IFKT GYIK 16. KÉRDÉS

A képen a kötelező infoblokk látható az alábbi feliratokkal: Magyarország kormánya, Európai Unió Európai Szociális alap, Széchenyi 2020Kérdés: Ha a 2 szobatárs nem tud a későbbiekben együtt élni? Beleszólhatunk-e, ki kivel fog összeköltözni?

Válasz: Az Intézményi Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) Lakók felmérése modulban is hangsúlyos elem a lakók véleményének, kívánságainak megkérdezése, (pl. kivel szeretne együtt lakni) s a a megkérdezettek igényeinek figyelembevétele a lakóközösségek kialakításánál. . Az is bizonyított, hogy a saját döntés vagy részvétel a döntések meghozatalában támogatja a felelős viselkedés, asszertív kommunikáció alkalmazását. A kis létszámú lakóközösségben, hatékonyabb konfliktuskezeléssel a mindennapokban, várhatóan kevésbé jelentkeznek problémák e téren.

Mindettől függetlenül előfordulhat, hogy helyrehozhatatlanul megromlik egy kapcsolat, és nincs mód a kapcsolat helyreállítására, a szétköltözés indokolttá válhat. Ezt kimondani joguk van az igénybevevőknek. A megfelelő támogatás ilyenkor, megtalálni a módot a szétköltözésre, és lehetőséget teremteni új lakótársi, szobatársi kapcsolat létesítésére, a költözés lebonyolítására. Mivel a lakóházakban, lakásokban a férőhelyek a legtöbb esetben be vannak töltve, ezért a lehetőségek korlátozottak. Többek között itt van a jelentősége az ún. puffer férőhelyeknek, amelyek segítségével lehetővé válik a férőhelyek rugalmasabb kihasználása. A támogatók beleszólásának annyiban van helye, amennyiben az előzetes tapasztalatok nyomán előre, nagy kockázattal bejósolhatóvá válnak olyan problémák, amelyek valamely fél érdekeinek, jogainak tartós csorbulásához, kiegyenlítetlen erőviszonyokhoz vezetnek, s erre, mint következményre felhívjuk figyelmüket. Kérdés esetén, illetve a biztonságos szolgáltatásnyújtás érdekében feltétlenül szükséges és szakmailag indokolt.

A lakóközösségek kialakításának támogatására a Kézenfogva Akapítvány kidolgozott egy szociogram szoftvert, mely az egyéni személyes kötődések, kapcsolatok, preferenciák alapján (IFKT lakók felmérése modul) feltárja a lakók csoportközi viszonyait. A program alkalmazásához az intézményi koordinátoroktól lehet segítséget kérni, a bemeneti adatokat a lakók egyéni felmérését tartalmazó excel adattábla adja.