IFKT GYIK 10. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: A vásárolt szolgáltatások mit tartalmaznak?

Válasz: Ez a kérdés összefügg az előzővel, a szolgáltatások tervezése témakörbe tartozik. Azt a kiváltásban résztvevő intézménynek pontosan kell tudnia, hogy mit tartalmaznak az általa „vásárolt szolgáltatások”, hiszen ő rendeli meg azokat.

Minden esetben a lakók szükségleteiből kell kiindulni, ezeket alapul véve a hatályos jogszabályokban (1993.évi III. tv., 1/2000.SzCsM rendelet) meghatározott szolgáltatási elemek, illetve az ezeket biztosító releváns szolgáltatások elemzése következik. Ez bővebben megtalálható az IFKT Módszertan, Környezet felmérése c. modulban, illetve a szolgáltatások elemzése részletesen a Szolgáltatások, szolgáltatási elemek, tevékenységek munkakörökkel c. tervezési segédletben, mely az FSZK honlapján megtalálható.  A jogszabályok pontosan rendelkeznek arról, hogy mely szolgáltatások keretében biztosíthatók az egyes szolgáltatás elemek, és azoknak mi a tartalma. Ezeket kell összeegyeztetni a szükségletekkel, és kiválasztani a megfelelőt. Ez után a szolgáltató kiválasztása következik a folyamatban, és a vele való megegyezés a szolgáltatás részletes tartalmát, időkeretét, igénybevételének körülményeit, az érte fizetendő térítési díjat, stb. Összegezve: a vásárolt szolgáltatásoknak azt kell tartalmaznia, amit elsősorban a jogszabály elrendel, ezen belül pedig, ami a lakó szükséglete e téren, azaz amit a lakó/ TL szolgáltató igénybe vesz.