos ismeretek beépítésével.  Ezzel kapcsolatban Sári Károly említést tett az EFOP-1.10.3-17 kódszámú Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” című pályázati felhívásról, mely az előbb említett terület hiányosságait hivatott orvosolni. Ennek kapcsán Dr. Papp Renáta orvos szakértő felvette a kapcsolatot a házi orvosi rész szakmai vezetőjével, aki hiánypótlónak tarja a kezdeményezést.  A korábban felsorolt probléma területek megoldásának továbbgondolása, a szükséges beavatkozások további párbeszéd során valósulnak meg a későbbiek folyamán, az elért eredményekről folyamatosan beszámolunk.

További információk a projektről