Állás szakértőket keresünk – felhívás területi autizmus munkacsoportokban való részvételre

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 kódszámú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című projekt keretén belül területi autizmus munkacsoport szakértői munkakör betöltésére.

A felhívás háttere

A MONTÁZS projekt kitűzött célja, hogy segítse a hazai ellátórendszert korszerű és gyakorlat-centrikus autizmus tudás terjesztésével. Ennek egyik eszköze az ún. területi autizmus munkacsoportok létrehozása. A munkacsoportok a projekt keretében országosan 10 helyen működnek majd, egyenként 2, vagy 3 fő részvételével. A munkacsoportok feladata az általuk lefedett régióban működő, autista embereket ellátó oktatási, szociális és egészségügyi szolgáltató intézmények támogatása abban, hogy autista klienseiket (és családjaikat) minél szakszerűbben, korszerű autizmus-tudással tudják ellátni. A munkacsoportok szakmai tanácsadást fognak végezni megadott protokoll szerint, az igénybevevő intézmények kérései alapján.

A foglalkoztatás jellege, a munkaszerződés típusa, időszaka, a munkavégzés helye

 • A munkacsoportok 2019. április 1-től kezdik meg működésüket.
 • A munkacsoportokban dolgozó szakemberek részmunkaidőben (heti 20 órában), határozott idejű, 16 hónapos munkaszerződéssel dolgoznak. Próbaidő 3 hónap.
 • Az egyes munkacsoportok működési helyét és az általuk lefedett régiókat a munkáltató az egyes munkacsoportok kialakítása után fogja meghatározni.

Elvárt végzettségek és kompetenciák

Olyan szakembereket keresünk, akik:

 • Felsőfokú végzettséggel rendelkeznek (legalább BA szintű végzettség köznevelési, szociális, vagy egészségügyi szakterületen).
 • Legalább 5 éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek autista emberek és családjaik ellátásában.
 • Részt vettek autizmusra vonatkozó, felsőoktatási vagy egyéb (pl: az FSZK vagy civil szervezetek által indított), összesen minimum 60 órás akkreditált tanfolyamokon, képzéseken.
 • Magas szintű gyakorlati ismereteik vannak a köznevelési, szociális, vagy egészségügyi területen folyó ellátásról. Nem szükséges mindhárom szektor ismerete, a jelentkezők megjelölhetik, hogy tapasztalataik pontosan mely intézménytípusokra, szektorra vonatkoznak.
 • Költségtérítés mellett vállalják a munkakörrel járó gyakori belföldi utazásokat (saját vagy közvetlen hozzátartozó tulajdonában álló) személygépkocsival, vagy tömegközlekedéssel.
 • Elkötelezettek ismereteik folyamatos fejlesztése mellett, és hajlandóak továbbképzéseken, workshopokon részt venni.
 • Előnyt jelent a magasabb óraszámú, autizmus témakörében elvégzett képzés, tanácsadói munkára felkészítő képzés, illetve tanácsadói tapasztalat.
 • Előnyt jelent, ha a jelentkező jogosítvánnyal és saját (vagy közvetlen hozzátartozó) tulajdonában álló személyautóval rendelkezik.
 • Előnyt jelent az elektronikus kommunikációs csatornák (email, skype, messenger, chat, stb.) használatában való jártasság.

Amit kínálunk

 • Bérezés a projekt költségvetésében tervezettek szerint.
 • A munkakör ellátásával kapcsolatos utazások költségeinek térítése.
 • Változatos, kihívásokkal teli munkakör.
 • Önálló munkavégzés a projekt Autizmus Munkacsoportjának szakmai támogatásával.
 • Szakmai hálózatban való és ágazatközi együttműködés.
 • Szakmai fejlődési/tanulási lehetőség, team-munkában való tapasztalatszerzés.

A jelentkezés módja, határideje

A jelentkezéseket írásban, emailen, digitálisan kérjük benyújtani. A jelentkezés tartalma:

 • Részletes szakmai önéletrajz, EUROPASS formátumban. Kérjük, világosan jelöljék az elvégzett képzések címét, tartalmát és minden eddigi munkatapasztalatukat.
 • Motivációs levél (max. 1 oldal), amiben bemutatják, miért jelentkeznek erre a pozícióra, és miért tartják magukat alkalmasnak a munkacsoport tagságra, és elsősorban melyik megyében kívánják betölteni a pozíciót.
 • Oklevelek, tanúsítványok szkennelt formában.
 • A jelentkezéseket február 22. (péntek) 12.00 óráig várjuk az aki@fszk.hu email címre. Az első körben kiválasztott jelentkezők interjún vesznek részt, erről legkésőbb 2019. február 28-ig értesítést kapnak.

További információk

Társaságunkról, illetve a Montázs projektről bővebben a www.fszk.hu és a www.fszk.hu/montazs-projekt oldalon tájékozódhatnak.

Gyakran Ismételt Kérdések

Nyugdíjasként is be lehet-e nyújtani az álláspályázatot?

Amennyiben a pályázó valamennyi, az álláshirdetésben felsorolt feltételnek megfelel, nyugdíjasként is lehet jelentkezni.

Teljes munkaidős főállás mellett betölthető-e a pozíció, illetve szükséges-e ehhez munkáltatói engedély?

A teljes munkaidős főállás nem kizáró ok, amennyiben a pályázót az nem akadályozza a kiírás értelmében többek közt az ügyfelek munkarendjéhez is igazodó utazással járó, valamint egyéb feladatkörök elvégzésében. Munkáltatói engedély benyújtása nem szükséges, azzal kapcsolatban a fő-, ill. másik részmunkaidős munkahelyen érvényes szabályozás az irányadó, amelynek meg nem felelésből fakadó problémák a munkavállalót terhelik.

Milyen fizetés várható?

Jelen pályázati finanszírozású program fix költségvetéssel rendelkezik a kiválasztásra kerülő munkatársak bérezését illetően, melyre munkabérajánlatot adunk a személyes interjú alkalmával.

A munkakör keretében milyen feladatokra lehet számítani?

A munkakör sokrétű feladatkört takar, a heti munkaidőbe a konkrét szakmai támogató tevékenység végzése mellett valamennyi, a támogató tevékenységet elősegítő feladat (pl: konzultációk, felkészülések, dokumentumelemzések, tervek készítése, adminisztrációs feladatok, esetleg szükséges képzéseken, workshopokon való részvétel) is beletartozik. Az erre a célra külön kialakított online felületen keresztül történik majd a feladatvégzés rögzítése (tevékenységadminisztrációs felület munkanaplója). Ennek pontos használatával kapcsolatban a munkáltató egy csoportos felkészítés keretében minden lényeges információt közölni fog a kiválasztásra kerülő munkatársakkal.

Mennyire rugalmas időben a munkavégzés? Ha van egy másik munkahelyem, ahhoz igazodva tömbösíthetem-e a munkaidőmet?

A munkaórák havi egy tömbbe rendezésére nincs lehetőség (pl. a havi 80 óra ledolgozása 8 egymás utáni napon), azonban némi rugalmasságra lehetőséget biztosít a munkakör. A munkavállalók tevékenysége az intézmények megkeresésétől/igényeitől függ, munkájukat maguk szervezik, a felmerülő igényeknek és saját időbeosztásuknak megfelelően. A munkavégzés tevékenységeit a Munkáltató által biztosított tevékenységadminisztrációs felületen, egy munkanaplóban kell rögzíteni.

Van-e értelme azelőtt beadnom a pályázatot, hogy a szakmai támogató tevékenységet végző munkacsoportok működési helyszínei kihirdetésre kerülnek?

Természetesen van. A munkacsoportok helyszíneinek véglegesítése a toborzással párhuzamosan, több szakmai szempontot figyelembe véve zajlik. Az országban terv szerint egyenletesen elosztott, 10 darab végső munkacsoport helyszín megtalálását nem kizárólagos jelleggel, de a jelen álláspályázatra jelentkező szakemberek köre is befolyásolhatja. Így arra kérünk valamennyi, a kiírási feltételeknek megfelelő, a munkakör iránt a helyszín függvényében érdeklődő szakembert, hogy küldje be jelentkezését, mert az egy-egy régión belül jelentkező szakemberek köre segíti a munkacsoportok minden szempontból legmegfelelőbb kialakítását. A munkakör ellátásának helyszínéről a munkaszerződések megkötése előtt tájékoztatjuk a kiválasztásra került munkatársakat. Törekszünk arra, hogy a szakértők által lefedendő régió a szakértő lakhelyéről való ingázási lehetőségeket is figyelembe véve kerüljön meghatározásra.

Várható-e a szerződés meghosszabbítása a felhívásban megjelölt 16 hónapos időszakon túlra?

Ahogy a felhívásban is részletezésre került, jelen program pályázati finanszírozás keretében valósul meg, tehát jelenleg csak a kijelölt időszakra van anyagi forrás Jelenleg a szakmai támogató tevékenységnek a projektidőszakon túli fenntartása még nem biztosított, így csak a projektidőszakra keresünk munkatársat.

A próbaidő alatt mindkét félre vonatkozik-e a felmondás lehetősége?

Természetesen mindenben a hatályos Munka Törvénykönyve alapján járunk el, tehát igen, mindkét szerződő fél felmondhat egymásnak a három hónapos próbaidő alatt.

Amennyiben nincs EUROPASS formátumú önéletrajza, itt talál egy online felületet az elkészítéséhez, amely formátum elvárás részünkről:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hu/cv/compose

Amennyiben további kérdés merül fel a felhívással kapcsolatban, írjanak az aki@fszk.hu  email címre.

 

További információk a projektről