Újabb fejlesztő eszközzel bővült a Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztés című kiadvány

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020A TÁRS Projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja az Alapvető képzés című eszköz ismertetőjével bővítette a Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztés című kiadványát. A kiadvány már korábban megjelent az intézményben, illetve Támogatott Lakhatásban élők foglalkoztatását és foglalkozási rehabilitációját segítő sorozat egyik elemeként.

A szakmai anyag első része abban nyújt segítséget az intézmények számára, hogy átlássák a felmérés és a foglalkoztatásra történő felkészítés folyamatát. A második rész – korábban az FSZK és más szervezetek által elkészített – fejlesztő eszközök rövid leírását és elérhetőségét tartalmazza. A leírások megkönnyítik annak eldöntését, hogy az intézmény a saját lakói esetében mely eszközöket tudná a legeredményesebben alkalmazni. A korábbi három eszköz mellett most elkészült a negyedik leírása is.

Az Alapvető képzés az általános munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztése által kíván segítséget nyújtani a későbbi nyílt munkaerőpiaci munkavállaláshoz. Elsősorban akkreditált foglalkoztatóknál dolgozó – tranzit minősítéssel rendelkező – munkavállalók számára dolgozták ki, de intézményben élő, jobb intellektusú fogyatékos személyek esetében is könnyen adaptálhatónak és jól használhatónak bizonyult.

A képzés kifejezetten rehabilitációs alapokon nyugvó, a munkavállalást elősegítő, elméleti, valamint egyéni és kiscsoportos interaktív érzékenyítő (gyakorlati) elemeket tartalmazó rendszerben lett felépítve. Elősegíti a résztvevők személyiségének fejlesztését, a munkavállaláshoz szükséges kompetenciák elsajátítását, begyakorlását.

A Foglalkoztatásra történő felkészítés, fejlesztés című kiadványban bemutatott  eszközök köre a jövőben is folyamatosan bővülni fog.

A KIADVÁNY LETÖLTHETŐ INNEN.

A foglalkozási rehabilitáció tervezését és megvalósítását segítő kiadvány sorozat többi tagját itt találja.

További információk a projektről