Szociális intézményi férőhely-kiváltást támogató mentor képzési program

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020

TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása

 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. képzési programot hirdet

A képzési program a felnőttképzési törvény hatálya alatt kerül megszervezésre.

A képzési program címe: Szociális intézményi férőhely-kiváltást támogató mentor

A képzési program engedélyszáma: E-000892/2014/D014

Képzési csoport azonosítója képző intézménynél: 718025/1

A képzési program célja olyan szakemberek képzése/továbbképzése, akik szakmai segítséget tudnak nyújtani az intézményi férőhely kiváltásban érintett szociális intézmények részére. Segítséget tudnak nyújtani az intézményi férőhely kiváltási folyamatában a támogatott lakhatás tervezése és a szolgáltatásszervezési lépéseknél célcsoport specifikusan az igények figyelembe vételével. A résztvevők már meglévő – az intézményi férőhely kiváltáshoz szorosan kapcsolódó – ismereteiket aktualizálják, rendszerbe helyezik. Tájékozottak lesznek a meglévő jó gyakorlatokkal kapcsolatosan. Megismerik az intézményi férőhely kiváltását támogató programok tartalmát: képzések, módszertanok, protokollok.

A képzési program célcsoportja: Olyan szakemberek továbbképzése, akik már részt vesznek, illetve részt fognak venni az intézményi férőhely-kiváltás mentorálási folyamatában.

A képzési program formája: csoportos képzés

Maximális csoportlétszám: 25 fő

Bekapcsolódási feltételek: 

Iskolai előképzettség: felsőfokú szakirányú végzettség (szociális terület, fogyatékosságügyi terület, humán terület)

Előírt gyakorlat: Az intézményi férőhely kiváltás szakterülethez kapcsolódó legalább 1 év munkatapasztalat.  – Kérjük ezt a munkatapasztalatot mutassa be mindenképpen önéletrajzában és motivációs levelében is.

Egyéb feltétel(ek):

 • Intézményi férőhely kiváltási terv módszertanának ismerete.
 • A jelentkező motivációja az intézményi férőhely kiváltás mentorálásának folyamatában.

Kérjük az egyéb feltételek megvalósulását motivációs levelében fejtse ki, ezzel is támogatva a jelentkezési anyagának szakmai bírálatát.

A képzési program óraszáma: 30 óra

Megengedett hiányzás: A képzés összes óraszámának 10%-a, maximum 3 óra, de nem lehet több tananyagegységenként 50%-nál.

Tananyagegységek megnevezése és óraszámai:

  Tananyagegység neve elméleti

órák

gyakorlati órák összes

óra

1. Mentortevékenység tisztázása 4 2 6
2. Támogatott lakhatás tervezéséhez szükséges ismeretek 2 1 3
3. Szolgáltatási gyűrű megszervezéséhez szükséges ismeretek 4 2 6
4. A rugalmas HR tervezéssel kapcsolatos ismeretek 2 1 3
5. Kommunikációs ismeretek 2 1 3
6. Támogatott lakhatás működtetésével kapcsolatos ismeretek 5 4 9
Összesen: 19 11 30

 

Képzési időpontok:
2018. november 19-20.
2018. november 26-27.

A képzési programot záró vizsga: Az egyes tananyagegységek végén nincsen záró feladat. A képzési program utolsó képzési napja után maximum 10 munkanappal esettanulmány elkészítése.

A képzés eredményessége: A képzés eredményességének feltétele a képzési óraszám meghatározott részén való aktív résztvétel. A záró esettanulmány megfelelt minősítéssel való elkészítése.

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány

Regisztráció határideje: 2018. november 5. 12 óra

Jelentkezési anyagok beadásának határideje: 2018. november 7. 12 óra

A képzési program helyszíne: 1138 Budapest, Váci út 191.

A képzésen való részvétel díja:  a résztvevő részéről térítésmentes a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása (A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) című kiemelt projekt keretében.

Jelentkezés menetének leírása: 

 1. A regisztrációs felületet töltse ki. (Szüksége lesz a bizonyítvány másolatára és motivációs levelére is.)
 2. A regisztráció során a megadott e-mail címre érkezik egy e-mail-es visszajelzés. Ezt kell kinyomtatni és aláírni.
 3. A jelentkezési anyagait (jelentkezési lap, önéletrajz, motivációs levél) juttassa el az FSZK Nonprofit Kft. Felnőttképzési Csoportjához (FSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út 191. II. emelet) A borítékra kérjük írja rá: 718025/1

 

A képzési programmal, illetve a jelentkezéssel kapcsolatosan további információ kérhető:

Oktatásszervező neve: Hancz Gabriella
Oktatásszervező e-mail címe: hancz.gabriella@fszk.hu
Oktatásszervező telefonszáma: +36-30-756-7187


  1. Elektronikus jelentkezési lap – itt a honlapon kitöltendő.
  2. A résztvevő előírt végzettségeket igazoló dokumentum (ok) másolata(i), mely a jelentkezési laphoz elektronikusan csatolandó.
  Köszönjük!

  Számmal kiírva.
  +36 Saját mobiltelefon elérhetőség a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  Kérjük, saját e-mail címét adja meg a későbbi személyes kapcsolattartás érdekében.
  (Kérjük, írják ki a munkahely teljes nevét, ne rövidítsenek)
  Felnőttképzési szolgáltatások

  Amennyiben kéri, úgy munkatársaink telefonon egyeztetnek időpontot a képzés indítása előtt a szolgáltatások igénybevételéhez.

  Feltöltendő dokumentum

  Nyilatkozat

  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy az FSZK Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adataimat rögzítse, nyilván tartsa, azokat kezelje, valamint továbbítsa kizárólag törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség céljából, valamint, hogy a jövőben is tájékoztathasson az FSZK Nonprofit Kft. képzéseiről, továbbképzéseiről. Kijelentem, hogy számomra az FSZK Nonprofit Kft. biztosította a képzési programról szóló részletes tájékoztatást, annak ismeretében írtam alá a Jelentkezési lapot.

  Kérjük az "Elküldöm a jelentkezési lapot" gombra kattintás után várjon egy kicsit, amíg a rendszerbe bekerül a jelentkezés. Ez várhatóan 0,5 - 1 percet igénybe vehet!