Továbbképzés ajánló

A képen a MONTÁZS projekt hivatalos logója található

Évről-évre jelentős mértékben nő az integrált oktatásban nevelkedő, tanuló autista gyermekek száma. A köznevelési rendszer többségi intézményeinek felkészítése azonban elengedhetetlen ezen gyermekcsoport harmonikus beilleszkedéséhez és sikeres inklúziójához.

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által megvalósuló, az EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „MONTÁZS – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című – kiemelt projekt keretében, 2018. októberben továbbképzést indít „Autizmus-specifikus tanácsadóképzés” – A tanácsadás szerepe, tanácsadói feladatok autista gyermekek és fiatalok inkluzív nevelésében címmel.

A továbbképzés célja, hogy az autista gyerekek és fiatalok inkluzív oktatását támogató elméleti és gyakorlati képzést, továbbá tanácsadói kompetencia fejlesztést nyújtson az autizmus szakterületén már felkészült és gyakorlattal rendelkező szakemberek számára.

A résztvevők a továbbképzés során frissítik, bővítik az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos tudásukat, különös tekintettel az együttnevelés autizmus-specifikus kérdéseire. Gazdagítják a tanácsadással és szakmai kommunikációval kapcsolatos készségeiket, módszer- és eszköztárukat, elmélyítik a kollégákkal és a szülőkkel, családokkal való együttműködés, megfigyelés, visszajelzés terén szerzett kompetenciájukat. Gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el az egyes korosztályok integrációjával kapcsolatban.

Cél, hogy az autizmusra vonatkozó tanácsadói tudással és tanácsadói kompetenciákkal felvértezett szakemberek, kívülről tudják támogatni az autista gyerekek integrációját, elsősorban az ellátórendszeren, intézményeken, szakembereken keresztül.

A továbbképzés célcsoportja: az autizmus területén dolgozó, elméleti (összesen minimum 60 óra) tudással és gyakorlati tapasztalattal (legalább 3 év) már rendelkező gyógypedagógusok, pedagógusok, elsősorban az utazó gyógypedagógiai feladatokat ellátó szakemberek, továbbá egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek, pl. iskolapszichológusok.

A továbbképzés tervek szerint Budapesten kerül megrendezésre, a részvétel térítésmentes lesz.

A MONTÁZS Projekt célja, hogy futamideje alatt (2021. március) megteremtse a speciális tanácsadói munka jogszabályi és financiális hátterét.

A továbbképzés engedélyezése folyamatban van.

Amennyiben előzetes tájékoztatásunk felkeltette érdeklődését, figyelje a hirdetéseinket! 2018 szeptemberétől tervezzük a továbbképzés hirdetményét megjeleníteni, melyre várjuk jelentkezésüket.

A MONTÁZS projekt hivatalos lábléce található a képen.

További információk a projektről