IFKT GYIK 14. kérdés

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Támogató szakképzett kell, hogy legyen?

Válasz: Kizárólag az esetfelelős esetében engedi meg a jogszabály (1/2000.( I.7.) SzCsM rendelet) a kompetencia alapú feladatellátást. A többi TL-ben dolgozó munkatárs esetében irányadók az említett rendelet 3.sz. mellékletében meghatározott képesítési előírások, még pedig oly módon, hogy a szolgáltatási gyűrű szolgáltatásait biztosító releváns alapszolgáltatások munkatársai számára előírt képesítésekkel kell, hogy rendelkezzenek a kollégák. Arra az esetre is ez vonatkozik, amikor a fenntartó maga biztosítja támogatott lakhatás szolgáltatás keretein belül az igényelt szolgáltatás elemet. Egy példa: A szolgáltató maga biztosítja a FELÜGYELET szolgáltatási elemet az igénybevevők számára a Tl házban. Azonban ezt a szolgáltatás-elemet a házi segítségnyújtásban a szociális gondozó vagy: támogató szolgálatban a személyi segítő vagy: nappali ellátásban szociális gondozó munkakörben dolgozó vagy: közösségi ellátásban a közösségi gondozó tudná biztosítani, akinek rendelkeznie kell a megfelelő szakirányú képesítéssel. Ilyenformán a támogatott lakhatásban dolgozó munkatársnak is valamely, ezeknek megfelelő képesítéssel kell rendelkeznie. Mindezen túlmenően meghatározók az igénybevevők szükségletei. A példánknál maradva, abban az esetben, ha a felügyeletet olyan személy igényli, akinek egészségügyi, szakápolói tudást igénylő szükségletei vannak, ebből kifolyólag igényel állandó felügyeletet, akkor a munkakörön belül szükséges a szakápolói kompetenciával rendelkező ápoló biztosítása.