Támogatott Lakhatás Szakmai Műhely

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 20202019. szeptember végén, a már támogatott lakhatásokat működtető fenntartók és szolgáltatók részvételével a támogatott lakhatással (TL) kapcsolatos műhelymunka került lebonyolításra. A TÁRS projekt legfőképpen annak érdekében szervezte meg ezt a szakmai találkozót, hogy lehetőséget teremtsen a szakembereknek a rendszerszintű problémák jelzésére, javaslatok megfogalmazására a jogalkotók, döntéshozók felé a támogatott lakhatással kapcsolatban. A műhelymunka további témája „A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című anyag véleményezése volt.

A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című szakmai anyag (Továbbiakban: TL protokoll) kidolgozása az utolsó szakaszhoz érkezett. A protokoll több körös szakmai fórum-sorozat keretében került előzetes bemutatásra, amelyek során a TÁRS projekt munkatársai a megszólított célközönségek véleményét, visszacsatolását kérte és várta a szakmai anyag fejlesztésével kapcsolatosan. A véleményezésben részt vettek az érdekvédelmi-, érdekképviseleti szervezetek, engedélyező és ellenőrző hatóságok, különböző szakmai szervezetek képviselői is, annak érdekében, hogy a készülő TL protokoll széles szakmai konszenzus alapján kerüljön kidolgozásra, és ehhez a lehető legtöbb gyakorlati tapasztalat csatornázódjon be.

A nyár folyamán a szakmai anyaggal kapcsolatos utolsó véleményezési kör vette kezdetét. Ennek fontos lépéseként a Baptista Teológiai Akadémia Módszertani Osztálya és az NFSZK Nonprofit Kft. TÁRS projektjének Szolgáltatásfejlesztési Munkacsoportja együttműködésben, 2019. szeptember 25-én megszervezte, a támogatott lakhatást működtető fenntartók és szolgáltatók részvételével a TL szakmai egyeztetést. A támogatott lakhatás szakmai műhely programja három téma köré szerveződött:

  1. „A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja” című szakmai anyaggal kapcsolatos vélemények, módosítási javaslatok összegyűjtése (előzetesen a rendezvényre minden korábban már regisztrált szolgáltató elektronikusan kézhez kapta az anyagot).
  2. A szolgáltatási elemek körében jelentkező értelmezési problémák, illetve a meghatározás és a gyakorlati alkalmazás közti diszfunkciók jelzése és az ezzel kapcsolatos javaslatok megfogalmazása.
  3. A minőségi támogatott lakhatás szolgáltatás nyújtás érdekében, a fenntartók és szolgáltatók részéről észrevételek rendszerszintű problémák jelzése, javaslatok megfogalmazása a jogalkotók, döntéshozók felé.

A műhelyen – az addig kizárólag – a Down Alapítvány által írásban benyújtott és megfogalmazott véleményét, javaslatait is tárgyalták a résztvevők. A szakmai munka plenáris üléssel vette kezdetét, majd szekciókban történő közös gondolkodással folytatódott, ahol a szakemberek megfogalmazhatták a témával kapcsolatos javaslataikat. A szakmai diskurzus plenáris összegzéssel zárult.

Élénk érdeklődés övezte a véleményezési lehetőséget, így az ott jelenlévő szolgáltatók kérésére további két hét állt rendelkezésre az újabb javaslatok megtételére. Ez idő alatt a Bázis Addiktológiai Szolgálat, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió, valamint a Katolikus Karitász – Szent Kristóf Ház vezetői, munkatársai is éltek a lehetőséggel és megküldték javaslataikat, melyeknek a TL protokollba való beépítése folyamatban van.

A szakmai anyag véglegesítését megelőzően, 2019. október 29-én ül össze 5. alkalommal a protokoll kidolgozását támogató Támogatott Lakhatás Munkacsoport, amely a javaslatok, változtatások beépítését hivatott jóváhagyni. Ezt követően veszi kezdetét az anyag véglegesítése, majd nyomdai kivitelezése. A kiadvány nyomtatott formában várhatóan a jövő év elején kerül átadásra a szociális szolgáltatók és a szolgáltatások fenntartói számára.

A TÁRS projekt ezúton is  köszönetét fejezi ki a Baptista Teológiai Akadémia Módszertani Osztálya módszertani vezetőjének, Serafin József úrnak aktív együttműködéséért és rugalmasságáért a TL protokoll véglegesítésének ügyében!

További információk a projektről