Társadalmi egyeztetések után véglegesítésre került A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Mint ahogyan arról az előző Hálózati Hírlevelünkben is olvashattak, – az októberi Támogatott Lakhatás Munkacsoport műhelymunkája után – közel 2 éves szakmai fejlesztési folyamat és a területen dolgozó szakemberekkel való hosszas egyeztetések révén, véglegesítésre került A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja” című szakmai anyag. A protokoll már elérhető elektronikus formában az NFSZK Nonprofit Kft. honlapján.

2019. október 29-én ült össze 5. alkalommal a protokoll kidolgozását támogató Támogatott Lakhatás Munkacsoport. A munkacsoportot az NFSZK Nonprofit Kft. Szolgáltatásfejlesztési munkacsoportja működtette és tagjai – a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya; a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint állami fenntartó és mint Országos Módszertani Intézmény; a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon (intézményi férőhely kiváltás során létrejött TL szolgáltató); a Baptista Szeretetszolgálat; a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió; a Református Szeretetszolgálat Módszertani Központja; a Magyar Evangélikus Egyház Módszertani Intézménye; a Támogatott lakhatás szolgáltatást igénybevevő tapasztalati szakértő; a FESZT (érdekvédelmi ernyőszervezet) képviselője;a CÉHáló, mint a civil TL szolgáltatók delegáltja és a Protokoll kidolgozói, az ERUDUTIO Oktatási Zrt. -NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság szakértői – is tevékenyen részt vállaltak a szakmai anyag kidolgozásában. Az október végi ülés keretében megvitatásra, illetve elfogadásra kerültek a szakmai anyaggal kapcsolatosan a szakemberektől beérkezett módosítási javaslatok, melyek alapján véglegesítésre került a protokoll. A szolgáltatók, fenntartók és hatóságok részvételével szervezett szakmai fórumok visszajelzései alapján a támogatott lakhatás szolgáltatás szakmai tartalmának bővebb, részletesebb bemutatására mutatkozott igény, így ezen elvárások mentén került kidolgozásra a teljes szakmai anyag.

A most elkészült szakmai kiadvány útmutatást nyújt minden érintett célcsoport számára, legyen szó akár a támogatott lakhatás szolgáltatás igénybevevőiről, a szolgáltatást nyújtókról, fenntartókról, de akár a fenntartók, szolgáltatások engedélyezését és ellenőrzését végző hatóságokról. Információt szerezhetnek belőle a támogatott lakhatás kialakításával, működtetésével és működésével kapcsolatos folyamatokról, a meghatározó jogszabályokról, a szolgáltatás igénybevételéről és a szolgáltatásnyújtás szakmai tartalmáról. A TÁRS projekt munkatársai jó szívvel ajánlják használatát a szakembereknek.

A támogatott lakhatás működtetésének szakmai ajánlásokkal kiegészített protokollja” itt tölthető le.

A szakmai útmutató – a jövő év elején esedékes jogszabályváltozások rendelkezéseinek beépítését követően – várhatóan 2020. első félévében kerül nyomdai kivitelezésre és átadásra a szociális szolgáltatók, illetve fenntartóik számára. A TÁRS projekt megvalósítása során igényként merült fel a leendő felhasználói oldalról, egy rövid, a támogatott lakhatás szolgáltatás létrehozásának és működtetésnek főbb lépéseit, illetve annak releváns jogszabályi vonatkozásait bemutató ismertető is, amely a teljes szakmai anyag kivonatának tekinthető. A protokoll rövid verziója is hamarosan elérhető lesz.

A témával kapcsolatos korábbi híradásainkat itt találják:

https://fszk.hu/hir/a-tamogatott-lakhatas-protokoll-es-szolgaltatasszervezes-hazai-es-nemzetkozi-tapasztalatainak-feltarasa/

https://fszk.hu/hir/hogyan-szervezzunk-tl-igenybevevok-reszere-szolgaltatasi-gyurut/

További információk a projektről